Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Dómstólar

(sameining héraðsdómstóla)
lagafrumvarp

Störf án staðsetningar

fyrirspurn

Málefni Sementsverksmiðjunnar

fyrirspurn

Ný samgöngumiðstöð í Reykjavík

fyrirspurn

Bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Kolefnisskattar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Lax- og silungsveiði

(atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(djúpfryst svínasæði)
lagafrumvarp

Skilaskylda á ferskum matvörum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla Icesave-málsins úr nefnd -- vinnulag á Alþingi

störf þingsins

Skipulag þingstarfa

um fundarstjórn

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Staða minni hluthafa

þingsályktunartillaga

Starfsemi skattstofa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Vistunarmat og aðstæður alzheimer-sjúklinga

fyrirspurn

Launabónusar -- Icesave -- umsókn að ESB -- kyndingarkostnaður

störf þingsins

Sameining rannsóknarnefnda samgönguslysa

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging á Vestfjarðavegi í kjölfar dóms Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þýðingarvinna

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Icesave og bréf frá Gordon Brown -- orð forsætisráðherra um virkjanir

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skattamál, viðvera ráðherra og framhald kvöldfundar

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Úrskurður vegna Vestfjarðavegar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Rannsókn samgönguslysa

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(djúpfryst svínasæði)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu

fyrirspurn

Hótanir, Evrópusambandið og Icesave

fyrirspurn

Flutningur verkefna til sýslumannsins á Patreksfirði

fyrirspurn

Uppbygging dreifnáms og fjarnáms

fyrirspurn

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar

lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Icesave -- veggjöld -- málefni RÚV o.fl.

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Raforka til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Ráðstöfun tekna af VS-afla

fyrirspurn

Togararall

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(strandveiðigjald)
lagafrumvarp

Aðildarviðræður við ESB -- skuldaaðlögun fyrirtækja -- stjórnsýsluúttektir

störf þingsins

Störf viðræðunefndar um einkaframkvæmdir

fyrirspurn

Lágmarksbirgðir dýralyfja

fyrirspurn

Úttekt á aflareglu

fyrirspurn

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga

þingsályktunartillaga

Málefni RÚV

umræður utan dagskrár

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Umhverfismerki á fisk

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti)
lagafrumvarp

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Breytingar á stofnanaumhverfi vegna ESB-aðildar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla aflaheimilda)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- sjávarútvegsmál -- beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

störf þingsins

Breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi samhliða aðildarviðræðum við Evrópusambandið

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Lögreglulög

(fækkun lögregluumdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010

þingsályktunartillaga

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Skelrækt

fyrirspurn

Varnarlínur sauðfjárvarnarsvæða

fyrirspurn

Markmið með aflareglu

fyrirspurn

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Stofnfé í eigu sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(strandveiðigjald)
lagafrumvarp

Reglugerð um strandveiðar

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(strandveiðigjald)
lagafrumvarp

Breytingar á Stjórnarráðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður á þingi -- skaðabætur vegna bankahruns -- hvalveiðar o.fl.

störf þingsins

Vistvæn innkaup

fyrirspurn

Samningsmarkmið varðandi landbúnað í viðræðum við Evrópusambandið

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn

um fundarstjórn

Bjargráðasjóður og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(stuðningur við bændur á náttúruhamfarasvæðum)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Strandveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Árás ísraelsks herskips á skipalest með hjálpargögn

umræður utan dagskrár

Upplýsingar um eignarhald nýju bankanna

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- ríkisfjármál -- fækkun ráðuneyta o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Mat á umhverfisáhrifum

(lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Staða hestatengdrar starfsemi í kjölfar hrossapestarinnar

umræður utan dagskrár

Lækkun launa í heilbrigðiskerfinu

fyrirspurn

Áhrif skattahækkana á eldsneytisverð

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla aflaheimilda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Hvalveiðar Íslendinga og sjávarútvegsstefna ESB

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Vísun frumvarps um Stjórnarráðið til nefndar

um fundarstjórn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Efnahagshorfurnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun máls til nefndar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 165 993,65
Andsvar 154 270,33
Flutningsræða 8 84,18
Grein fyrir atkvæði 32 31,55
Um fundarstjórn 16 18,05
Um atkvæðagreiðslu 9 8,68
Ber af sér sakir 1 0,57
Samtals 385 1407,01
23,5 klst.