Dagný Jónsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 505 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 2. 506 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 3. 507 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.)
 4. 508 nefndarálit félagsmálanefndar, upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 5. 537 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 6. 538 breytingartillaga félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 7. 560 breytingartillaga, stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.)
 8. 584 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 9. 585 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 10. 590 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
 11. 601 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 12. 615 breytingartillaga, gatnagerðargjald (heildarlög)
 13. 693 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 14. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 15. 992 breytingartillaga félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 16. 993 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 17. 994 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 18. 1199 breytingartillaga, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 1208 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 2. 1340 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 3. 1340 nefndarálit félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)
 4. 1341 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 5. 1342 breytingartillaga félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)
 6. 1390 breytingartillaga, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 7. 1452 breytingartillaga, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)

130. þing, 2003–2004

 1. 1521 nál. með frávt. menntamálanefndar, réttarstaða íslenskrar tungu

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 453 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja
 2. 455 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur)
 3. 456 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur)
 4. 477 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 5. 478 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 6. 479 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 7. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 8. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 9. 500 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 10. 501 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 11. 502 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar)
 12. 521 breytingartillaga, fjárlög 2007
 13. 543 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds)
 14. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds)
 15. 545 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
 16. 546 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (vanskil á ársreikningi)
 17. 555 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
 18. 568 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 19. 569 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 20. 604 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur)
 21. 626 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 22. 627 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 23. 649 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
 24. 650 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
 25. 886 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða)
 26. 887 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding)
 27. 888 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding)
 28. 1057 nefndarálit menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 29. 1058 breytingartillaga menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 30. 1065 nefndarálit menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 31. 1066 breytingartillaga menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 32. 1074 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)
 33. 1075 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)
 34. 1091 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (verðsöfnunartími vísitölu)
 35. 1125 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 36. 1126 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 37. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði (viðurlög við efnahagsbrotum)
 38. 1132 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum)
 39. 1133 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum)
 40. 1188 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.)
 41. 1195 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (öryggismálasafn)
 42. 1196 breytingartillaga menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (öryggismálasafn)
 43. 1207 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
 44. 1237 nefndarálit menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 45. 1238 breytingartillaga menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 46. 1239 nefndarálit menntamálanefndar, náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum
 47. 1244 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands
 48. 1255 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins)
 49. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð)
 50. 1275 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 51. 1276 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 52. 1279 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangasbifreiðar)
 53. 1339 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 54. 1340 breytingartillaga utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 401 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 477 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (hækkun eftirlitsgjalds)
 3. 478 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 4. 513 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 5. 514 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld)
 6. 515 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 7. 526 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 8. 527 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 9. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hækkun sjómannaafsláttar)
 10. 545 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
 11. 547 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 12. 548 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 13. 549 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 14. 550 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 15. 551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds)
 16. 651 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (ógilding úrskurðar)
 17. 761 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 18. 762 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 19. 835 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 20. 836 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 21. 855 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
 22. 856 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
 23. 988 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 24. 989 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 25. 1037 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 26. 1038 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 27. 1039 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar)
 28. 1040 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar)
 29. 1041 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 30. 1042 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 31. 1086 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 32. 1087 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 33. 1146 nefndarálit menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 34. 1147 breytingartillaga menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 35. 1161 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 36. 1162 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 37. 1190 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsskólar (viðskiptabraut og afnám samræmdra prófa)
 38. 1199 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.)
 39. 1203 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (einföldun og samræming lagaákvæða)
 40. 1204 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (nýjar gjaldtökuheimildir)
 41. 1228 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur)
 42. 1232 framhaldsnefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 43. 1233 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 44. 1239 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
 45. 1240 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
 46. 1266 nál. með brtt. menntamálanefndar, eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum (heildarlög)
 47. 1309 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.)
 48. 1311 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
 49. 1312 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 50. 1313 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 51. 1314 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 52. 1315 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 53. 1316 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 54. 1317 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 55. 1337 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (gengishagnaður)
 56. 1494 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)

131. þing, 2004–2005

 1. 469 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 492 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki
 3. 529 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 542 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (afnám laga nr. 26/1976)
 5. 543 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun)
 6. 545 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 7. 560 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (EES-reglur)
 8. 571 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar)
 9. 572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 10. 573 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
 11. 574 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna)
 12. 575 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 13. 576 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald)
 14. 577 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 15. 578 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (hækkun gjalda)
 16. 579 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
 17. 580 breytingartillaga menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
 18. 587 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hækkun gjalds)
 19. 591 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 20. 598 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 21. 599 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 22. 600 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 23. 793 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, afnám laga um Tækniháskóla Íslands
 24. 1093 lög (samhlj.), stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 25. 1183 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda orkufyrirtækja
 26. 1184 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, miðlun vátrygginga (EES-reglur)
 27. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga)
 28. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
 29. 1187 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
 30. 1188 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé)
 31. 1189 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé)
 32. 1190 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
 33. 1191 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
 34. 1195 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga)
 35. 1196 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)
 36. 1207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
 37. 1208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
 38. 1219 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 39. 1220 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur)
 40. 1221 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
 41. 1222 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
 42. 1223 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (meðafli, leyfissviptingar)
 43. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
 44. 1249 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (ársreikningar o.fl.)
 45. 1250 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 46. 1251 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 47. 1256 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 48. 1257 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 49. 1289 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)
 50. 1290 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)
 51. 1291 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins
 52. 1292 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins
 53. 1293 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Neytendastofa og talsmaður neytenda
 54. 1294 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Neytendastofa og talsmaður neytenda
 55. 1299 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (uppgjör þungaskatts)
 56. 1300 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (uppgjör þungaskatts)
 57. 1317 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa)
 58. 1318 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gæðamat á æðardúni (heildarlög)
 59. 1319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds)
 60. 1322 nefndarálit utanríkismálanefndar, sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 61. 1323 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons
 62. 1324 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 63. 1325 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 64. 1326 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 65. 1330 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 66. 1331 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 67. 1332 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar
 68. 1333 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar
 69. 1349 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
 70. 1350 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar)
 71. 1351 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar)
 72. 1385 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla)
 73. 1386 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla)
 74. 1397 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds)
 75. 1409 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé)

130. þing, 2003–2004

 1. 324 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 390 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 3. 402 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (viðbótarlífeyrissparnaður)
 4. 403 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl. (hækkun þungaskatts og vörugjalds)
 5. 563 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 600 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur)
 7. 603 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru)
 8. 604 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni)
 9. 612 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 10. 848 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 11. 849 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 12. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
 13. 880 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu)
 14. 885 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur)
 15. 960 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (búseta, EES-reglur)
 16. 1075 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 17. 1076 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 18. 1151 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 19. 1152 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 20. 1181 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
 21. 1182 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 22. 1183 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 23. 1262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 24. 1263 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 25. 1265 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 26. 1266 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 27. 1303 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
 28. 1304 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
 29. 1383 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 30. 1384 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 31. 1424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (lagaskil)
 32. 1454 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
 33. 1455 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
 34. 1456 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.)
 35. 1457 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.)
 36. 1463 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 37. 1464 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans
 38. 1473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 39. 1477 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 40. 1493 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
 41. 1529 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða (stjórn)
 42. 1530 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (sæfiefni, EES-reglur)
 43. 1536 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 44. 1537 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 45. 1540 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (skilagjald)
 46. 1584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 47. 1604 nál. með brtt. umhverfisnefndar, verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (heildarlög)
 48. 1605 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 49. 1606 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 50. 1607 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarsjóður
 51. 1608 nefndarálit, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn)
 52. 1609 breytingartillaga, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn)
 53. 1610 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið)
 54. 1611 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið)
 55. 1612 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 56. 1613 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 57. 1631 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2004--2008
 58. 1650 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
 59. 1651 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
 60. 1708 nefndarálit, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)
 61. 1709 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)
 62. 1767 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 63. 1768 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 64. 1773 nál. með frávt. meirihluta umhverfisnefndar, aflétting veiðibanns á rjúpu