Alþingishús framhlið vísar á heimasíðu

Ræður á 112. lþ.: Hjörleifur Guttormsson


 1. 1989-10-16 S . fundur 3. mál:varnir gegn mengun frá fiskeldi þál. 2/112, Flm. HG (flutningsræða)
 2. 1989-10-16 S . fundur 3. mál:varnir gegn mengun frá fiskeldi þál. 2/112, HG
 3. 1989-10-16 S . fundur 3. mál:varnir gegn mengun frá fiskeldi þál. 2/112, HG
 4. 1989-10-17 N .F fundur 2. mál:Þjóðhagsstofnun (upplýsingar eftir kjördæmum) frv. Fjh.-og viðskn. Nd. fyrri deild 18.10., Flm. HG (flutningsræða)
 5. 1989-10-19 S . fundur 8. mál:húshitunarkostnaður fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 6. 1989-10-19 S . fundur 8. mál:húshitunarkostnaður fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 7. 1989-10-19 S . fundur 8. mál:húshitunarkostnaður fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 8. 1989-10-19 S . fundur 9. mál:PCB - mengun fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 9. 1989-10-19 S . fundur 9. mál:PCB - mengun fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 10. 1989-10-19 S . fundur 12. mál:kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum þál. Utanrmn. Sþ. 7.12., Flm. HG (flutningsræða)
 11. 1989-10-19 S . fundur greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda (umræður utan dagskrár), HG
 12. 1989-10-19 S . fundur 12. mál:kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum þál. Utanrmn. Sþ. 7.12., HG
 13. 1989-10-19 S . fundur 20. mál:verndun vatnsbóla þál. Allshn. Sþ. 26.10., HG
 14. 1989-10-26 S . fundur 10. mál:atvinnumálanefndir fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG
 15. 1989-10-26 S . fundur 10. mál:atvinnumálanefndir fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG
 16. 1989-10-26 S . fundur 10. mál:atvinnumálanefndir fsp. (til munnl.) frá forsrh., Flm. HG (um fundarstjórn)
 17. 1989-10-26 S . fundur 10. mál:atvinnumálanefndir fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG (um fundarstjórn)
 18. 1989-10-30 S . fundur 19. mál:ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989 þál. 10/112, HG
 19. 1989-11-09 S . fundur 41. mál:álag á óunninn fisk til útflutnings fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 20. 1989-11-09 S . fundur 37. mál:þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 21. 1989-11-20 S . fundur viðskiptasamningar við Sovétríkin (umræður utan dagskrár), HG
 22. 1989-11-21 N .F fundur 86. mál:jarðhitaréttindi frv. Iðnn. Nd. fyrri deild 21.11., Flm. HG (flutningsræða)
 23. 1989-11-21 N .F fundur 140. mál:eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafs- frv. 73/1990, Flm. HG (flutningsræða)
 24. 1989-11-23 S . fundur 28. mál:virkjun við Búrfell fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 25. 1989-11-23 S . fundur 28. mál:virkjun við Búrfell fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 26. 1989-11-23 S . fundur 28. mál:virkjun við Búrfell fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 27. 1989-11-23 S . fundur 108. mál:alþjóðleg friðarvika Sameinuðu þjóðanna fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG
 28. 1989-11-23 S . fundur 149. mál:glasafrjóvganir á Landspítalanum fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 29. 1989-11-23 S . fundur 121. mál:afstaða til Kambódíu fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 30. 1989-11-23 S . fundur 121. mál:afstaða til Kambódíu fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 31. 1989-11-23 S . fundur 121. mál:afstaða til Kambódíu fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 32. 1989-11-23 S . fundur olíuleki frá birgðastöð á Bolafjalli (umræður utan dagskrár), HG
 33. 1989-11-23 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, HG
 34. 1989-11-29 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, HG (um fundarstjórn)
 35. 1989-11-29 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, Flm. HG (um fundarstjórn)
 36. 1989-11-30 S . fundur 199. mál:vantraust á ríkisstjórnina þál. útvarpsumræður, HG (grein fyrir atkvæði)
 37. 1989-12-04 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, Flm. HG (um fundarstjórn)
 38. 1989-12-04 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, HG (um fundarstjórn)
 39. 1989-12-04 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, HG (um fundarstjórn)
 40. 1989-12-04 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, HG (um fundarstjórn)
 41. 1989-12-07 S . fundur röð mála á fundinum (um fundarstjórn), HG
 42. 1989-12-07 S . fundur 122. mál:kjarnorkuvopnalaust svæði á norðurslóðum fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 43. 1989-12-07 S . fundur 122. mál:kjarnorkuvopnalaust svæði á norðurslóðum fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 44. 1989-12-09 N .F fundur 210. mál:tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.) frv. 117/1989, HG
 45. 1989-12-14 S . fundur 147. mál:mengunarvarnir í álverinu við Straumsvík fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 46. 1989-12-14 S . fundur 193. mál:álver við Eyjafjörð fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 47. 1989-12-14 S . fundur 3. mál:varnir gegn mengun frá fiskeldi þál. 2/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 48. 1989-12-14 S . fundur 152. mál:tæknifrjóvganir þál. 1/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 49. 1989-12-20 N .S fundur 164. mál:kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri) frv. 134/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 50. 1989-12-21 S . fundur afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum (umræður utan dagskrár), Flm. HG (flutningsræða)
 51. 1989-12-21 S . fundur afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum (umræður utan dagskrár), HG
 52. 1989-12-21 S . fundur 1. mál:fjárlög 1990 frv. 136/1989, HG
 53. 1989-12-21 S . fundur 158. mál:könnunarviðræður EFTA- ríkjanna við Evrópubanda- skýrsl, HG
 54. 1989-12-22 S . fundur fréttatilkynning utanríkisráðuneytisins um (um fundarstjórn), Flm. HG (málsh. um fundarstjórn)
 55. 1990-01-25 S . fundur 205. mál:útbreiðsla svæðisútvarps á Austurlandi fsp. (til munnl.) frá menntmrh., HG
 56. 1990-01-25 S . fundur 206. mál:skilyrði fyrir farsíma í Austurlandskjördæmi fsp. (til munnl.) frá samgrh., HG
 57. 1990-02-01 S . fundur 274. mál:orkunotkun í nýbyggingu Fjórðungssjúkrahússins fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 58. 1990-02-05 S . fundur 271. mál:norrænt samstarf 1989 skýrsl, HG
 59. 1990-02-05 S . fundur 109. mál:Alþjóðaþingmannasambandið (82. þing í Lundúnum o.fl.) skýrsl, HG
 60. 1990-02-05 S . fundur 301. mál:þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA skýrsl, HG
 61. 1990-02-06 N .F fundur 129. mál:Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti) frv. 3/1990, HG (grein fyrir atkvæði)
 62. 1990-02-08 S . fundur 273. mál:akstur utan vega fsp. (til munnl.) frá dómsmrh., HG
 63. 1990-02-08 S . fundur 245. mál:álver á Grundartanga fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 64. 1990-02-08 S . fundur 245. mál:álver á Grundartanga fsp. (til munnl.) frá iðnrh., Flm. HG (um fundarstjórn)
 65. 1990-02-08 S . fundur 245. mál:álver á Grundartanga fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG (um fundarstjórn)
 66. 1990-02-08 S . fundur 269. mál:alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnu- þál. 4/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 67. 1990-02-14 N .F fundur 105. mál:hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (þvingunarúrræði) frv. 28/1990, HG
 68. 1990-02-14 N .F fundur 80. mál:réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip) frv. ríkisstj. 5.5., HG (grein fyrir atkvæði)
 69. 1990-02-19 S . fundur 116. mál:steinataka og söfnun steingervinga þál. 5/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 70. 1990-02-22 S . fundur 311. mál:kynning á sérstöðu Alþýðubandalagsins gagnvart við fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 71. 1990-02-22 S . fundur 304. mál:forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 72. 1990-02-22 S . fundur 312. mál:ríkisstyrkir til sjávarútvegs í Noregi fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 73. 1990-03-19 S . fundur 201. mál:samningaviðræður við Evrópubandalagið þál. Utanrmn. Sþ. 19.3., HG
 74. 1990-03-21 N .F fundur 435. mál:jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög) frv. Félmn. Ed. seinni deild 5.5., HG
 75. 1990-03-23 N .F fundur 435. mál:jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög) frv. Félmn. Ed. seinni deild 5.5., HG
 76. 1990-03-23 N .F fundur 435. mál:jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög) frv. Félmn. Ed. seinni deild 5.5., HG
 77. 1990-03-26 S . fundur njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna (umræður utan dagskrár), Flm. HG (flutningsræða)
 78. 1990-03-26 S . fundur njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna (umræður utan dagskrár), HG
 79. 1990-03-29 S . fundur 457. mál:utanríkismál skýrsl, HG
 80. 1990-04-05 S . fundur 491. mál:breytingar á samningi um stofnun Fríverslunar- þál. 25/112, HG
 81. 1990-04-05 S . fundur 457. mál:utanríkismál skýrsl, HG
 82. 1990-04-05 S . fundur 457. mál:utanríkismál skýrsl, HG
 83. 1990-04-06 N .F fundur 140. mál:eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafs- frv. 73/1990, Frsm. HG (flutningsræða)
 84. 1990-04-06 N .F fundur 140. mál:eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafs- frv. 73/1990, HG
 85. 1990-04-09 S . fundur skoðunarferðir um Hótel Borg (um fundarstjórn), HG
 86. 1990-04-09 S . fundur 26. mál:könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol þál. ríkisstj. 9.4. skv. nál. 888, Frsm. HG (flutningsræða)
 87. 1990-04-09 S . fundur 120. mál:menningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanada þál. ríksstj. 9.4. skv. nál. 887, Frsm. HG (flutningsræða)
 88. 1990-04-09 S . fundur 449. mál:jöfnun orkukostnaðar þál. Allshn. Sþ. 9.4., HG
 89. 1990-04-21 N .F fundur 432. mál:tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur) frv. Fjh.-og viðskn. Nd. fyrri deild 21.4., Forseti HG
 90. 1990-04-23 S . fundur 71. mál:varðveisla ljósvakaefnis þál. 14/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 91. 1990-04-23 S . fundur 49. mál:tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til þál. 15/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 92. 1990-04-23 S . fundur 537. mál:ferðamálastefna þál. Atvmn. Sþ. 23.4., HG
 93. 1990-04-24 N .F fundur 103. mál:málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra) frv. ríkisstj. 27.4. skv. nál. á þskj. 819, Forseti HG
 94. 1990-04-25 N .F fundur 103. mál:málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra) frv. ríkisstj. 27.4. skv. nál. á þskj. 819, Forseti HG
 95. 1990-04-25 N . fundur fjarvera ráðherra (um fundarstjórn), Forseti HG
 96. 1990-04-25 N . fundur fjarvera ráðherra (um fundarstjórn), Forseti HG
 97. 1990-04-25 N . fundur fjarvera ráðherra (um fundarstjórn), Forseti HG
 98. 1990-04-26 S . fundur 493. mál:alþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálum þál. 23/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 99. 1990-04-26 S . fundur 169. mál:mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskóla- þál. 24/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 100. 1990-04-26 S . fundur 143. mál:ofbeldi í myndmiðlum þál. 116/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 101. 1990-04-26 S . fundur 395. mál:frelsi í gjaldeyrismálum þál. Allshn. Sþ. 30.4., HG
 102. 1990-04-28 N .S fundur 163. mál:heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun) frv. 75/1990, HG
 103. 1990-04-30 S . fundur 491. mál:breytingar á samningi um stofnun Fríverslunar- þál. 25/112, HG
 104. 1990-04-30 S . fundur 192. mál:heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþi þál. 26/112, HG (grein fyrir atkvæði)
 105. 1990-04-30 N .S fundur 524. mál:raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar) frv. 74/1990, Flm. HG (um fundarstjórn)
 106. 1990-05-02 N .S fundur 524. mál:raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar) frv. 74/1990, HG
 107. 1990-05-04 N .S fundur 445. mál:sjómannalög (hlýðnisskylda skipverja) frv. 53/1990, Frsm. HG (flutningsræða)
 108. 1990-05-04 N .F fundur 128. mál:yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga) frv. 47/1990, HG
 109. 1990-05-04 S . fundur 145. mál:íslensk heilbrigðisáætlun þál. ríkisstj. 5.5., Frsm. HG (flutningsræða)
 110. 1990-05-04 S . fundur 166. mál:skólamáltíðir þál. ríkisstj. 5.5., Frsm. HG (flutningsræða)
 111. 1990-05-04 S . fundur 142. mál:útreikningur þjóðhagsstærða þál. 30/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 112. 1990-05-04 S . fundur 63. mál:réttindi og skyldur á vinnumarkaði þál. ríkisstj. 5.5., Frsm. HG (flutningsræða)
 113. 1990-05-04 S . fundur 226. mál:námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum þál. 36/112, Frsm. HG (flutningsræða)
 114. 1990-05-04 S . fundur 365. mál:lífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofi þál. ríkisstj. 5.5., Frsm. HG (flutningsræða)
 115. 1990-05-04 S . fundur 299. mál:fræðsla fyrir útlendinga búsetta á Íslandi þál. ríkisstj. 5.5., Frsm. HG (flutningsræða)
 116. 1990-05-05 N .S fundur 485. mál:Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins frv. 44/1990, Frsm. HG (flutningsræða)
 117. 1990-05-05 N .S fundur 524. mál:raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar) frv. 74/1990, Frsm. 1. minni hluta HG (flutningsræða)
 118. 1990-05-05 N .S fundur 524. mál:raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar) frv. 74/1990, HG
 119. 1990-05-05 N .S fundur 508. mál:vegtenging um utanverðan Hvalfjörð frv. 45/1990, Frsm. HG (flutningsræða)
  Gert 7.9.2005 wwwadm@althingi.is -