Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræða um fjáraukalög

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Húsnæðismál

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Dráttur á birtingu tveggja skýrslna

um fundarstjórn

Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

lagafrumvarp

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum

þingsályktunartillaga

Verklag við opinber fjármál

sérstök umræða

Störf þingsins

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Störf þingsins

Matvælaframleiðsla og matvælaöryggi

sérstök umræða

Úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra

þingsályktunartillaga

Staðan í ferðamálum - leiðir til gjaldtöku og skipting tekna

sérstök umræða

Umræða um næsta dagskrármál

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Æskulýðsmál og samfélagsþátttaka ungs fólks á Íslandi

sérstök umræða

Kvíði barna og unglinga

fyrirspurn

Dreif- og fjarnám

fyrirspurn

Málefni Háskóla Íslands

fyrirspurn

Endurskoðun samgönguáætlunar

fyrirspurn

Fjárveitingar til sóknaráætlana landshluta og hlutverk þeirra

fyrirspurn

Störf þingsins

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Samgöngumál

um fundarstjórn

Biðlistar eftir greiningu

fyrirspurn

Skipulag þingstarfa, orð fjármálaráðherra í viðtali

um fundarstjórn

Störf þingsins

Staða fanga

sérstök umræða

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Húsnæði Listaháskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Fjölmiðlar

(textun myndefnis)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2015

lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fjölgun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Þjóðhagsstofnun

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(líftími þingmála)
lagafrumvarp

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

(endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Lífeyrissjóðir

sérstök umræða

Málefni aldraðra

(akstursþjónusta)
lagafrumvarp

Uppbygging að Hrauni í Öxnadal

þingsályktunartillaga

Skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Fjarfundir á vegum ráðuneyta og notkun fjarfundabúnaðar

þingsályktunartillaga

Umbætur í aðbúnaði og málefnum eldri borgara

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Ráðstafanir gegn verðhækkun íbúðarhúsnæðis

fyrirspurn

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Lyfjastefna til ársins 2022

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Orð heilbrigðisráðherra um einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu

um fundarstjórn

Kennaraskortur í samfélaginu

sérstök umræða

Sálfræðiþjónusta í framhaldsskólum

fyrirspurn

Efling verk- og iðnnáms

fyrirspurn

Greining á þensluáhrifum fjárfestinga og framkvæmda

fyrirspurn

Störf þingsins

Tóbaksvarnir

(rafsígarettur)
lagafrumvarp

Bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum

lagafrumvarp

Sjúklingatrygging

(málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017--2021

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Störf þingsins

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Landhelgisgæslan og endurnýjun þyrluflotans

sérstök umræða

Þjónusta vegna kvensjúkdóma

fyrirspurn

Leit að týndum börnum

fyrirspurn

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir

þingsályktunartillaga

Viðurkenning erlendra ökuréttinda

fyrirspurn

Diplómanám þroskahamlaðra í myndlist o.fl.

fyrirspurn

Afgreiðsla meiri hluta nefndar á áfengisfrumvarpinu

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Viðvera ráðherra við umræður um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Byggðaáætlun

fyrirspurn

Heimaslátrun og aukinn fjölbreytileiki í matvælaframleiðslu

fyrirspurn

Málefni Hugarafls

fyrirspurn

Heimagisting

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar

þingsályktunartillaga

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 109 631,65
Andsvar 104 190,05
Flutningsræða 4 35,43
Um atkvæðagreiðslu 10 10,67
Grein fyrir atkvæði 9 10,17
Um fundarstjórn 8 9,63
Samtals 244 887,6
14,8 klst.