Grétar Mar Jónsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaður flutningsstyrkur Atvinnuleysistryggingasjóðs

umræður utan dagskrár

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008

þingsályktunartillaga

Staðan í sjávarútvegi, kjör sjómanna og fiskvinnslufólks

umræður utan dagskrár

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar í Ísafjarðardjúpi

athugasemdir um störf þingsins

Strandsiglingar

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Embætti umboðsmanns sjúklinga

fyrirspurn

Skuldasöfnun í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum

þingsályktunartillaga

Lánamál og lánakjör einstaklinga

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(námsstyrkir)
lagafrumvarp

Brottfall laga um búnaðargjald

lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Tekjutap hafnarsjóða

þingsályktunartillaga

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í stóriðjumálum

athugasemdir um störf þingsins

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Fullvinnsla á fiski hérlendis

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál lögreglustjórans á Suðurnesjum

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Hækkun vaxta á íbúðalánum

umræður utan dagskrár

Útlendingar og réttarstaða þeirra

(réttarstaða gagnvart atvinnurekendum o.fl.)
lagafrumvarp

Lífskjör á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Eignarhald á jörðum

fyrirspurn

Veiðar Færeyinga innan íslensku fiskveiðilögsögunnar

fyrirspurn

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Netþjónabú

fyrirspurn

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Staða kjarasamninga sjómanna á smábátum

fyrirspurn

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins

um fundarstjórn

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuuppbygging á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum

þingsályktunartillaga

Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Álver í Helguvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Útflutningur á óunnum fiski

fyrirspurn

Veiðar í flottroll

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Endurskoðun úthlutunar á þorskkvóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar

(aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Staða samninga um svæði við Svalbarða og Hatton-Rockall

fyrirspurn

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar

þingsályktunartillaga

Rækjuveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurstöður vorralls Hafrannsóknastofnunar

umræður utan dagskrár

Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa

(samræmdur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Frumvarp um lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Viðbrögð við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra

þingsályktunartillaga

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Réttindi stjórnenda smábáta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staða landbúnaðarins og matvælaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 97 373,27
Andsvar 86 155,92
Flutningsræða 6 25,25
Grein fyrir atkvæði 1 0,83
Um fundarstjórn 1 0,6
Samtals 191 555,87
9,3 klst.