Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta

fyrirspurn

Uppgreiðslugjald

fyrirspurn

Fjármálaeftirlitið

fyrirspurn

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðslur yfir landamæri í evrum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna

umræður utan dagskrár

Einkaleyfi

(EES-reglur, einkaréttur lyfja)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Húsnæðislán bankanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afsláttur af raforkuverði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sementsverð á landsbyggðinni

fyrirspurn

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Lágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélaga

fyrirspurn

Viðskiptahættir tryggingafélaga og banka

fyrirspurn

Atvinnurekstur í smáum fyrirtækjum

fyrirspurn

Háhitasvæði við Torfajökul

fyrirspurn

Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun

fyrirspurn

Tilraunir með vindmyllur

fyrirspurn

Grunnafjörður

fyrirspurn

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum

lagafrumvarp

Málefni sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Upplýsingar um stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjarsala á fjármálaþjónustu

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Orkuvinnsla til vetnisframleiðslu

fyrirspurn

Verðmæti og ráðstöfun losunarheimilda

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkju

fyrirspurn

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárþörf Samkeppnisstofnunar

þingsályktunartillaga

Flutningur starfa á landsbyggðina

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýting mannvirkja á varnarliðssvæðinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Lánshæfismat Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Sala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslands

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2004

skýrsla

Kynferði og eignarhald í atvinnurekstri og landbúnaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

lagafrumvarp

Miðlun vátrygginga

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Þrífösun rafmagns

fyrirspurn

Opinber hlutafélög

fyrirspurn

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(afnám tryggingardeildar útflutningslána)
lagafrumvarp

Fundur forseta með formönnum þingflokka -- skuldastaða heimilanna

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnubrestur á Stöðvarfirði

fyrirspurn

Gallup-könnun á viðhorfi til álvers

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Afturköllun þingmáls

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
lagafrumvarp

Könnun á viðhorfi til álvers á Suðurlandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnumál í Mývatnssveit

fyrirspurn

Vaxtarsamningur fyrir Norðurland vestra

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Kannanir á viðhorfum til orkufrekrar stóriðju

fyrirspurn

Þjónustuskyldur í eldsneytisafgreiðslu

fyrirspurn

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 185,88
Flutningsræða 25 165,58
Andsvar 114 148,15
Svar 50 145,08
Grein fyrir atkvæði 3 2,5
Um atkvæðagreiðslu 2 2,12
Um fundarstjórn 1 1,2
Samtals 244 650,51
10,8 klst.