Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Skýrsla um stöðu íslensku bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöklabréf

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja

(stofnun hlutafélags, heildarlög)
lagafrumvarp

Efnahagshorfur, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Séreignarlífeyrissparnaður

fyrirspurn

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Olíugjald og kílómetragjald og gjald af áfengi og tóbaki o.fl.

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Frumvarp um þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirtæki í opinberri eigu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í Icesave-deilunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Erindi utanríkisráðherra til Möltu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjóðlendur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða heimilanna

umræður utan dagskrár

Lokafjárlög 2007

lagafrumvarp

Afskriftir af höfuðstóli lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Staðan í Icesave-deilunni

um fundarstjórn

Meðferð ríkisbanka á fyrirtækjum í greiðsluerfiðleikum

umræður utan dagskrár

Umboð samninganefndar í Icesave-deilunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Icesave-samningarnir, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Icesave-samningurinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um gjaldeyristekjur vegna Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vaxtalækkanir og peningastefnunefnd

óundirbúinn fyrirspurnatími

ESB-aðild

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningsbundnar greiðslur til bænda)
lagafrumvarp

Upplýsingar um Icesave-samningana

umræður utan dagskrár

Kjararáð o.fl.

(ákvörðunarvald um launakjör forstöðumanna)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stuðningur við Icesave-samninginn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upplýsingar um Icesave-samninginn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir af Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða lífeyrissjóðanna

umræður utan dagskrár

Bankasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stöðugleikasáttmáli -- Icesave -- heilsutengd ferðaþjónusta -- raforkuverð til garðyrkjubænda

störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-aðild

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stóriðjuframkvæmdir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009

lagafrumvarp

Skýrsla fjármálaráðherra um áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum 2009--2013

skýrsla

Fjáraukalög

fyrirspurn

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-samningar)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Breytingartillaga og umræða um ESB

um fundarstjórn

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Innstæðutryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um Bankasýslu ríkisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Munnleg skýrsla fjármálaráðherra um eigendastefnu ríkisins á fjármálafyrirtækjum

skýrsla ráðherra

Gjaldeyrismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlaður kostnaður við ýmis verkefni

fyrirspurn

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Niðurstaða fjárlaganefndar í Icesave-málinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldfellingarákvæði Icesave-samninganna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Icesave-samkomulagið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirstjórn fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-samningar)
lagafrumvarp

Heimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 77 289,1
Andsvar 143 219,7
Flutningsræða 12 136,38
Svar 6 17,68
Grein fyrir atkvæði 6 6,57
Um atkvæðagreiðslu 1 1,15
Samtals 245 670,58
11,2 klst.