Svavar Gestsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 448 breytingartillaga, fjárlög 1999
 2. 455 breytingartillaga, fjárlög 1999
 3. 596 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999 (breyting ýmissa laga)
 4. 641 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (aðsetur Landmælinga)
 5. 661 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)

122. þing, 1997–1998

 1. 499 breytingartillaga, fjárlög 1998
 2. 500 breytingartillaga, fjárlög 1998
 3. 501 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 505 breytingartillaga, fjárlög 1998
 5. 508 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 632 breytingartillaga, fjárlög 1998
 7. 633 breytingartillaga, fjárlög 1998
 8. 1326 rökstudd dagskrá, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 9. 1426 framhaldsnefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu
 10. 1427 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

121. þing, 1996–1997

 1. 340 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 402 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, öryggi raforkuvirkja
 3. 444 breytingartillaga, fjárlög 1997
 4. 469 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 560 nefndarálit, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 6. 561 breytingartillaga, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 7. 562 frávísunartilllaga, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 8. 598 framhaldsnefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 9. 599 breytingartillaga, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 10. 1062 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
 11. 1276 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (eignaraðild, stækkun)
 12. 1308 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 13. 1309 breytingartillaga, álbræðsla á Grundartanga

120. þing, 1995–1996

 1. 358 breytingartillaga, fjárlög 1996
 2. 359 breytingartillaga, fjárlög 1996
 3. 361 breytingartillaga, fjárlög 1996
 4. 363 breytingartillaga, fjárlög 1996
 5. 381 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík
 6. 382 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík
 7. 691 rökstudd dagskrá, mannanöfn (heildarlög)
 8. 729 breytingartillaga, skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.)
 9. 901 breytingartillaga, mannanöfn (heildarlög)
 10. 995 breytingartillaga, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 11. 1049 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (atvinnugreinaflokkun)
 12. 1076 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)

118. þing, 1994–1995

 1. 368 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 369 breytingartillaga, fjárlög 1995
 3. 377 breytingartillaga, fjárlög 1995
 4. 479 breytingartillaga, fjárlög 1995
 5. 482 breytingartillaga, fjárlög 1995
 6. 483 breytingartillaga, fjárlög 1995
 7. 629 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (skatthlutfall, atvinnusjóður)
 8. 630 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum (réttur útlendinga)
 9. 664 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (brottfall laga)
 10. 678 nefndarálit, grunnskóli (heildarlög)
 11. 743 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu
 12. 800 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (framlenging laga)
 13. 877 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja (eignaraðilar og eignarhlutföll)

117. þing, 1993–1994

 1. 341 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 342 breytingartillaga, fjárlög 1994
 3. 346 breytingartillaga, fjárlög 1994
 4. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (heildarlög)
 5. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (gjaldstofn)
 6. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja
 7. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja
 8. 1088 nefndarálit iðnaðarnefndar, auðlindakönnun í öllum landshlutum
 9. 1089 nefndarálit iðnaðarnefndar, rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði
 10. 1094 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (nýjar EES-reglur)
 11. 1310 rökstudd dagskrá, lífeyrissjóður sjómanna

116. þing, 1992–1993

 1. 441 breytingartillaga, fjárlög 1993
 2. 447 breytingartillaga, fjárlög 1993
 3. 448 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 449 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 522 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 523 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 524 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 597 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, grunnskóli (nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
 9. 1051 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 10. 1052 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 11. 1107 breytingartillaga, útvarpslög (EES-reglur)
 12. 1231 breytingartillaga, Menningarsjóður (heildarlög)

115. þing, 1991–1992

 1. 324 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 325 breytingartillaga, fjárlög 1992
 3. 326 breytingartillaga, fjárlög 1992
 4. 327 breytingartillaga, fjárlög 1992
 5. 328 breytingartillaga, fjárlög 1992
 6. 329 breytingartillaga, fjárlög 1992
 7. 819 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 8. 832 breytingartillaga, starfsmenntun í atvinnulífinu
 9. 833 breytingartillaga, barnalög (heildarlög)

113. þing, 1990–1991

 1. 1105 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)

112. þing, 1989–1990

 1. 1206 breytingartillaga, fjáraukalög 1990
 2. 1218 breytingartillaga, Kvikmyndastofnun Íslands (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 292 breytingartillaga, framhaldsskólar (gildistaka)

110. þing, 1987–1988

 1. 251 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 266 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 268 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 271 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 285 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 6. 310 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 7. 311 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 8. 312 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 9. 379 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 10. 380 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 11. 418 breytingartillaga, fjárlög 1988
 12. 425 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 13. 426 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 14. 456 nefndarálit, útflutningsleyfi
 15. 457 breytingartillaga, útflutningsleyfi
 16. 458 nefndarálit, Útflutningsráð Íslands
 17. 512 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 18. 514 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 19. 544 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
 20. 644 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 21. 1015 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald
 22. 1016 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 23. 1042 breytingartillaga, virðisaukaskattur
 24. 1069 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 25. 1070 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 26. 1077 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)

109. þing, 1986–1987

 1. 280 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lögreglumenn (verkfallsréttur)
 2. 298 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 342 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 4. 344 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 5. 355 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fangelsi og vinnuhæli (verkfall fangavarða o.fl.)
 6. 394 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 7. 409 nefndarálit, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar)
 8. 441 breytingartillaga, lánsfjárlög 1987
 9. 442 nefndarálit, álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987
 10. 443 breytingartillaga, álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987
 11. 472 nefndarálit, lánsfjárlög 1987
 12. 474 breytingartillaga, fjárlög 1987
 13. 775 breytingartillaga, tollalög (heildarlög)
 14. 777 nefndarálit, tollalög (heildarlög)
 15. 778 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög
 16. 840 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (tollafgreiðsla)
 17. 870 nefndarálit, staðgreiðsla opinberra gjalda
 18. 883 nefndarálit, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 19. 884 breytingartillaga, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 20. 886 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 21. 895 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 22. 953 breytingartillaga, listmunauppboð
 23. 956 breytingartillaga, veiting prestakalla (heildarlög)
 24. 1000 framhaldsnefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 25. 1003 nefndarálit, stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands
 26. 1009 breytingartillaga, opinber innkaup
 27. 1016 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)

108. þing, 1985–1986

 1. 269 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 291 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, sala Kröfluvirkjunar
 3. 383 breytingartillaga, fjárlög 1986
 4. 396 nefndarálit, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 5. 397 breytingartillaga, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 6. 565 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 7. 615 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 8. 816 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 9. 981 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 10. 1000 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 11. 1001 breytingartillaga, Útflutningsráð Íslands
 12. 1097 breytingartillaga, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins
 13. 1102 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 306 breytingartillaga, fjárlög 1985
 2. 321 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 3. 324 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 408 breytingartillaga, fjárlög 1985
 5. 974 nefndarálit, ríkislögmaður
 6. 975 breytingartillaga, ríkislögmaður
 7. 981 nál. með frávt., verslunaratvinna
 8. 1053 breytingartillaga, Byggðastofnun
 9. 1072 nefndarálit, Framkvæmdasjóður Íslands
 10. 1073 breytingartillaga, Framkvæmdasjóður Íslands
 11. 1079 breytingartillaga, Byggðastofnun
 12. 1085 nefndarálit, Byggðastofnun
 13. 1091 nál. með frávt., nýsköpun í atvinnulífi
 14. 1146 breytingartillaga, lánsfjárlög 1985
 15. 1259 breytingartillaga, viðskiptabankar
 16. 1282 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 17. 1283 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar

106. þing, 1983–1984

 1. 107 nefndarálit, launamál
 2. 204 breytingartillaga, fjárlög 1984
 3. 281 breytingartillaga, fjárlög 1984
 4. 345 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 474 nefndarálit, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 6. 690 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins
 7. 691 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins

102. þing, 1979–1980

 1. 547 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 260 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (úthlutun sérstakra dráttarréttinda)
 2. 261 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 374 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 4. 375 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 5. 376 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (afnám laga)
 6. 424 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður launamanns)
 7. 425 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 8. 426 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 9. 447 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (sala hlutafjár)
 10. 456 breytingartillaga, fjárlög 1999
 11. 467 breytingartillaga, fjárlög 1999
 12. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (hlutafé Íslands)
 13. 492 rökstudd dagskrá, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 14. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar
 15. 502 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 16. 503 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 17. 536 breytingartillaga, fjárlög 1999
 18. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 19. 558 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 20. 560 breytingartillaga sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 21. 561 nefndarálit sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 22. 576 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.)
 23. 588 breytingartillaga, fjárlög 1999
 24. 898 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 25. 899 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 26. 922 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 27. 923 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

122. þing, 1997–1998

 1. 372 nefndarálit utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 2. 373 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 3. 412 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, landafundir Íslendinga
 4. 453 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 5. 454 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 6. 474 breytingartillaga, fjárlög 1998
 7. 504 breytingartillaga, fjárlög 1998
 8. 510 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 9. 511 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 10. 528 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, háskólar
 11. 529 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, háskólar
 12. 613 breytingartillaga, fjárlög 1998
 13. 645 breytingartillaga, fjárlög 1998
 14. 655 breytingartillaga, fjárlög 1998
 15. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótalög (endurskoðun laganna)
 16. 674 breytingartillaga, fjárlög 1998
 17. 683 breytingartillaga, fjárlög 1998
 18. 1241 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 19. 1242 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 20. 1284 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

121. þing, 1996–1997

 1. 411 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim
 2. 468 breytingartillaga, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 3. 477 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997
 4. 1002 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (EES-reglur)
 5. 1047 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn
 6. 1060 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
 7. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar
 8. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, efling iðnaðar sem nýtir ál við framleiðslu sína
 9. 1166 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, olíuleit við Ísland
 10. 1179 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 11. 1272 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 12. 1273 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 13. 1341 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki)

120. þing, 1995–1996

 1. 123 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 2. 356 breytingartillaga, fjárlög 1996
 3. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 4. 368 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (tryggingalánadeild)
 5. 373 breytingartillaga, fjárlög 1996
 6. 479 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 495 breytingartillaga, fjárlög 1996
 8. 563 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum (heildarlög)
 9. 870 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 10. 871 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 11. 1029 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (gildistími o.fl.)
 12. 1198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (biðlaun)
 13. 1201 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 14. 1202 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 15. 1204 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna (forseti Alþingis, makalífeyrir)
 16. 1206 framhaldsnefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 17. 1207 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 18. 1218 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands

118. þing, 1994–1995

 1. 370 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 379 breytingartillaga, fjárlög 1995
 3. 426 breytingartillaga, fjárlög 1995
 4. 469 breytingartillaga, fjárlög 1995
 5. 471 breytingartillaga, fjárlög 1995
 6. 543 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 7. 676 rökstudd dagskrá, grunnskóli (heildarlög)
 8. 729 nál. með frávt. menntamálanefndar, ólympískir hnefaleikar
 9. 730 nál. með brtt. menntamálanefndar, listmenntun á háskólastigi
 10. 731 nefndarálit menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 11. 732 breytingartillaga menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 12. 741 nefndarálit menntamálanefndar, útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða
 13. 750 nefndarálit menntamálanefndar, varðveisla arfs húsmæðraskóla
 14. 751 nál. með brtt. menntamálanefndar, úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð
 15. 763 nál. með brtt. menntamálanefndar, rannsóknarráð Íslands (skipan ráðsins)
 16. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
 17. 871 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tjáningarfrelsi
 18. 872 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fréttaflutningur af slysförum
 19. 898 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vátryggingastarfsemi (breyting ýmissa laga)
 20. 927 framhaldsnefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 21. 928 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)
 22. 929 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í iðjuþjálfun

117. þing, 1993–1994

 1. 419 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 812 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 3. 987 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (framgangskerfi kennara)
 4. 1029 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 5. 1030 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 6. 1031 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 7. 1032 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 8. 1092 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 9. 1117 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 10. 1147 nefndarálit menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 11. 1148 breytingartillaga menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 12. 1149 nefndarálit menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 13. 1150 breytingartillaga menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 14. 1151 nefndarálit menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 15. 1152 breytingartillaga menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 16. 1153 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 17. 1154 breytingartillaga menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 18. 1217 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 19. 1218 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 20. 1219 nefndarálit menntamálanefndar, sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn
 21. 1226 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (íbúðir fyrir aldraða)

116. þing, 1992–1993

 1. 216 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 2. 217 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 3. 327 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 4. 440 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 445 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 446 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 494 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
 8. 503 nefndarálit, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 9. 504 breytingartillaga, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 10. 506 breytingartillaga, fjárlög 1993
 11. 516 breytingartillaga, fjárlög 1993
 12. 547 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 13. 559 breytingartillaga, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 14. 869 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 15. 1085 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 16. 1086 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 17. 1087 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 18. 1088 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 19. 1089 nál. með frávt. menntamálanefndar, tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi
 20. 1090 nál. með brtt. menntamálanefndar, safn þjóðminja að Hólum í Hjaltadal
 21. 1091 nál. með brtt. menntamálanefndar, tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu
 22. 1109 nál. með frávt. minnihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)
 23. 1175 framhaldsnefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 24. 1178 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 25. 1179 nefndarálit iðnaðarnefndar, hönnunarvernd
 26. 1180 breytingartillaga iðnaðarnefndar, hönnunarvernd

115. þing, 1991–1992

 1. 270 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 2. 271 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 3. 307 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 4. 319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 5. 320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 6. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 7. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 8. 962 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lífeyrisréttindi hjóna
 9. 963 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (uppbót vegna kjarasamninga)
 10. 964 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslutími)
 11. 967 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, útboð (nefnd til að semja frumvarp)
 12. 968 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (mæðravernd)

110. þing, 1987–1988

 1. 205 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 2. 214 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 3. 250 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 275 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 333 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 6. 337 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 7. 346 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 8. 347 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 9. 353 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 10. 359 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 11. 362 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 12. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 13. 417 breytingartillaga, fjárlög 1988
 14. 480 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 15. 721 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
 16. 877 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála
 17. 949 nefndarálit félagsmálanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 18. 950 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 19. 951 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)
 20. 952 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)
 21. 1009 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár)
 22. 1010 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (áhættugjald og ábyrgðargjald)
 23. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins
 24. 1013 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda (hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
 25. 1067 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða)
 26. 1078 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 27. 1079 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 28. 1080 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu
 29. 1115 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 30. 1116 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)

109. þing, 1986–1987

 1. 132 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 2. 273 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 3. 274 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 4. 275 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 5. 277 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmenn án verkfallsréttar)
 6. 278 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 7. 279 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 8. 281 breytingartillaga, fjárlög 1987
 9. 290 breytingartillaga, fjárlög 1987
 10. 407 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norræn fjárfestingarlán
 11. 423 breytingartillaga, fjárlög 1987
 12. 461 breytingartillaga, fjárlög 1987
 13. 518 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland
 14. 593 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (gjalddagar þungaskatts)
 15. 621 nefndarálit kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 16. 622 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 17. 648 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 18. 872 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (skattvísitala)
 19. 873 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningslánasjóður (takmörkuð ábyrgð)
 20. 874 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningslánasjóður (takmörkuð ábyrgð)
 21. 875 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 22. 876 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 23. 988 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 24. 1002 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá (myndavélar o.fl.)
 25. 1004 breytingartillaga, veiting prestakalla (heildarlög)
 26. 1008 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup
 27. 1030 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)

108. þing, 1985–1986

 1. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 282 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 3. 283 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 4. 284 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnráðgjafar
 5. 297 breytingartillaga, fjárlög 1986
 6. 302 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 7. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Jarðboranir hf.
 8. 358 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 9. 359 nál. með rökst., lánsfjárlög 1986
 10. 378 breytingartillaga, fjárlög 1986
 11. 384 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 409 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1986
 13. 429 nefndarálit, viðskiptabankar
 14. 603 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 15. 745 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veð
 16. 862 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 17. 863 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðlun
 18. 877 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 19. 878 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 20. 943 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 21. 982 breytingartillaga, fasteigna- og skipasala
 22. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu
 23. 987 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 24. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 25. 992 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 26. 997 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 27. 1004 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnlánasjóður
 28. 1015 nefndarálit, húsnæðissparnaðarreikningar
 29. 1017 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins

107. þing, 1984–1985

 1. 97 breytingartillaga, frysting kjarnorkuvopna
 2. 297 breytingartillaga, fjárlög 1985
 3. 319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 4. 323 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 325 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 327 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 7. 343 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 8. 345 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 376 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 10. 382 breytingartillaga, málefni aldraðra
 11. 385 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 386 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 409 breytingartillaga, fjárlög 1985
 14. 413 breytingartillaga, fjárlög 1985
 15. 494 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 792 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 17. 806 breytingartillaga, nýsköpun í atvinnulífi
 18. 840 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup
 19. 882 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1980
 20. 955 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
 21. 968 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 22. 1051 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 1052 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 1062 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi húsmæðra
 25. 1070 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 26. 1071 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 27. 1143 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 28. 1147 nefndarálit, lánsfjárlög 1985
 29. 1148 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 30. 1159 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 31. 1160 breytingartillaga, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 32. 1173 breytingartillaga, lánsfjárlög 1985
 33. 1235 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, húsnæðissparnaðarreikningar
 34. 1236 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, húsnæðissparnaðarreikningar
 35. 1237 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 36. 1238 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 37. 1254 breytingartillaga, Byggðastofnun
 38. 1304 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 39. 1305 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 40. 1330 breytingartillaga, viðskiptabankar
 41. 1347 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 42. 1348 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Búnaðarbanka Íslands
 43. 1349 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns
 44. 1350 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Búnaðarbanka Íslands
 45. 1357 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 46. 1401 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stálvölsunarverksmiðja

106. þing, 1983–1984

 1. 92 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 2. 93 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 3. 106 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 4. 177 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 5. 183 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 6. 234 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 7. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldeyris- og viðskiptamál
 8. 248 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 251 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 253 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 254 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 271 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 13. 272 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 14. 273 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána
 15. 274 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 16. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 412 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting Flórens-sáttmála
 18. 442 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 19. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 20. 480 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 481 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 486 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 488 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, húsaleiga
 24. 528 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi
 25. 553 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum
 26. 559 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, afnám laga um álag á ferðagjaldeyri
 27. 564 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 28. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda
 29. 581 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum
 30. 639 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 31. 640 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 32. 648 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli
 33. 674 nefndarálit utanríkismálanefndar, hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar
 34. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 35. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 36. 814 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun byggingaframkvæmda við Seðlabanka Íslands
 37. 816 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 38. 817 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 39. 823 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni fyrir Arnarflug
 40. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 41. 829 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 42. 834 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 43. 835 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 44. 873 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 45. 900 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 46. 957 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins
 47. 966 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 48. 974 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 49. 975 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 50. 978 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 51. 979 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 52. 1062 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður bænda
 53. 1079 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta
 54. 1083 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana

104. þing, 1981–1982

 1. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 946 breytingartillaga, lyfjadreifing

102. þing, 1979–1980

 1. 61 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 2. 62 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 3. 67 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir