Kristján L. Möller: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 466 breytingartillaga, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 2. 467 breytingartillaga, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 3. 1594 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 4. 1600 nefndarálit, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 5. 1649 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 6. 1659 nefndarálit, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 7. 1751 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 8. 1765 nefndarálit, raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka

144. þing, 2014–2015

 1. 950 nál. með brtt., jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 2. 1247 nefndarálit, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)

143. þing, 2013–2014

 1. 1166 nefndarálit, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)

141. þing, 2012–2013

 1. 736 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
 2. 744 nefndarálit atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 3. 1216 nefndarálit atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 4. 1217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 5. 1228 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
 6. 1228 nefndarálit atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (stækkun hafnar og vegtenging)
 7. 1230 nefndarálit atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 8. 1231 breytingartillaga atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 9. 1362 breytingartillaga, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)

140. þing, 2011–2012

 1. 527 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds)
 2. 537 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 3. 557 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna)
 4. 583 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 5. 743 nefndarálit atvinnuveganefndar, norræna hollustumerkið Skráargatið
 6. 993 nefndarálit atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 7. 994 breytingartillaga atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 8. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 9. 1076 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (tímabundið starfsleyfi)
 10. 1332 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)

139. þing, 2010–2011

 1. 483 nefndarálit iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (nýr samningur um orkusölu)
 2. 484 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
 3. 540 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 4. 561 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
 5. 569 breytingartillaga, brunavarnir (Byggingarstofnun)
 6. 887 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
 7. 1239 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013
 8. 1255 nefndarálit iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 9. 1264 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi
 10. 1286 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 11. 1356 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög)
 12. 1409 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Byggðastofnun (ársfundur og stjórnarmenn)
 13. 1486 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (heildarlög)
 14. 1530 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Byggðastofnun (ársfundur og stjórnarmenn)
 15. 1544 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 16. 1545 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuskipti í samgöngum
 17. 1547 nefndarálit iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi)
 18. 1548 breytingartillaga iðnaðarnefndar, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi)
 19. 1608 nefndarálit iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 20. 1609 breytingartillaga iðnaðarnefndar, ferðamálaáætlun 2011--2020
 21. 1751 breytingartillaga, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (heildarlög)
 22. 1822 nefndarálit iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 23. 1823 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)
 24. 1904 frhnál. með brtt. iðnaðarnefndar, vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.)

132. þing, 2005–2006

 1. 555 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 2. 556 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 3. 1398 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 4. 1462 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 5. 1491 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heildarlög)
 6. 1491 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

131. þing, 2004–2005

 1. 1434 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds)

128. þing, 2002–2003

 1. 1134 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)

127. þing, 2001–2002

 1. 594 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 2. 861 breytingartillaga, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 3. 1035 breytingartillaga, samgönguáætlun

126. þing, 2000–2001

 1. 441 breytingartillaga, fjárlög 2001
 2. 1411 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)

125. þing, 1999–2000

 1. 412 breytingartillaga, fjárlög 2000
 2. 459 nefndarálit, vitamál (heildarlög)
 3. 1258 breytingartillaga, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 4. 1327 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 998 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna um nýfjárfestingar
 2. 1202 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri (eftirlit, verkaskipting, EES-reglur)
 3. 1214 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku)
 4. 1245 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna)
 5. 1268 nefndarálit atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 6. 1334 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)
 7. 1345 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 8. 1383 nefndarálit atvinnuveganefndar, virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila)
 9. 1442 nefndarálit atvinnuveganefndar, áhættumat vegna ferðamennsku
 10. 1544 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 11. 1742 nefndarálit atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist
 12. 1769 breytingartillaga atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

144. þing, 2014–2015

 1. 457 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 2. 501 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða)
 3. 517 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda
 4. 588 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur)
 5. 589 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög)
 6. 726 nefndarálit atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 7. 727 breytingartillaga atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 8. 753 breytingartillaga atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna)
 9. 789 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 10. 930 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 11. 972 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 12. 973 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um lagningu raflína
 13. 1029 nefndarálit atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 14. 1091 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 15. 1092 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 16. 1259 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ
 17. 1275 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
 18. 1335 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 19. 1354 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur)
 20. 1359 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
 21. 1395 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög)
 22. 1421 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
 23. 1424 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög)
 24. 1491 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa)
 25. 1546 nál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 26. 1558 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)
 27. 1559 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)

143. þing, 2013–2014

 1. 280 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild)
 2. 283 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun)
 3. 285 nefndarálit atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 4. 286 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tollalög (úthlutun tollkvóta)
 5. 289 nefndarálit atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
 6. 373 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (eftirlit)
 7. 384 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 8. 385 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 9. 535 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum)
 10. 745 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (orkutengdar vörur og aukið eftirlit, EES-reglur)
 11. 746 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
 12. 748 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 13. 956 nefndarálit atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 14. 957 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 15. 968 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, efling skógræktar sem atvinnuvegar
 16. 1074 nefndarálit atvinnuveganefndar, smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
 17. 1098 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku
 18. 1107 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 19. 1114 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 20. 1163 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 21. 1164 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 22. 1178 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskvegur í Efra-Sog

142. þing, 2013

 1. 21 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 2. 22 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 3. 23 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)
 4. 36 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)
 5. 37 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 6. 41 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 7. 50 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 8. 51 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 9. 64 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)

141. þing, 2012–2013

 1. 745 breytingartillaga atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 2. 813 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar (frítekjumark)
 3. 814 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 4. 815 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 5. 817 nál. með brtt. velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks o.fl.)
 6. 821 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, barnalög (frestun gildistöku o.fl.)
 7. 1195 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl. (aukin neytendavernd, EES-reglur)
 8. 1205 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, opinberir háskólar (landbúnaðarháskólar og samstarf opinberra háskóla)

140. þing, 2011–2012

 1. 360 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu)
 2. 488 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur)
 3. 504 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
 4. 505 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 5. 528 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun)
 6. 549 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
 7. 550 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
 8. 551 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 9. 569 breytingartillaga velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 10. 790 nál. með brtt. velferðarnefndar, reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni
 11. 1077 breytingartillaga atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 12. 1412 breytingartillaga velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
 13. 1432 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)
 14. 1433 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)
 15. 1437 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
 16. 1464 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög)
 17. 1465 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög)
 18. 1574 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 19. 1625 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)
 20. 1626 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)

139. þing, 2010–2011

 1. 485 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 2. 630 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
 3. 631 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
 4. 1662 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur)
 5. 1663 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur)
 6. 1795 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
 7. 1866 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 8. 1994 breytingartillaga, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)

133. þing, 2006–2007

 1. 599 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 2. 600 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 3. 794 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 4. 795 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 5. 906 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 6. 907 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 7. 997 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 8. 998 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 9. 1039 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 10. 1040 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 11. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 12. 1046 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (vistunarmatsnefndir)
 13. 1095 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 14. 1096 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 15. 1109 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Heyrnar- og talmeinastöð (heildarlög)
 16. 1117 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarlög)
 17. 1118 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarlög)
 18. 1128 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, landlæknir (heildarlög)
 19. 1134 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, landlæknir (heildarlög)
 20. 1145 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 21. 1146 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 22. 1156 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 23. 1157 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 24. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 25. 1159 breytingartillaga samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 26. 1163 nefndarálit samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 27. 1164 breytingartillaga samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 28. 1178 nál. með frávt. samgöngunefndar, uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu
 29. 1201 nefndarálit samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 30. 1202 breytingartillaga samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 31. 1205 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

132. þing, 2005–2006

 1. 523 nál. með brtt. samgöngunefndar, fjarskiptasjóður
 2. 545 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
 3. 547 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 4. 548 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 5. 551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds)
 6. 804 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráði)
 7. 805 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 8. 806 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (frestun framkvæmda o.fl.)
 9. 807 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 10. 808 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 11. 857 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár)
 12. 868 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski)
 13. 925 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 14. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.
 15. 1017 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 16. 1018 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 17. 1494 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 559 nefndarálit samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma
 3. 586 breytingartillaga, þriðja kynslóð farsíma
 4. 869 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 5. 908 nefndarálit samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 6. 909 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 7. 1209 nál. með brtt. samgöngunefndar, ferðamál (heildartillaga 2006--2015)
 8. 1254 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 9. 1255 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 10. 1271 nefndarálit samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 11. 1272 breytingartillaga samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 12. 1275 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 13. 1276 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 14. 1277 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 15. 1371 nefndarálit samgöngunefndar, stefna í fjarskiptamálum 2005--2010
 16. 1374 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 17. 1375 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

130. þing, 2003–2004

 1. 626 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði
 2. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
 3. 628 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 4. 629 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 5. 666 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (línuívilnun o.fl.)
 6. 863 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (erfðablöndun)
 7. 1577 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hugverkaréttindi á sviði iðnaðar (ELS-tíðindi)
 8. 1637 nefndarálit iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 9. 1638 breytingartillaga iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 10. 1641 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 11. 1642 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 12. 1690 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 13. 1691 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 14. 1692 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsnet hf.
 15. 1693 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
 16. 1711 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (landanir erlendis, undirmálsfiskur)
 17. 1717 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 18. 1718 breytingartillaga iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 19. 1752 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (afnám laganna)
 20. 1803 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 21. 1804 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 22. 1805 nefndarálit iðnaðarnefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (Stofnsjóður, framtakssjóðir)
 23. 1831 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 570 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar (heildarlög)
 2. 571 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (EES-reglur)
 3. 916 nefndarálit, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 4. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 5. 1153 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 6. 1336 nefndarálit, hafnalög (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 298 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 2. 299 breytingartillaga samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 3. 396 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 4. 397 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 5. 401 nefndarálit, fjárlög 2002
 6. 444 nefndarálit, leigubifreiðar (heildarlög)
 7. 452 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2001
 8. 568 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 9. 805 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 10. 806 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 11. 918 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun
 12. 919 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 13. 920 nál. með brtt. samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 14. 1209 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002
 15. 1210 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 373 nefndarálit samgöngunefndar, ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum
 3. 455 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi)
 4. 524 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001
 5. 534 nál. með brtt. samgöngunefndar, flutningur hættulegra efna um jarðgöng
 6. 949 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 7. 1196 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 8. 1197 nefndarálit samgöngunefndar, langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda
 9. 1269 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 10. 1270 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 11. 1308 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 12. 1309 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 13. 1313 nefndarálit, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.
 14. 1314 breytingartillaga, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.
 15. 1326 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 16. 1342 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 17. 1400 breytingartillaga, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 18. 1407 nefndarálit, leigubifreiðar (heildarlög)

125. þing, 1999–2000

 1. 440 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (gildistími o.fl.)
 2. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 447 breytingartillaga, Byggðastofnun (heildarlög)
 4. 469 nefndarálit, fjarskipti (heildarlög)
 5. 470 nefndarálit, Póst- og fjarskiptastofnun
 6. 475 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts (greiðslur í ríkissjóð 2000)
 7. 479 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
 8. 907 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (stimpilgjald)
 9. 933 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 10. 934 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 11. 989 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun 2000 - 2003
 12. 990 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 13. 991 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 14. 1002 nál. með brtt. félagsmálanefndar, bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna
 15. 1021 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög)
 16. 1122 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir (heildarlög, EES-reglur)
 17. 1123 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (kröfufyrning barnsmeðlaga)
 18. 1136 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 19. 1137 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 20. 1138 breytingartillaga, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 21. 1152 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (heildarlög, breyting ýmissa laga)
 22. 1189 nefndarálit félagsmálanefndar, nýbúamiðstöð á Vestfjörðum
 23. 1202 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 24. 1203 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 25. 1206 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur
 26. 1207 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur
 27. 1208 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 28. 1209 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 29. 1210 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (sjópróf)
 30. 1211 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (undanþágur)
 31. 1212 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000
 32. 1282 nál. með brtt., fjarskipti (hljóðritun símtala)
 33. 1373 nefndarálit samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 34. 1374 breytingartillaga samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 35. 1375 nefndarálit samgöngunefndar, jarðgangaáætlun 2000-2004