Sigurður Kári Kristjánsson: ræður


Ræður

Lög um fjármálafyrirtæki

störf þingsins

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Staða á fjölmiðlamarkaði á Íslandi

umræður utan dagskrár

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Hugsanleg lögsókn gegn Bretum -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum

störf þingsins

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til aðildar að ESB

störf þingsins

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(fjárhæð sérstaks gjalds)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

lagafrumvarp

Mál á dagskrá -- framhald þingfundar

um fundarstjórn

Kjör nýs forseta þingsins

um fundarstjórn

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Áform um skattahækkanir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Athugasemdir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum -- aðild að ESB

störf þingsins

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Afstaða til Evrópusambandsaðildar -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Aðför o.fl.

(bætt staða skuldara)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu o.fl.

störf þingsins

Skattamál

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Dagskrá og fyrirkomulag þingfunda

um fundarstjórn

Uppsagnir þyrluflugmanna Landhelgisgæslunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Yfirtaka ríkisins á Straumi fjárfestingarbanka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Aðildarumsókn að ESB -- Icesave

störf þingsins

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Kostnaður við stjórnlagaþing

störf þingsins

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög og gjaldeyrismál

(útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Opinn fundur í fjárlaganefnd -- afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

störf þingsins

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur NATO -- stjórnlagaþing -- atvinnumál námsmanna

störf þingsins

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Gjaldmiðilsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Ræðutími í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Úrskurður forseta um dagskrártillögu

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Stefna VG í efnahagsmálum -- gengisfall krónunnar -- orð heilbrigðisráðherra

störf þingsins

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 84 472,32
Andsvar 57 105,48
Um fundarstjórn 32 41,02
Flutningsræða 5 22,6
Grein fyrir atkvæði 6 6,85
Um atkvæðagreiðslu 5 5,68
Samtals 189 653,95
10,9 klst.