Jóhannes Geir Sigurgeirsson: ræður


Ræður

Beiðni um utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vog, mál og faggilding

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi framleiðsluvöru

lagafrumvarp

Neytendalán

lagafrumvarp

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Síldarsölusamningar

umræður utan dagskrár

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Kristnesspítali

umræður utan dagskrár

Framkoma ráðherra í utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Greiðslufrestur á fasteignalánum vegna fjárhagserfiðleika

lagafrumvarp

Flutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Frumvarp til jarðalaga

um fundarstjórn

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Lækkun vaxta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

fyrirspurn

Umhverfismat á virkjunarframkvæmdum á Jökulsá á Fjöllum

fyrirspurn

Ferðamál

þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Vaxtalög

(hámark dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

(húsbréf)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

fyrirspurn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar, nefndafundir o.fl.

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(stjórn mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(stjórn mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innheimta verðskerðingargjalds)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

lagafrumvarp

Álögur á ferðaþjónustu

fyrirspurn

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Samkeppnislög

um fundarstjórn

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Breyting á dagskrá

um fundarstjórn

Samvinnufélög

(innlánsdeild)
lagafrumvarp

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Tilsjónarmenn og stuðningsfjölskyldur

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Ábyrgðir á lífeyrisgreiðslum Sambandsins

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjald af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Efling heimilisiðnaðar

fyrirspurn

Sandfok á Mývatnssvæðinu

fyrirspurn

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Ummæli utanríkisráðherra um landbúnaðarmál

um fundarstjórn

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 654,17
Andsvar 79 133,17
Flutningsræða 6 62,72
Um fundarstjórn 25 53,17
Grein fyrir atkvæði 9 21,43
Málsh. um fundarstjórn 7 12,32
Ber af sér sakir 3 4,48
Samtals 203 941,46
15,7 klst.