Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða geðverndarmála

umræður utan dagskrár

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Breyting á lögum um félagslega aðstoð

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
lagafrumvarp

Skaðabætur til bænda við Þingvallavatn

fyrirspurn

Rennslistruflanir í Soginu

fyrirspurn

Bílalán til öryrkja

fyrirspurn

Græn ferðamennska

þingsályktunartillaga

Síldarsamningar við Noreg

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Samgöngumál á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja

þingsályktunartillaga

Réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni glasafrjóvgunardeildar

fyrirspurn

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja og Landsvirkjunar

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Bifreiðakaupalán til öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Upptökumannvirki til skipaviðgerða

fyrirspurn

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES

lagafrumvarp

ÖSE-þingið 1995

skýrsla

Norður-Atlantshafsþingið 1995

skýrsla

Evrópuráðsþingið 1995

skýrsla

VES-þingið 1995

skýrsla

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Lækkun lífeyrisbóta 1. mars

umræður utan dagskrár

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Ómskoðanir

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(barnaklám, samkynhneigð)
lagafrumvarp

Læknavaktin á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar

(frv. samgn.)
lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri

lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur til krókabáta)
lagafrumvarp

Húsnæðismál Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Neyðarhjálp vegna fátæktar

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Skaðleg íblöndunarefni í bensín

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningar við Færeyjar um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Flugskóli Íslands hf.

lagafrumvarp

Umferðarlög

(einkamerki)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Umhverfismat fyrir fiskmjölsverksmiðjuna í Örfirisey

umræður utan dagskrár

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Nýting innlendra plantna til iðnaðarframleiðslu

fyrirspurn

Bætur fyrir tjón af völdum arna

fyrirspurn

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 95 1006,53
Andsvar 161 288,68
Flutningsræða 11 82,7
Um fundarstjórn 9 12,3
Grein fyrir atkvæði 5 4,03
Samtals 281 1394,24
23,2 klst.