Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Áhrif af stefnu ríkisstjórnarinnar á Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Tillögur ríkisstjórnarinnar um framkvæmdir í vegamálum

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana

lagafrumvarp

Bókaútgáfa Menningarsjóðs

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Atvinnuleysi á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

fyrirspurn

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um niðurstöður ráðherrafundar EFTA-ríkjanna

skýrsla ráðherra

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framkvæmd yfirlýsingar um ríkisfjármál

umræður utan dagskrár

Ummæli utanríkisráðherra um Alþingi

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Formleg afgreiðsla EES-samningsins

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Afstaða Spánar til EES-samningsins

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Fjárframlag til atvinnumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Fjarvera heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Flutningur ríkisstofnana

lagafrumvarp

Herjólfsdeilan

umræður utan dagskrár

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningar á járnbrautum

lagafrumvarp

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnfjárbréf)
lagafrumvarp

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Dagskrá

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Ábyrgðir á lífeyrisgreiðslum Sambandsins

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Staða samninga milli aðila vinnumarkaðarins

umræður utan dagskrár

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Öryggis- og varnarmál Íslands

skýrsla ráðherra

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 1025,88
Andsvar 109 222,35
Um fundarstjórn 58 156,47
Flutningsræða 4 138,53
Ber af sér sakir 12 31,28
Um atkvæðagreiðslu 8 19,58
Grein fyrir atkvæði 8 18,42
Málsh. um fundarstjórn 2 9,62
Samtals 251 1622,13
27 klst.