Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Stefna stjórnvalda gagnvart flóttamönnum á Íslandi

fyrirspurn

Flóttamenn á Íslandi

fyrirspurn

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Málefni héraðsskólanna

fyrirspurn

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðir

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Menntunar- og starfsréttindi lögreglumanna

fyrirspurn

Loðnuveiðar

fyrirspurn

Heimild handa erlendum skipum til að landa í íslenskum höfnum

fyrirspurn

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Nauðungarsala

lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(samningar við erlenda aðila)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám)
fyrirspurn

Listskreyting Hallgrímskirkju

fyrirspurn

Réttaráhrif tæknifrjóvgunar

fyrirspurn

Alþjóðleg björgunarsveit

fyrirspurn

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(málskot úrlausna)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Opinber réttaraðstoð

fyrirspurn

Veiðiheimildir Færeyinga og Belga

fyrirspurn

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Kirkjugarðsgjald og kirkjujarðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjómælingaskipið Baldur

fyrirspurn

Lánshlutföll Fiskveiðasjóðs til skipasmíða

fyrirspurn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(inngreiðslur 1992)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Endurnýjun skipakosts Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Vandi rækjuiðnaðarins

fyrirspurn

Viðskiptahættir í tengslum við gjaldþrot einstaklinga

fyrirspurn

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Landanir erlendra skipa í íslenskum höfnum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Forsjárdeilur

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Beitumál

lagafrumvarp

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Öryggi í óbyggðaferðum

fyrirspurn

Vernd gegn innheimtumönnum

fyrirspurn

Akstur utan vega

fyrirspurn

Fiskistofa

lagafrumvarp

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

þingsályktunartillaga

Verðlagning á veiðireynslu

fyrirspurn

Alþjóðleg sjávarútvegsstofnun

fyrirspurn

Áhrif EES-samnings á innflutning og sölu áfengis

fyrirspurn

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Fíkniefnaneysla í landinu

fyrirspurn

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Eftirlit með opinberum fjársöfnunum

fyrirspurn

Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar

fyrirspurn

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 56 369,77
Flutningsræða 24 276,17
Svar 48 147,35
Andsvar 39 57,62
Um fundarstjórn 11 18
Um atkvæðagreiðslu 2 6
Grein fyrir atkvæði 1 2
Samtals 181 876,91
14,6 klst.