Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Gæsla íslenskra hafsbotnsréttinda

þingsályktunartillaga

Launagreiðslur til hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(skipunartími ríkissaksóknara o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipun bankastjóra)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um kaup á björgunarþyrlu fyrir Landhelgisgæsluna

athugasemdir um störf þingsins

Kirkjumálasjóður

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála á dagskrá

um fundarstjórn

Prestssetur

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Setning bráðabirgðalaga og ummæli forseta

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Starfshættir nefnda, vinnubrögð í landbúnaðarnefnd

um fundarstjórn

Samkomulag um lengd utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Afgreiðsla hafnalaga

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu SR-mjöls

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu SR-mjöls

athugasemdir um störf þingsins

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(nýjar EES-reglur)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sjónvarpsútsendingar frá þingfundum

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Endurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 47 602,33
Andsvar 84 160,43
Um fundarstjórn 44 103,85
Flutningsræða 3 57,72
Málsh. um fundarstjórn 9 29,52
Ber af sér sakir 7 18,1
Um atkvæðagreiðslu 3 6,48
Grein fyrir atkvæði 5 5,87
Samtals 202 984,3
16,4 klst.