Jónína Bjartmarz: þingskjöl

1. flutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. 1260 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 2. 1261 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 3. 1369 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna)
 4. 1468 breytingartillaga, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 5. 1514 breytingartillaga, almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna)

131. þing, 2004–2005

 1. 479 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 1152 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar)
 3. 1173 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, græðarar
 4. 1174 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, græðarar
 5. 1296 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
 6. 1297 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
 7. 1298 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
 8. 1408 breytingartillaga, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)

130. þing, 2003–2004

 1. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (meðferð hlutafjár)
 2. 612 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 3. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
 4. 880 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu)
 5. 981 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar (sjónmælingar og sala tækja)
 6. 1087 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (gjaldtaka o.fl.)
 7. 1303 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
 8. 1304 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
 9. 1536 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 10. 1537 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 11. 1546 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 12. 1547 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004
 13. 1584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 14. 1594 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 15. 1605 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 16. 1606 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 17. 1639 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Gvadalajara-samningi
 18. 1640 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa
 19. 1650 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
 20. 1651 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)

128. þing, 2002–2003

 1. 686 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 687 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
 3. 1054 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (EES-reglur)
 4. 1076 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 5. 1077 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 6. 1238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 7. 1239 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 8. 1301 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 9. 1344 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, áfallahjálp í sveitarfélögum
 10. 1372 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Lýðheilsustöð

127. þing, 2001–2002

 1. 350 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 2. 511 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 3. 512 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 4. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 5. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 6. 600 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 7. 939 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 8. 940 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 9. 1166 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 10. 1167 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 11. 1215 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, óhefðbundnar lækningar
 12. 1250 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.
 13. 1280 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.)
 14. 1347 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilsuvernd í framhaldsskólum
 15. 1348 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu
 16. 1349 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana
 17. 1350 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna
 18. 1351 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, unglingamóttaka og getnaðarvarnir
 19. 1352 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, átraskanir
 20. 1356 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 21. 1374 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

126. þing, 2000–2001

 1. 500 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 2. 658 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
 3. 886 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 4. 887 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 5. 918 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 6. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 7. 1253 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 8. 1254 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 9. 1256 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni (óheimil efni)
 10. 1315 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
 11. 1319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 12. 1320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010

125. þing, 1999–2000

 1. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (dvalarkostnaður foreldris)
 2. 1167 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 3. 1168 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 4. 1304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 5. 1305 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 6. 1306 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 7. 1307 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 8. 1308 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn
 9. 1309 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn
 10. 1401 breytingartillaga, sjúklingatrygging

Meðflutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. 464 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis
 2. 465 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál)
 3. 466 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur)
 4. 467 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 5. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 6. 532 breytingartillaga allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 7. 740 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
 8. 982 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar
 9. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
 10. 988 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 11. 989 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 12. 1014 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða
 13. 1128 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 14. 1129 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 15. 1181 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 16. 1182 breytingartillaga allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 17. 1183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 18. 1184 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 19. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 20. 1186 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 21. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
 22. 1225 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis
 23. 1226 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vegabréf (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.)
 24. 1235 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss)
 25. 1236 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framsal sakamanna (málsmeðferðarreglur)
 26. 1237 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
 27. 1238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
 28. 1242 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 29. 1243 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 30. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk samvinnufélög (EES-reglur)
 31. 1269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 32. 1274 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins)
 33. 1275 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 34. 1276 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 35. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 36. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um tölvubrot
 37. 1309 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.)
 38. 1311 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
 39. 1322 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð
 40. 1333 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 41. 1334 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 42. 1335 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 43. 1337 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (gengishagnaður)
 44. 1374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum)
 45. 1396 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 46. 1404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 47. 1405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 48. 1406 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 49. 1407 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 50. 1408 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (heildarlög)
 51. 1414 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
 52. 1416 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur)
 53. 1417 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur)

131. þing, 2004–2005

 1. 349 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 2. 351 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 3. 561 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 4. 562 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 5. 569 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 6. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 7. 946 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 8. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 9. 948 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 10. 951 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (EES-reglur)
 11. 952 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vararefsing fésektar)
 12. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana)
 13. 1130 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 14. 1131 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta)
 15. 1132 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir)
 16. 1133 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
 17. 1196 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)
 18. 1206 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni)
 19. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (eftirlitskerfi samningsins)
 20. 1322 nefndarálit utanríkismálanefndar, sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 21. 1323 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons
 22. 1324 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 23. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 24. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 25. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, kynning á íslenskri list í sendiskrifstofum Íslands
 26. 1362 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 27. 1363 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 28. 1364 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA)
 29. 1366 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins

130. þing, 2003–2004

 1. 366 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn
 2. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, talnagetraunir (framlenging rekstrarleyfis)
 3. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (endurnýjað einkaleyfi)
 4. 601 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (yfirstjórn málaflokksins)
 5. 603 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru)
 6. 604 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni)
 7. 664 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.)
 8. 665 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.)
 9. 696 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
 10. 697 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara
 11. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki)
 12. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum)
 13. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga)
 14. 1146 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 15. 1147 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 16. 1148 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 17. 1150 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn (vátryggingar)
 18. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands (kjörskrár, mörk kjördæma)
 19. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti)
 20. 1232 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum
 21. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles
 22. 1450 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna
 23. 1451 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil)
 24. 1516 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 25. 1517 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
 26. 1539 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (tæknirannsóknir o.fl.)
 27. 1593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög (aldursmark)
 28. 1612 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 29. 1613 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 30. 1618 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 31. 1619 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 32. 1706 nefndarálit allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 33. 1707 breytingartillaga allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 34. 1712 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 35. 1713 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 36. 1723 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 37. 1750 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)
 38. 1751 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)
 39. 1894 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
 40. 1895 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 508 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda)
 2. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum)
 3. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
 4. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími)
 5. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
 6. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög)
 7. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.)
 8. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (mat á umhverfisáhrifum)
 9. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (tvöfaldur ríkisborgararéttur)
 10. 941 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög (rafræn stjórnsýsla)
 11. 1003 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir (færsla skráningar, breyting ýmissa laga)
 12. 1004 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útlendingar (útlendingar frá EFTA-ríkjum)
 13. 1005 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fyrirtækjaskrá (heildarlög)
 14. 1047 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 15. 1049 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 16. 1050 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 17. 1052 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 18. 1106 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (brot í opinberu starfi)
 19. 1246 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 20. 1247 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 21. 1279 nefndarálit félagsmálanefndar, uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs
 22. 1283 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður
 23. 1284 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni)
 24. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur)
 25. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó)
 26. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda)
 27. 1288 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir)
 28. 1289 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög)
 29. 1290 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja)
 30. 1291 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð flugfélaga)
 31. 1292 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.)
 32. 1293 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta)
 33. 1299 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 34. 1300 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 35. 1307 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla
 36. 1318 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun, ættfræðirit)
 37. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 38. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 39. 1373 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (heildarlög, EES-reglur)
 40. 1374 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (fjármálastjórn o.fl.)
 41. 1386 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)
 42. 1387 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)
 43. 1402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt 2004--2008

127. þing, 2001–2002

 1. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (lögheimili)
 2. 523 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 3. 532 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða
 4. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002
 5. 694 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 6. 889 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
 7. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu
 8. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu
 9. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu
 10. 991 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjubyggingasjóður
 11. 992 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
 12. 993 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkju- og manntalsbækur (kostnaður)
 13. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
 14. 995 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
 15. 996 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)
 16. 1009 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur)
 17. 1010 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
 18. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu
 19. 1140 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 20. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 21. 1142 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 22. 1143 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 23. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 24. 1196 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 25. 1197 nefndarálit félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 26. 1198 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.)
 27. 1200 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar)
 28. 1201 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög)
 29. 1202 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing)
 30. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
 31. 1204 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni
 32. 1205 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum
 33. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 34. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002
 35. 1216 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun o.fl.)
 36. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
 37. 1228 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, vopnalög (skoteldar)
 38. 1229 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stefnumótun um aukið umferðaröryggi
 39. 1247 breytingartillaga félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 40. 1258 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 41. 1259 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 42. 1265 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 43. 1266 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 44. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)
 45. 1268 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)
 46. 1269 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 47. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vörslu kjarnakleyfra efna
 48. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 49. 1272 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 50. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda
 51. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum
 52. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda
 53. 1289 nál. með frávt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)

126. þing, 2000–2001

 1. 355 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 2. 356 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 3. 357 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (vatnsgjald)
 4. 494 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir)
 5. 532 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
 6. 559 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (fræðslusjóðir)
 7. 915 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur)
 8. 916 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um sölu á vöru milli ríkja
 9. 917 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna
 10. 929 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 11. 930 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 12. 941 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opinber innkaup
 13. 951 nefndarálit félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sektarákvarðanir Félagsdóms)
 14. 957 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnabrot)
 15. 960 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (Þingvallaprestakall)
 16. 990 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 17. 1072 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (opinber rannsókn)
 18. 1173 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norður
 19. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (smíði varðskips)
 20. 1175 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hjúskaparlög (könnun hjónavígsluskilyrða)
 21. 1176 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga
 22. 1181 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (birting EES-reglna)
 23. 1182 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins
 24. 1183 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 25. 1188 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 26. 1189 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 27. 1190 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001
 28. 1191 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001
 29. 1192 nefndarálit utanríkismálanefndar, Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar
 30. 1228 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Suðurlandsskógar (starfssvæði)
 31. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 32. 1234 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 33. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 34. 1237 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 35. 1238 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 36. 1241 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 37. 1245 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 38. 1246 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 39. 1249 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
 40. 1271 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
 41. 1272 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
 42. 1299 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðaefnisskrá lögreglu
 43. 1300 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðaefnisskrá lögreglu
 44. 1301 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (farsímar, fullnaðarskírteini)
 45. 1302 nefndarálit allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (EES-reglur)
 46. 1303 breytingartillaga allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (EES-reglur)
 47. 1317 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 48. 1318 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 49. 1335 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, endurskoðun viðskiptabanns á Írak

125. þing, 1999–2000

 1. 721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 2. 722 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 3. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðafjárskattur (yfirstjórn)
 4. 784 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 5. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO)
 6. 786 nefndarálit allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi
 7. 787 breytingartillaga allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi
 8. 788 nefndarálit allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 9. 790 breytingartillaga allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 10. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna
 11. 931 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 12. 933 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 13. 934 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 14. 940 frhnál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 15. 967 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vitnavernd, barnaklám o.fl.)
 16. 968 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vitnavernd, barnaklám o.fl.)
 17. 981 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 18. 982 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 19. 1001 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðlendur (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
 20. 1002 nál. með brtt. félagsmálanefndar, bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna
 21. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (Landskrá fasteigna)
 22. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, þinglýsingalög (Landskrá fasteigna)
 23. 1032 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist (búsetuskilyrði o.fl.)
 24. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti
 25. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT
 26. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000
 27. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000
 28. 1082 nefndarálit utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 29. 1083 breytingartillaga utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 30. 1102 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar
 31. 1103 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (inntaka nema og þjálfun í Lögregluskólanum)
 32. 1122 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir (heildarlög, EES-reglur)
 33. 1123 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (kröfufyrning barnsmeðlaga)
 34. 1127 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 35. 1136 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 36. 1137 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 37. 1152 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (heildarlög, breyting ýmissa laga)
 38. 1163 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan nefndar um sveigjanleg starfslok
 39. 1165 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (nálgunarbann)
 40. 1169 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
 41. 1170 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna ráðsins
 42. 1180 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)
 43. 1181 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)
 44. 1189 nefndarálit félagsmálanefndar, nýbúamiðstöð á Vestfjörðum
 45. 1200 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 46. 1201 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 47. 1213 nefndarálit allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 48. 1214 breytingartillaga allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 49. 1215 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög (persónuvernd o.fl.)
 50. 1216 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög (persónuvernd o.fl.)
 51. 1270 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (heildarlög)
 52. 1271 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (heildarlög)