Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sjókvíaeldi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

fyrirspurn

Umferð hjólandi vegfarenda um Reykjanesbraut

fyrirspurn

Áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landi

fyrirspurn

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög

(brottvísun og heimsóknarbann)
lagafrumvarp

Félags- og tómstundamál

fyrirspurn

Endurgreiðslubyrði námslána

fyrirspurn

Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Talnagetraunir

(framlenging rekstrarleyfis)
lagafrumvarp

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

umræður utan dagskrár

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(vændi)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Árósasamningurinn

fyrirspurn

Vistferilsgreining

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(hægri beygja á móti rauðu ljósi)
lagafrumvarp

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Mat á umhverfisáhrifum

(matsferli, málskotsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Samþjöppun á fjölmiðlamarkaði

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Sjálfstæði Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Starfsumgjörð fjölmiðla

þingsályktunartillaga

Frágangur efnistökusvæða

fyrirspurn

Náttúruverndaráætlun

fyrirspurn

Þing aðildarríkja loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Úrvinnslugjald

(net, umbúðir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

(erfðablöndun)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hljóðbækur)
lagafrumvarp

Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

skýrsla

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Megináherslur íslenskra stjórnvalda í Barentsráðinu

fyrirspurn

Skattar á vistvæn ökutæki

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Skaðleg efni og efnavara

fyrirspurn

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Þjóðgarðar og friðlýst svæði

fyrirspurn

Samkeppnisstaða háskóla

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Hugbúnaðarkerfi ríkisins

umræður utan dagskrár

Fölsun listaverka

fyrirspurn

Íslensk byggingarlist

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tónlistar- og ráðstefnuhús

fyrirspurn

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Álit kærunefndar jafnréttismála um skipan hæstaréttardómara og viðbrögð dómsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(sæfiefni, EES-reglur)
lagafrumvarp

Bann við umskurði kvenna

lagafrumvarp

Kvennahreyfingin á Íslandi

þingsályktunartillaga

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Forvarnastarf í áfengismálum

fyrirspurn

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Úrskurður Hæstaréttar í málverkafölsunarmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Réttarstaða íslenskrar tungu

þingsályktunartillaga

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 103 728,47
Flutningsræða 18 138,47
Andsvar 59 95,35
Grein fyrir atkvæði 13 9,67
Um atkvæðagreiðslu 5 9
Um fundarstjórn 3 6,47
Samtals 201 987,43
16,5 klst.