Vigdís Hauksdóttir: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýting orkulinda til orkufreks iðnaðar og stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Íslenska ákvæðið í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Samningsmarkmið Íslands fyrir loftslagsráðstefnuna í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Fjárhagsstaða Landsvirkjunar og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Staða skuldara -- persónukjör -- stuðningur við Icesave

störf þingsins

Útgreiðsla séreignarsparnaðar

fyrirspurn

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

fyrirspurn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Staða garðyrkjunnar -- Icesave

störf þingsins

Meðferð sakamála

(frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins

fyrirspurn

Eftirlit og björgunarstörf á Norður-Atlantshafi

fyrirspurn

Úrbætur í fangelsismálum

fyrirspurn

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Náttúruminjasafn Íslands

fyrirspurn

Lán og styrkir frá Evrópusambandinu

fyrirspurn

Ráðningar án auglýsinga -- breytingar á kosningalögum o.fl.

störf þingsins

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða dómstóla

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

fyrirspurn

Hagnýting orku sjávarfalla

fyrirspurn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum og fyrirkomulag umræðna

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- skattamál -- nauðungarsölur -- vinnubrögð við fjárlög

störf þingsins

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Fundargerðir af fundum ráðherra með erlendum aðilum

fyrirspurn

Kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu

fyrirspurn

Hótanir, Evrópusambandið og Icesave

fyrirspurn

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Ríkisútgjöld og skattar -- heilbrigðisþjónusta -- vinnulag á þingi -- fjárlagagerð -- styrkir ESB

störf þingsins

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Dómstólar

(tímabundin fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Orð fjármálaráðherra í atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Bréf forsætisráðherra til forseta Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

För forsætisráðherra til Brussel

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða fjármála heimilanna

umræður utan dagskrár

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu

fyrirspurn

Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni RÚV

umræður utan dagskrár

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Þjónustu- og öryggisstig löggæslu á Íslandi

umræður utan dagskrár

Kjaramál flugvirkja

(bann við vinnustöðvunum)
lagafrumvarp

Stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Lagaskrifstofa Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir á flugvöllum landsins

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Neyðaráætlun vegna eldgoss -- málefni LSR -- tengsl stjórnmálaflokka og fjölmiðla o.fl.

störf þingsins

Kostnaður vegna tafa á lausn Icesave-málsins

fyrirspurn

Rýmkun heimilda til útgreiðslu séreignarsparnaðar

fyrirspurn

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Aðildarumsókn að ESB og staða Grikkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Öryggismál sjómanna

umræður utan dagskrár

Reglugerð um strandveiðar

um fundarstjórn

Geislavarnir

(bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum)
lagafrumvarp

Skerðing lífeyrisréttinda og staða opinberu lífeyrissjóðanna

umræður utan dagskrár

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Kennitöluflakk

(heimild til að synja félagi skráningar)
lagafrumvarp

Gagnaver í Reykjanesbæ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um stjórnlagaþing

um fundarstjórn

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf skilanefnda bankanna

umræður utan dagskrár

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- ríkisfjármál -- fækkun ráðuneyta o.fl.

störf þingsins

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.

(ein hjúskaparlög)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn, vatnalög, stjórnlagaþing

um fundarstjórn

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Maastricht-skilyrði og upptaka evru

fyrirspurn

Sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Erfðabreyttar lífverur

(EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(siðareglur)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Málefni lífeyrissjóðanna og Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna í uppbyggingu í orkumálum

umræður utan dagskrár

Meðferð einkamála

(málsóknarfélög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Þátttaka lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(gerð kjörseðils, uppgjör kosningar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 108 483,83
Andsvar 188 331,42
Flutningsræða 3 23,07
Um fundarstjórn 17 13,17
Grein fyrir atkvæði 14 9,55
Um atkvæðagreiðslu 6 6,23
Samtals 336 867,27
14,5 klst.