Bjarni Harðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Málefni lesblindra

fyrirspurn

Staða íslenskrar tungu

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Fangelsismál

fyrirspurn

Skuldasöfnun í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Brottfall laga um búnaðargjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Tekjutap hafnarsjóða

þingsályktunartillaga

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2006

álit nefndar

Urriðafossvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Kostnaður við samgöngur til Vestmannaeyja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Eignarhald á jörðum

fyrirspurn

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Komugjöld í heilsugæslunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Efnahagsmál

störf þingsins

Starfsemi íslensku bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efling íslenska geitfjárstofnsins

þingsályktunartillaga

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Hækkandi áburðarverð og framleiðsla köfnunarefnisáburðar

fyrirspurn

Samgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Flug milli Vestmannaeyja og lands

fyrirspurn

Endurskoðun samnings við Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Aðstoð við fatlaða -- þriggja fasa rafmagn -- virkjun Þjórsár

störf þingsins

Gjaldmiðilsmál

fyrirspurn

Lækkun tolla á matvæli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Öryggismál í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar

fyrirspurn

Evruvæðing efnahagslífsins

fyrirspurn

Vegtenging fyrir vatnsverksmiðju við Hlíðarenda í Ölfusi

fyrirspurn

Álver í Helguvík

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

fyrirspurn

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Nýr Suðurlandsvegur milli Reykjavíkur og Selfoss

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárveitingar til úrbóta á sviði geðverndar barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Skólagjöld í háskólum -- efnahagsspár -- hvalveiðar

störf þingsins

Niðurstöður vorralls Hafrannsóknastofnunar

umræður utan dagskrár

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Fargjöld með Herjólfi

fyrirspurn

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(sönnunarregla og fráfall réttinda)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Stofnun norrænna lýðháskóla

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

(sönnunarregla og fráfall réttinda)
lagafrumvarp

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

lagafrumvarp

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í vaxtamálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afdrif þingmannamála -- efnahagsmál

störf þingsins

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 104 518,48
Andsvar 91 165,98
Flutningsræða 13 143,73
Um atkvæðagreiðslu 5 12,02
Grein fyrir atkvæði 6 6,58
Um fundarstjórn 6 6,05
Samtals 225 852,84
14,2 klst.