Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1992

lagafrumvarp

Bókhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Niðurfelling virðisaukaskatts af barnafatnaði

fyrirspurn

Sjúkraliðar og greiðsla launa í vinnudeilum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkisvíxla og fjármögnun ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Áhrif EES-samningsins á forsendur fjárlaga

fyrirspurn

Skattfrelsi leigutekna af íbúðarhúsnæði

fyrirspurn

Skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl.

umræður utan dagskrár

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Sala hlutabréfa í Lyfjaverslun Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Hækkun skattleysismarka

fyrirspurn

Staðgreiðsla af launum blaðsölubarna

fyrirspurn

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um launaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingagjald

(sérstakur gjaldflokkur)
lagafrumvarp

Ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda

lagafrumvarp

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp um innflutning og sölu á áfengi

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framlag til vegamála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Lok umræðu um skattamál

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjuskattur barna)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Um fundarstjórn forseta.

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni til Silfurlax hf.

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattgreiðslur af útflutningi hrossa

fyrirspurn

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Krónutöluhækkun á laun

fyrirspurn

Refsiákvæði nokkurra skattalaga

lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fræðsla um bókhald og fjárreiður ríkisstofnana

fyrirspurn

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til lausnar kjaradeilum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Endurgreiðsla virðisaukaskatts til sveitarfélaga

fyrirspurn

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)
lagafrumvarp

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 22 321,52
Andsvar 134 235,97
Ræða 32 184,75
Svar 19 67,82
Um fundarstjórn 23 43,08
Grein fyrir atkvæði 1 1,32
Samtals 231 854,46
14,2 klst.