Atli Gíslason: ræður


Ræður

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fyrning kröfuréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni lesblindra

fyrirspurn

Verklagsreglur við töku þvagsýna

fyrirspurn

Skuldasöfnun í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætur elli- og örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sérstakur viðbótarpersónuafsláttur)
lagafrumvarp

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjutap hafnarsjóða

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Urriðafossvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Friðlandið í Þjórsárverum og verndun Þjórsár

þingsályktunartillaga

Meðferð opinberra mála

(einkaréttarlegar bótakröfur)
lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins

um fundarstjórn

Skýrsla frá Ríkisendurskoðun og ummæli þingmanns

tilkynningar forseta

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Fyrning kröfuréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum

(rökstuðningur og miskabætur)
lagafrumvarp

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Efling íslenska geitfjárstofnsins

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Garðyrkjuskólinn á Reykjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Útflutningur á óunnum fiski

fyrirspurn

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Óháð áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar, Holtavirkjunar og Hvammsvirkjunar í Þjórsá

þingsályktunartillaga

Þjónustusamningar um málefni fatlaðra

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010

þingsályktunartillaga

Urriðafossvirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Reglugerð um gjafsókn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(fullgilding þriggja alþjóðasamninga)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

(gildistími forsamþykkis)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fiskræktarsjóður

(hlutverk og staða sjóðsins)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(aukið eftirlit og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Almannavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(heimild presta til að staðfesta samvist)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 66 482,7
Flutningsræða 20 337,27
Andsvar 84 137,07
Um fundarstjórn 4 7,33
Um atkvæðagreiðslu 4 5,25
Grein fyrir atkvæði 6 4,4
Samtals 184 974,02
16,2 klst.