Svanfríður Jónasdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Atvinnumöguleikar kvenna í fiskvinnslu

fyrirspurn

Hrefnuveiðar

fyrirspurn

Skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(tegundartilfærsla)
lagafrumvarp

Samkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennara

þingsályktunartillaga

Kynbundinn munur í upplýsingatækni

þingsályktunartillaga

Rannsókn á efnahagslegum völdum kvenna

fyrirspurn

Ný stétt vinnukvenna

fyrirspurn

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Áhættuhegðun karla

fyrirspurn

Rannsókn á stöðu kynjanna í skólakerfinu

fyrirspurn

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Útgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskrá

fyrirspurn

Ráðningar í stöður minjavarða

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirtæki í útgerð

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Sjókvíaeldi

fyrirspurn

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Veiðieftirlitsgjald

(fjárhæðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Stefna í málum Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogi

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Sjúkraflug

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Niðurgreiðsla á húshitun með olíu

fyrirspurn

Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

fyrirspurn

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Hönnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgengi og verðlagning opinberra rannsóknargagna

fyrirspurn

Mennta- og fjarkennslumiðstöðvar

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Innflutningur hvalaafurða

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Samningamál sjómanna og mönnun skipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Staðan í vinnudeilum sjómanna og LÍÚ

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegur og byggðaþróun á Íslandi

umræður utan dagskrár

Menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafnar fiskiskips

þingsályktunartillaga

Auðlindagjald af vatnsafli í þjóðlendum

fyrirspurn

Uppbygging tæknináms á háskólastigi

fyrirspurn

Fjöldi nemenda í framhaldsskólum

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af hugbúnaðarvinnu

fyrirspurn

Stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(atvinnurekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Iðntæknistofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Frumvarp um lög á verkfall sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Orð sjávarútvegsráðherra

um fundarstjórn

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 72 465,58
Flutningsræða 26 188,8
Andsvar 60 97,48
Um fundarstjórn 3 5,72
Grein fyrir atkvæði 6 4,1
Um atkvæðagreiðslu 1 0,22
Samtals 168 761,9
12,7 klst.