Mörður Árnason: ræður


Ræður

Staða Hæstaréttar Íslands í ljósi málaferla fyrir landsdómi

umræður utan dagskrár

Auglýsingastjóri og dagskrárráð Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Viðbrögð fjölmiðla við athugasemdum rannsóknarnefndar Alþingis

fyrirspurn

Atvinnumál á Suðurnesjum -- IPA-styrkir ESB -- mannréttindamál í Kína o.fl.

störf þingsins

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(afnám sérstakra álagsgreiðslna)
lagafrumvarp

Skýrslur Ríkisendurskoðunar um tvo einkaskóla -- stuðningur ríkisins við fjármálafyrirtæki o.fl.

störf þingsins

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Friðarverðlaunahafi Nóbels árið 2010

þingsályktunartillaga

Greinargerð með atkvæði og mál til umræðu

um fundarstjórn

Uppsögn af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð)
lagafrumvarp

Sérgreining landshlutanna sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar

þingsályktunartillaga

Dýpkunarframkvæmdir í Landeyjahöfn

fyrirspurn

Starfsemi og rekstur náttúrustofa

fyrirspurn

Veiðar á mink og ref

fyrirspurn

Ný þjóðhagsspá -- vinnulag við fjárlagagerð -- meðferðarheimilið í Árbót o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanna í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
lagafrumvarp

Efnahagsmál -- málefni fatlaðs drengs -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Landsdómur

(meðferð máls, hæfi dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(endurgreiðsla gjalds af breyttum metanbílum)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Staðbundnir fjölmiðlar

fyrirspurn

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(framlenging gildistíma)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Menningar- og heilsutengd ferðaþjónusta á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Orka í jörð í Þingeyjarsýslum

fyrirspurn

Höfuðstöðvar Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Álagning virðisaukaskatts á sölu vef- og rafbóka, hljóðbóka, nótnabóka, landabréfa o.þ.h.

fyrirspurn

Kostnaðargreining á spítölum

fyrirspurn

Varnarmálastofnun

fyrirspurn

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ályktun hollenska þingsins um hvalveiðar Íslendinga

um fundarstjórn

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Skipting ríkisútgjalda milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar

beiðni um skýrslu

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(gjaldtökuheimild fyrir tíðniúthlutanir)
lagafrumvarp

Fréttir af breskum lögreglumanni og aðgerðasinna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lögreglulög

(afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
lagafrumvarp

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða

þingsályktunartillaga

Umhverfisábyrgð

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Grunsemdir um njósnir á Alþingi

um fundarstjórn

Staða innanlandsflugs

umræður utan dagskrár

Bann við búrkum

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði

fyrirspurn

Umhverfisstefna

fyrirspurn

Evrópusambandið og stöðvun hvalveiða

fyrirspurn

Trúnaður í nefndum -- rannsókn Evrópuráðsþingsins á beitingu hryðjuverkalaga o.fl.

störf þingsins

Fundur þingflokksformanna

um fundarstjórn

Stofnun þjóðhagsstofnunar

fyrirspurn

Fréttir af fundi þingflokksformanna

um fundarstjórn

Störf í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Dómur Hæstaréttar um skipulag Flóahrepps

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu -- dómur yfir níumenningunum o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Lögreglulög

(afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
lagafrumvarp

Veggjöld og samgönguframkvæmdir

umræður utan dagskrár

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður -- framtíð krónunnar -- atvinnumál á Flateyri o.fl.

störf þingsins

Framkvæmdir í Þingeyjarsýslu í ljósi sameiginlegs umhverfismats

umræður utan dagskrár

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(verksvið landskjörstjórnar)
lagafrumvarp

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Framkvæmdir í vegamálum á Suðvesturhorninu

fyrirspurn

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum

skýrsla

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Mengunarmál aflþynnuverksmiðjunnar Becromal við Eyjafjörð

umræður utan dagskrár

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Uppbygging á Vestfjarðavegi

(veglagning út með Þorskafirði um Teigsskóg)
lagafrumvarp

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunngerð stafrænna landupplýsinga

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir)
lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar

þingsályktunartillaga

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(vef- og rafbækur)
lagafrumvarp

Rannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009

þingsályktunartillaga

Meðhöndlun úrgangs

(skilakerfi fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir og EES-reglur)
lagafrumvarp

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hreindýraveiðar)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(skilakerfi fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir og EES-reglur)
lagafrumvarp

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Umræða um stjórn fiskveiða -- ummæli um þingmenn

um fundarstjórn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hreindýraveiðar)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Aðild Íslands að NATO -- efnahagsmál -- Evrópusambandið o.fl.

störf þingsins

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(olíuleitarleyfi)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(rafræn útgáfa)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar á Lagarfljóti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræður

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum -- beiðni um opinn nefndafund

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir Bandaríkjamanna vegna hvalveiða Íslendinga

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(rafræn útgáfa)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um staðgöngumæðrun

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 126 597,17
Andsvar 129 205,92
Flutningsræða 5 49,43
Um atkvæðagreiðslu 21 20,73
Um fundarstjórn 15 16,13
Grein fyrir atkvæði 18 13,22
Samtals 314 902,6
15 klst.