Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Iðnráðgjafar

fyrirspurn

Kaup á erlendum verðbréfum

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Olíubirgðatankur á Seyðisfirði

fyrirspurn

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna

þingsályktunartillaga

Norðurlandasamningar um starfsréttindi kennara

þingsályktunartillaga

Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánstraust Íslands erlendis

fyrirspurn

Skýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandi

fyrirspurn

Skipasmíðaiðnaðurinn

fyrirspurn

Greiðslukortaviðskipti

fyrirspurn

Orkufrekur iðnaður

fyrirspurn

Raforkuverð til fyrirtækja

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Norrænn þróunarsjóður

lagafrumvarp

Störf ósonnefndar

fyrirspurn

Samkeppnisstaða innlendrar kökugerðar

fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Launavísitala

lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Sparnaðarátak

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

(lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Norrænn þróunarsjóður

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

(lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðbréfafyrirtæki)
lagafrumvarp

Afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál

lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Efnahagsáætlun Norðurlanda 1989-1992

fyrirspurn

Verslunarfyrirtæki í dreifbýli

fyrirspurn

Móttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands hf.

fyrirspurn

Olís og Alþýðubankinn

umræður utan dagskrár

Sameining Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna ríkisins

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Endurnýting á ónýtum bifreiðum

fyrirspurn

Ábyrgð vegna galla í húsbyggingum

fyrirspurn

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Verkfræðingar

(landslagshönnuðir)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

(hlutafjárframlög)
lagafrumvarp

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Verð á matvælum

fyrirspurn

Afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál

lagafrumvarp

Hlutafélag um Sementsverksmiðju ríkisins

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

(hlutafjárframlög)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(vörukaupalán)
lagafrumvarp

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Verkfræðingar

(landslagshönnuðir)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum

fyrirspurn

Sykurverksmiðja

fyrirspurn

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Opinber þjónusta í viðskiptabönkum og sparisjóðum

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jöfnun á raforkukostnaði

fyrirspurn

Viðskipti á hlutabréfamarkaði

þingsályktunartillaga

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp