Árni Steinar Jóhannsson: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Orka um sæstreng

athugasemdir um störf þingsins

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn

athugasemdir um störf þingsins

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Neysluvatn

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Búnaðarlög

(erfðanefnd)
lagafrumvarp

Heilsugæslulæknar á Suðurnesjum

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Uppbygging endurhæfingar við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

þingsályktunartillaga

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

(uppsjávarfiskur)
lagafrumvarp

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Verðmyndun á innfluttu sementi

þingsályktunartillaga

Tilskipun um innri markað raforku

fyrirspurn

Orkuverð á orkuveitusvæði Orkubús Vestfjarða

fyrirspurn

Orkuverð á Sauðárkróki

fyrirspurn

Verðmætaaukning sjávarfangs

umræður utan dagskrár

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Útsendingar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Upplýsingamiðstöðvar í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Sparisjóðir og bankaþjónusta

fyrirspurn

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Byggðamál

fyrirspurn

Skipulag ferðamála

(afnám Ferðamálasjóðs)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gjald á aflaheimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða í Norður-Atlantshafi

athugasemdir um störf þingsins

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003

umræður utan dagskrár

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Nýting innlends trjáviðar

þingsályktunartillaga

Niðurfelling lendingargjalda fyrir millilandaflug á Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöllum

þingsályktunartillaga

Uppbygging fiskeldisfyrirtækja vegna eldis kaldsjávarfiska

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Skýrsla nefndar um flutningskostnað

umræður utan dagskrár

Flugvallarskattar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu

þingsályktunartillaga

Stofnun framhaldsskóla á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Sementsverksmiðjan hf.

fyrirspurn

Skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði

fyrirspurn

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

(yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Orkustofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 82 438,83
Flutningsræða 20 187,58
Andsvar 78 127,32
Um atkvæðagreiðslu 5 4,93
Grein fyrir atkvæði 2 1,78
Samtals 187 760,44
12,7 klst.