Eygló Harðardóttir: ræður


Ræður

Staða lögreglunnar og löggæslumála

sérstök umræða

Leiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur

(skuldaeftirgjafir)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Áfengislög

(skýrara bann við auglýsingum)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. nóvember

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka

(skattfrádráttur vegna gjafa)
lagafrumvarp

Byggðastefna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræða um sparisjóði

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalaga

um fundarstjórn

Verknámshús við Fjölbrautaskóla Suðurlands

fyrirspurn

Ullarvinnsla og samvinnufélög

fyrirspurn

Bjargráðasjóður

fyrirspurn

Staðfesting á aðalskipulagi Skaftárhrepps

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 15. nóvember

Málefni innflytjenda

sérstök umræða

Skipulagslög

(skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(umræðutími þingmála)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þýðing skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á ensku

þingsályktunartillaga

Framtíð sparisjóðakerfisins

sérstök umræða

Hækkun fargjalda Herjólfs

fyrirspurn

Rannsókn á hönnun og framkvæmdum við Landeyjahöfn

fyrirspurn

Yfirfærsla málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga

fyrirspurn

HPV-bólusetning

fyrirspurn

Leiðrétting fasteignalána hjá Íbúðalánasjóði

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 29. nóvember

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun

sérstök umræða

Staða framhaldsskólanna

sérstök umræða

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Fólksflutningar og farmflutningar á landi

(einkaleyfi)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(sértæk skuldaaðlögun)
lagafrumvarp

Landsvirkjun o.fl.

(eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(sértæk skuldaaðlögun)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Fjar- og dreifnám

fyrirspurn

Um húsnæðisstefnu

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 31. janúar

Ábyrgð og eftirlit hins opinbera gagnvart einkarekinni heilbrigðisþjónustu í ljósi sílikonpúða-málsins

sérstök umræða

Viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílikon í brjóstapúðum

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána

um fundarstjórn

Skráð trúfélög

(lífsskoðunarfélög, aðild barna o.fl.)
lagafrumvarp

Reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni

þingsályktunartillaga

Dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Ráðherraábyrgð

(upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Uppgjör gengistryggðra lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignarhald ríkisins á fyrirtækjum

fyrirspurn

Fjar- og dreifkennsla

fyrirspurn

Framhaldsskólastig á Vopnafirði

fyrirspurn

Þátttaka í Eurovision-söngvakeppninni í Aserbaídsjan

fyrirspurn

Stefna í geðverndarmálum

fyrirspurn

Þróun á notkun tauga- og geðlyfja meðal barna

fyrirspurn

Tillögur til lausnar skuldavanda heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Stefna í gjaldmiðilsmálum

sérstök umræða

Skýrsla Barnaheilla um vannæringu barna í heiminum

sérstök umræða

Viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán

sérstök umræða

Samskipti lækna og framleiðenda lyfja og lækningatækja

fyrirspurn

Kynheilbrigði ungs fólks

fyrirspurn

Hof á Akureyri og fjárframlög úr ríkissjóði

fyrirspurn

Úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

lagafrumvarp

Efling græna hagkerfisins á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skipulagslög

(skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags)
lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum, munnleg skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála

Umræður um störf þingsins 26. apríl

Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta

lagafrumvarp

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Málefni Íbúðalánasjóðs

sérstök umræða

Sérstök lög um fasteignalán

fyrirspurn

Skimun fyrir krabbameini

fyrirspurn

Framtíðarskipan fjármálakerfisins

skýrsla

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Eigendastefna Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skert þjónusta við landsbyggðina

sérstök umræða

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. júní

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Uppgjör SpKef og Landsbankans

sérstök umræða

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(vörslusviptingar innheimtuaðila)
lagafrumvarp

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími, fjárlagafrumvarp, varamenn o.fl.)
lagafrumvarp

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um náttúruvernd

um fundarstjórn

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 80 353,3
Andsvar 119 192,17
Flutningsræða 32 180,33
Grein fyrir atkvæði 24 21,18
Um atkvæðagreiðslu 11 11,27
Samtals 266 758,25
12,6 klst.