Páll Pétursson: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Lögheimilisbreytingar sjómanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Jafnréttisráðstefna í Lettlandi

fyrirspurn

Starfsmat

fyrirspurn

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd ráðherra í ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar á 12. gr. jafnréttislaga

umræður utan dagskrár

Skýrsla félagsmálaráðherra um réttindi fatlaðra

skýrsla ráðherra

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp til sveitarstjórnarlaga

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

fyrirspurn

Fullgilding samþykktar um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysi kvenna

fyrirspurn

Langtímaatvinnuleysi

fyrirspurn

Aðgerðir vegna atvinnuleysis kvenna

fyrirspurn

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu

þingsályktunartillaga

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn

þingsályktunartillaga

Flutningur húsbréfadeildar Húsnæðisstofnunar

fyrirspurn

Launamunur verkakvenna og verkakarla

fyrirspurn

Kosningar til sveitarstjórna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkrasjóðir verkalýðsfélaga

fyrirspurn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Byggingar- og húsnæðissamvinnufélög

lagafrumvarp

Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga

fyrirspurn

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Vinnuklúbburinn

fyrirspurn

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstefna á vegum fjögurra ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menningar- og tómstundastarf fatlaðra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Mótmæli við aukinni losun geislavirkra efna frá breskum kjarnorkuendurvinnslustöðvum

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 393,3
Andsvar 119 138,22
Flutningsræða 9 93,62
Svar 26 90,68
Um fundarstjórn 1 3,23
Grein fyrir atkvæði 4 2,18
Ber af sér sakir 1 1,7
Samtals 212 722,93
12 klst.