Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Þýðing á spurningum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

fyrirspurn

Breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl.

störf þingsins

Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu

þingsályktunartillaga

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör við spurningum Evrópusambandsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirvarar við Icesave-samninginn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Persónukjör -- atvinnumál -- fjárheimildir ríkisstofnana

störf þingsins

Störf án staðsetningar

fyrirspurn

Aðild að fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku og Mexíkó

fyrirspurn

Gæsla hagsmuna Íslands í Norðurhöfum

fyrirspurn

Undirbúningur aðildarviðræðna við Evrópusambandið

fyrirspurn

Eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Innflutningur dýra

(djúpfryst svínasæði)
lagafrumvarp

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsdeild fjölbrautaskóla á Patreksfirði

fyrirspurn

Lán og styrkir frá Evrópusambandinu

fyrirspurn

Útganga fulltrúa Íslands á allsherjarþingi SÞ

fyrirspurn

Sendiherra Bandaríkjanna

fyrirspurn

Samstarf við Færeyinga í aðildarviðræðum við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þýðingarvinna

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skattamál, viðvera ráðherra og framhald kvöldfundar

um fundarstjórn

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Samskipti ráðuneytisstjóra við AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsástandið og brottflutningur af landinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Afgreiðsla nefnda á fjárlagafrumvarpinu

um fundarstjórn

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl.

störf þingsins

Ummæli sem féllu í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Fundargerðir af fundum ráðherra með erlendum aðilum

fyrirspurn

Kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu

fyrirspurn

Hótanir, Evrópusambandið og Icesave

fyrirspurn

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Tilgangur farar forsætisráðherra til Brussel

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðild að Evrópusambandinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Samskipti íslenskra stjórnvalda og erindreka við fulltrúa bandarískra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu

fyrirspurn

Landbúnaður og aðildarumsókn að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning

(þjónustuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(rafhlöður og rafgeymar)
þingsályktunartillaga

Staðan að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fundur utanríkisráðherra Norðurlanda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á stofnanaumhverfi vegna ESB-aðildar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kynjaskipting barna í íþróttum

fyrirspurn

Breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi samhliða aðildarviðræðum við Evrópusambandið

fyrirspurn

Álit framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

fyrirspurn

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl.

þingsályktunartillaga

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Kostnaður vegna tafa á lausn Icesave-málsins

fyrirspurn

Þróunarsamvinnuáætlun

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Málskotsréttur forseta Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðildarumsókn að ESB og staða Grikkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Strandveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Þingsályktunartillaga um ákæru á hendur mótmælendum

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Auðlinda- og orkumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Árás ísraelsks herskips á skipalest með hjálpargögn

umræður utan dagskrár

Aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu

þingsályktunartillaga

Vatnalög og réttindi landeigenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðild Íslands að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Alþjóðahvalveiðiráðið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Verndar- og nýtingaráætlun vegna virkjunar fallvatna og háhitasvæða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna

þingsályktunartillaga

Aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Lausn Icesave-deilunnar -- gagnaver í Reykjanesbæ -- breytingar á ríkisstjórn

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Orð utanríkisráðherra um þingmenn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 141 249,8
Ræða 76 181,85
Flutningsræða 16 118,02
Svar 28 95,95
Um fundarstjórn 11 12,65
Um atkvæðagreiðslu 2 2,5
Grein fyrir atkvæði 1 0,28
Samtals 275 661,05
11 klst.