Einar Már Sigurðarson: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 594 nál. með brtt. menntamálanefndar, íslensk málstefna
 2. 759 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (samræmd könnunarpróf)
 3. 763 nefndarálit menntamálanefndar, náms- og starfsráðgjafar (heildarlög, EES-reglur)
 4. 795 nál. með brtt., listamannalaun (heildarlög)
 5. 865 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)

133. þing, 2006–2007

 1. 435 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 2. 1041 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

132. þing, 2005–2006

 1. 404 nefndarálit, fjárlög 2006
 2. 406 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 443 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2005
 4. 482 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 1241 nefndarálit, lokafjárlög 2004
 6. 1395 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)

131. þing, 2004–2005

 1. 380 nefndarálit, fjáraukalög 2004
 2. 438 nefndarálit, fjárlög 2005
 3. 445 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 448 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 495 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2004
 6. 521 breytingartillaga, fjárlög 2005
 7. 523 breytingartillaga, fjárlög 2005
 8. 530 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2005
 9. 590 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (hækkun gjalda)
 10. 1347 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2002
 11. 1348 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003

130. þing, 2003–2004

 1. 372 nefndarálit, fjáraukalög 2003
 2. 426 nefndarálit, fjárlög 2004
 3. 427 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 512 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2003
 5. 560 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 566 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2004
 7. 1571 nefndarálit, lokafjárlög 2000
 8. 1580 nefndarálit, lokafjárlög 2001
 9. 1763 nefndarálit, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)
 10. 1764 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)

128. þing, 2002–2003

 1. 466 nefndarálit, fjáraukalög 2002
 2. 489 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 574 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2003
 4. 791 nefndarálit, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 401 nefndarálit, fjárlög 2002
 2. 452 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2001
 3. 457 breytingartillaga, fjáraukalög 2001
 4. 513 breytingartillaga, fjárlög 2002

126. þing, 2000–2001

 1. 352 nefndarálit, fjáraukalög 2000
 2. 397 breytingartillaga, fjárlög 2001
 3. 418 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2000
 4. 482 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 1419 breytingartillaga, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 347 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 2. 386 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 3. 417 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2000
 4. 445 breytingartillaga, fjárlög 2000

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 98 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög (frestun gildistöku laganna)
 2. 354 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs
 3. 386 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, kolvetnisstarfsemi (breyting ýmissa laga)
 4. 387 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, kolvetnisstarfsemi (breyting ýmissa laga)
 5. 473 breytingartillaga menntamálanefndar, fjáraukalög 2008
 6. 884 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, heimild til samninga um álver í Helguvík (heildarlög)
 7. 899 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda á Reykjanesi

135. þing, 2007–2008

 1. 134 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, vatnalög (frestun gildistöku laganna)
 2. 434 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 606 nefndarálit menntamálanefndar, einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (brottfall laganna)
 4. 1007 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (heildarlög)
 5. 1008 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskólar (heildarlög)
 6. 1009 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 7. 1010 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 8. 1011 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 9. 1012 breytingartillaga menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 10. 1013 nefndarálit menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
 11. 1014 breytingartillaga menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
 12. 1039 nál. með brtt. menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
 13. 1088 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (heildarlög)
 14. 1089 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (heildarlög)
 15. 1117 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl. (leyfisveitingarvald til Orkustofnunar)
 16. 1118 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
 17. 1182 nefndarálit menntamálanefndar, skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar
 18. 1203 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
 19. 1340 nál. með brtt. menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)

133. þing, 2006–2007

 1. 380 nefndarálit, fjáraukalög 2006
 2. 436 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 3. 445 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 4. 483 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 5. 502 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar)
 6. 521 breytingartillaga, fjárlög 2007
 7. 528 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 8. 529 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 9. 530 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 10. 558 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 11. 602 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 12. 603 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 13. 660 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 14. 707 frhnál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 15. 765 breytingartillaga, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 16. 1057 nefndarálit menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 17. 1058 breytingartillaga menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 18. 1065 nefndarálit menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 19. 1066 breytingartillaga menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 20. 1153 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)
 21. 1160 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)
 22. 1237 nefndarálit menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 23. 1238 breytingartillaga menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 24. 1239 nefndarálit menntamálanefndar, náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum
 25. 1315 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 349 nefndarálit, fjáraukalög 2005
 2. 408 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 410 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 411 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 481 nefndarálit, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.
 6. 483 breytingartillaga, fjárlög 2006
 7. 484 breytingartillaga, fjárlög 2006
 8. 488 breytingartillaga, fjárlög 2006
 9. 1117 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 10. 1119 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 11. 1120 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 12. 1228 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur)
 13. 1251 frhnál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 14. 1266 nál. með brtt. menntamálanefndar, eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum (heildarlög)

131. þing, 2004–2005

 1. 446 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 447 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 524 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 528 breytingartillaga, fjárlög 2005
 6. 560 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (EES-reglur)
 7. 571 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar)
 8. 572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 9. 574 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna)
 10. 583 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
 11. 606 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 12. 607 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 13. 812 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 14. 813 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 15. 818 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
 16. 819 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
 17. 1011 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kjördagur, sameining sveitarfélaga)
 18. 1220 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur)
 19. 1221 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
 20. 1270 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)

130. þing, 2003–2004

 1. 561 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 3. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 4. 1404 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 5. 1418 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 6. 1419 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 7. 1463 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 8. 1464 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans
 9. 1484 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 10. 1487 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd
 11. 1488 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd
 12. 1550 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðaröryggi á þjóðvegum
 13. 1551 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnun sædýrasafns
 14. 1566 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag sjóbjörgunarmála
 15. 1572 breytingartillaga, siglingavernd
 16. 1581 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 17. 1582 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 18. 1612 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 19. 1613 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 20. 1616 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
 21. 1620 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 22. 1621 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 23. 1625 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur)
 24. 1672 nefndarálit, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn)
 25. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 473 nefndarálit, fjárlög 2003
 2. 573 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2002
 3. 584 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 1270 nál. með brtt. menntamálanefndar, námsstyrkir (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 382 nefndarálit, fjáraukalög 2001
 2. 434 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 3. 435 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 4. 498 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2002
 5. 504 breytingartillaga, fjárlög 2002
 6. 559 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 7. 560 breytingartillaga menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 8. 858 nefndarálit menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 9. 859 breytingartillaga menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 10. 1248 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 11. 1249 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 368 nál. með brtt. menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands (verkefni og stjórn)
 3. 387 nefndarálit, fjárlög 2001
 4. 441 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 470 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2001
 6. 472 breytingartillaga, fjárlög 2001
 7. 988 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar (starfsheiti)
 8. 1230 nefndarálit menntamálanefndar, Ríkisútvarpið (framkvæmdasjóður)
 9. 1257 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika
 10. 1329 nál. með brtt. menntamálanefndar, textun íslensks sjónvarpsefnis
 11. 1339 nál. með brtt. menntamálanefndar, réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.)
 12. 1344 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 13. 1345 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 14. 1346 nefndarálit menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 15. 1347 breytingartillaga menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 16. 1348 nefndarálit menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 17. 1349 breytingartillaga menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 18. 1350 nefndarálit menntamálanefndar, menningarverðmæti
 19. 1351 breytingartillaga menntamálanefndar, menningarverðmæti

125. þing, 1999–2000

 1. 323 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 2. 364 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 370 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins (breyting ýmissa laga)
 4. 412 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 447 breytingartillaga, Byggðastofnun (heildarlög)
 7. 721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 8. 722 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 9. 940 frhnál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 10. 1109 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur
 11. 1159 nefndarálit landbúnaðarnefndar, markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða (ríkisframlag)
 12. 1267 nefndarálit, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)