Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeild skólaskipa)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Smásala á tóbaki

þingsályktunartillaga

Þróun sjálfbærs samfélags í Hrísey

þingsályktunartillaga

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Hrefnuveiðar

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tegundartilfærsla)
lagafrumvarp

Áhrif lögfestingar stjórnarfrumvarpa á byggða- og atvinnuþróun

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Könnun á umfangi vændis

þingsályktunartillaga

Einangrunarvistun fanga og fjárskortur fíkniefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(fjárhæðir)
lagafrumvarp

Framkvæmd þingsályktunar um varðveislu báta og skipa

fyrirspurn

B-landamærastöðvar á Íslandi

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Áhrif hrefnustofnsins á viðgang þorskstofnsins

fyrirspurn

Réttindagæsla fatlaðra

lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Vesturbyggðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Úthald og öryggishlutverk landhelgisgæsluskipanna

fyrirspurn

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hjá lögreglunni

umræður utan dagskrár

Skaðabótalög

(tímabundið atvinnutjón)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(afli utan kvóta)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Lagaráð

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tegundartilfærsla)
lagafrumvarp

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(veiðar umfram aflaheimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Afb

afbrigði um dagskrármál

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Skattfrádráttur meðlagsgreiðenda

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(náttúrugripasöfn)
lagafrumvarp

Villtur minkur

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga

(réttur til starfsheitis o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í vinnudeilum sjómanna og LÍÚ

umræður utan dagskrár

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegur og byggðaþróun á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lögskráning sjómanna

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafnar fiskiskips

þingsályktunartillaga

Smitsjúkdómavarnir og eftirlit með innfluttum matvælum og aðföngum

þingsályktunartillaga

Umræða í sjávarútvegsnefnd um brottkast

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Staða erlends fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Búfjárhald og forðagæsla o.fl.

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða á eigin bát minni en 30 brl.

lagafrumvarp

Bráðabirgðaákvæði í frv. um sölu Landssímans

um fundarstjórn

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Málefni smábáta og starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 118 895,32
Flutningsræða 19 155,87
Andsvar 83 115,15
Grein fyrir atkvæði 12 6,13
Um fundarstjórn 3 2,5
Um atkvæðagreiðslu 1 0,6
Samtals 236 1175,57
19,6 klst.