Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið

(stjórn, afnotagjöld)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Landlæknir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarhlutföll)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Ekron-starfsþjálfun

fyrirspurn

Niðurstöður nýrrar könnunar um launamun kynjanna

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar lána

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(mat á lögmæti samruna)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

þingsályktunartillaga

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar Íslendinga og markaðir í Bandaríkjunum

athugasemdir um störf þingsins

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarhlutföll)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(vanskil á ársreikningi)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, EES-reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Tollalög

(ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilraunaverkefnið Bráðger börn

fyrirspurn

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Hlutafélög o.fl.

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(viðurlög við efnahagsbrotum)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Þjónusta við alzheimersjúklinga -- atvinnumál á Ísafirði

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Orð þingmanns um meðferðarstofnanir

um fundarstjórn

Skattlagning kaupskipaútgerðar

(tonnaskattur og ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Sameignarfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðsöfnunartími vísitölu)
lagafrumvarp

Neytendavernd

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd

(EES-reglur, neytendavernd)
lagafrumvarp

Starfstengdir eftirlaunasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(viðurlög við efnahagsbrotum)
lagafrumvarp

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði

(viðurlög við efnahagsbrotum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga

athugasemdir um störf þingsins

Skattlagning kaupskipaútgerðar

(tonnaskattur og ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Hlutafélög o.fl.

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 205,48
Andsvar 98 148,38
Flutningsræða 30 122,72
Grein fyrir atkvæði 8 5,87
Um atkvæðagreiðslu 3 3,7
Samtals 187 486,15
8,1 klst.