Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Upptaka Tobin-skatts á fjármagnsflutninga milli landa

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Orðaskipti þingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Samkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennara

þingsályktunartillaga

Móttaka flóttamanna frá Júgóslavíu

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(búsetuskilyrði örorkutryggingar)
lagafrumvarp

Bætt staða námsmanna

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Jarðalög

(endurskoðun, ráðstöfun jarða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(markaðsgjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(fæðingarorlof)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(skilyrði endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(tímabundið atvinnutjón)
lagafrumvarp

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

(afli utan kvóta)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Lagaráð

lagafrumvarp

Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

lagafrumvarp

Skipan stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Aðgöngugjöld að þjóðgörðum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(einkafjármögnun og rekstrarleiga)
lagafrumvarp

Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Rafrænar undirskriftir

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjöldi öryrkja

fyrirspurn

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutímareglur EES o.fl.)
lagafrumvarp

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Steinsteypa til slitlagsgerðar

fyrirspurn

Staðan í vinnudeilum sjómanna og LÍÚ

umræður utan dagskrár

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðtryggðar eignir og skuldir)
lagafrumvarp

Móttaka flóttamannahópa

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(réttur til bóta o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(farsímar, fullnaðarskírteini)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Tilkynning forseta um útbýtingu þingskjala

tilkynningar forseta

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(réttur til bóta o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 76 538,08
Andsvar 222 294,82
Flutningsræða 4 23,55
Grein fyrir atkvæði 6 4,12
Um atkvæðagreiðslu 1 0,2
Samtals 309 860,77
14,3 klst.