Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjarskipti

(jöfnunargjald, heimtaugar)
lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(stofnun hlutafélags um rekstur Ríkisútvarpsins o.fl.)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif lækkunar tekjuskatts

fyrirspurn

Forvarnasjóður

fyrirspurn

Sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Könnun á vegum OECD á námsgetu skólabarna

fyrirspurn

Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur

(reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Aukaþing Alþingis um byggðamál

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Barnalög

(faðernismál)
lagafrumvarp

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir)
lagafrumvarp

Endurskoðun á reglum um innheimtu virðisaukaskatts

þingsályktunartillaga

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Verðbréfaviðskipti

(innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Álagning skatta

fyrirspurn

Virðisaukaskattsskyldur reikningur

fyrirspurn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(lögreglumenn)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og lögreglulög

(sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
lagafrumvarp

Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(framlenging ábyrgðar)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 289,47
Andsvar 120 160,58
Flutningsræða 8 41,08
Grein fyrir atkvæði 19 13,08
Um atkvæðagreiðslu 1 1,28
Ber af sér sakir 1 0,82
Samtals 199 506,31
8,4 klst.