Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

þingsetning

Alþjóðlegt friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna til Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Árósasamningurinn

fyrirspurn

Lágflug og æfingar orrustuflugvéla Bandaríkjahers

fyrirspurn

Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn

fyrirspurn

Landbúnaðarstefna Evrópusambandsins

fyrirspurn

Lögmæti innrásarinnar í Írak

fyrirspurn

Þátttaka sveitarstjórnarmanna í Evrópusamstarfi

fyrirspurn

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur á sviði refsiréttar um spillingu

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi maka flutningsskyldra starfsmanna í utanríkisþjónustunni

fyrirspurn

Sjálfstæði Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn

(sæfiefni)
þingsályktunartillaga

Breyting á II. viðauka við EES-samninginn

(öryggi vöru)
þingsályktunartillaga

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn

(alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
þingsályktunartillaga

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Orion-þotur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Mengun frá tímum herstöðvarinnar á Heiðarfjalli

fyrirspurn

Málefni Palestínumanna

umræður utan dagskrár

Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(miðlun vátrygginga)
þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

umræður utan dagskrár

Breyting á XII. viðauka við EES-samninginn

(greiðslur yfir landamæri í evrum)
þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(peningaþvætti)
þingsályktunartillaga

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Afplánun íslensks ríkisborgara í Texas

athugasemdir um störf þingsins

Samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles

þingsályktunartillaga

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Aukið eftirlit með ferðamönnum

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þjónusta við varnarliðið

fyrirspurn

Búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu

fyrirspurn

Markaðssetning dilkakjöts erlendis

fyrirspurn

Viðræður um fyrirhugaða fækkun í varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn

(reikningsskil)
þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(beiting samkeppnisreglna EES-samningsins)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(Stofnsjóður, framtakssjóðir)
lagafrumvarp

Aðild að Gvadalajara-samningi

þingsályktunartillaga

Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa

þingsályktunartillaga

Norðurlandasamningur um almannatryggingar

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn

(evrópsk samvinnufélög)
þingsályktunartillaga

Borgaralegir og hernaðarlegir þættir í starfi Íslensku friðargæslunnar

fyrirspurn

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Ábendingar umboðsmanns Alþingis um skipun í embætti dómara við Hæstarétt

athugasemdir um störf þingsins

Fríverslunarsamningur við Kanada

fyrirspurn

Sprengjuleit

fyrirspurn

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 225,6
Andsvar 92 170,55
Flutningsræða 32 129,12
Svar 27 85,03
Samtals 193 610,3
10,2 klst.