Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Lokun Goethe-stofnunarinnar í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Áætlanir sveitarfélaga um sjálfbæra þróun

þingsályktunartillaga

Lífsiðfræðiráð

þingsályktunartillaga

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður jafnréttismála

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra um ráðstefnuna í Kyoto

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(heiti sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Loftslagsbreytingar

skýrsla

Goethe-stofnunin í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(innfluttar plöntur)
lagafrumvarp

Framkvæmd ráðherra í ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar á 12. gr. jafnréttislaga

umræður utan dagskrár

Goethe-stofnunin í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Frumvarp til sveitarstjórnarlaga

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit

umræður utan dagskrár

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

fyrirspurn

Mengun frá Sellafield

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýbygging fyrir Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu

þingsályktunartillaga

Miðstöð háskóla- og endurmenntunar á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Frumvarp um hollustuhætti

athugasemdir um störf þingsins

Aðlögun að lífrænum landbúnaði

þingsályktunartillaga

Viðskiptabann gegn Írak

fyrirspurn

Fjármagn vegna mælinga á geislavirkum efnum í sjó

fyrirspurn

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Þjóðgarðar á miðhálendinu

þingsályktunartillaga

Afstaða ríkisstjórnarinnar til mögulegra hernaðaraðgerða Bandaríkjanna gegn Írak

umræður utan dagskrár

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstaða landsmanna til að nýta sér ljósleiðarann

fyrirspurn

Stjórnsýsluákvarðanir við lagningu Borgarfjarðarbrautar

umræður utan dagskrár

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum

lagafrumvarp

Íslenskt sendiráð í Japan

þingsályktunartillaga

Samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Álit ESA-dómstólsins um lög um ábyrgðasjóð launa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Heilsugæslumál á Eskifirði og Reyðarfirði

fyrirspurn

Úttekt á Schengen-aðild og innflutningi fíkniefna

þingsályktunartillaga

Gæludýrahald

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðild starfsmanna að stjórn)
lagafrumvarp

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Áskorun til Alþingis varðandi frv. um skipulag miðhálendisins

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um gagnagrunna

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aldamótavandamálið í tölvukerfum

fyrirspurn

Norræna vegabréfasambandið

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp til laga um náttúruvernd

athugasemdir um störf þingsins

Ákvörðun um þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Mótmæli við aukinni losun geislavirkra efna frá breskum kjarnorkuendurvinnslustöðvum

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Mótmæli við aukinni losun geislavirkra efna frá breskum kjarnorkuendurvinnslustöðvum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 786,17
Andsvar 130 265,52
Flutningsræða 30 260,43
Grein fyrir atkvæði 18 17,17
Um fundarstjórn 7 10,47
Um atkvæðagreiðslu 1 0,87
Samtals 261 1340,63
22,3 klst.