Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lánafyrirgreiðsla við húseigendur

fyrirspurn

Húsgöngu- og fjarsala

lagafrumvarp

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun aflaheimilda 1992-93)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Umræða um lagaákvæði er varða samgöngumál

um fundarstjórn

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsmál

lagafrumvarp

Frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum

(gjald á flugvélaeldsneyti)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Samþykktir Ríó-ráðstefnunnar

fyrirspurn

Fréttamaður Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Íbúðaverð á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Verðlagning á raforku

þingsályktunartillaga

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðs

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Sjómannalög

(uppsagnarfrestur)
lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(störf endurskoðunarnefndar)
fyrirspurn

Sjávarútvegsstefna

fyrirspurn

Staða loðdýrabænda

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Gilsfjarðarbrú

umræður utan dagskrár

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Öryggi raforkudreifingar um landið

umræður utan dagskrár

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Innflutningur á gröfupramma

lagafrumvarp

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Smábátaveiðar

þingsályktunartillaga

Herjólfsdeilan

umræður utan dagskrár

Flutningar á járnbrautum

lagafrumvarp

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnumál farmanna

þingsályktunartillaga

Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

þingsályktunartillaga

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiðar á Faxaflóa

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna afnáms aðstöðugjalds

fyrirspurn

Ráðstafanir til orkusparnaðar

fyrirspurn

Innflutningur á gröfupramma

lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og skoðunarstofur)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Dagskrá

um fundarstjórn

Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lokun meðferðarheimilis SÁÁ að Staðarfelli

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni

þingsályktunartillaga

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 598,62
Flutningsræða 11 128,3
Andsvar 77 115,3
Um fundarstjórn 26 41,08
Grein fyrir atkvæði 4 7,23
Málsh. um fundarstjórn 3 3,6
Um atkvæðagreiðslu 2 2,1
Samtals 210 896,23
14,9 klst.