Össur Skarphéðinsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 299 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 2. 607 breytingartillaga, fjárlög 2016
 3. 648 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 4. 649 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 5. 1678 nefndarálit, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)

144. þing, 2014–2015

 1. 772 breytingartillaga, fjárlög 2015

133. þing, 2006–2007

 1. 1247 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 2. 1248 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 412 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 485 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 507 breytingartillaga, starfsmannaleigur

131. þing, 2004–2005

 1. 440 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 493 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki
 3. 526 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 608 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 5. 659 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)

130. þing, 2003–2004

 1. 457 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (viðbótarlífeyrissparnaður)
 2. 1200 breytingartillaga, erfðafjárskattur (heildarlög)
 3. 1202 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 4. 1484 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 5. 1898 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)

127. þing, 2001–2002

 1. 1132 breytingartillaga, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 2. 1260 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)

126. þing, 2000–2001

 1. 387 nefndarálit, fjárlög 2001
 2. 1193 nefndarálit, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs)
 3. 1194 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs)
 4. 1244 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (heildarlög)

125. þing, 1999–2000

 1. 323 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999

123. þing, 1998–1999

 1. 406 nefndarálit, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 417 breytingartillaga, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 3. 608 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 4. 936 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar
 5. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna
 6. 1043 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, átak til að draga úr reykingum kvenna
 7. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 8. 1055 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 9. 1084 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 10. 1085 breytingartillaga, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)

122. þing, 1997–1998

 1. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 2. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 3. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 4. 605 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 5. 809 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggismiðstöð barna
 6. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
 7. 1157 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
 8. 1205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 9. 1206 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 10. 1241 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 11. 1242 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 12. 1261 breytingartillaga, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 13. 1290 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (óvæntur skaði og mistök)
 14. 1301 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum
 15. 1302 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, framlag til þróunarsamvinnu
 16. 1303 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu
 17. 1304 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998
 18. 1311 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Japan
 19. 1340 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, stefnumótun í málefnum langsjúkra barna
 20. 1341 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, blóðbankaþjónusta við þjóðarvá
 21. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998
 22. 1379 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum
 23. 1456 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð

121. þing, 1996–1997

 1. 477 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997
 2. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 3. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 4. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 5. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 6. 1190 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 7. 1191 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga

120. þing, 1995–1996

 1. 128 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
 2. 245 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga)
 3. 247 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir)
 4. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 5. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 6. 991 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 7. 1032 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 8. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta)

119. þing, 1995

 1. 105 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 2. 108 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)

117. þing, 1993–1994

 1. 1131 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 216 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 2. 217 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 3. 319 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, sala rafmagns til skipa
 4. 668 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 5. 746 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 6. 747 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 7. 753 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 8. 798 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (aðfararhæfi eldri úrskurða)
 9. 1175 framhaldsnefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 10. 1178 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 11. 1179 nefndarálit iðnaðarnefndar, hönnunarvernd
 12. 1180 breytingartillaga iðnaðarnefndar, hönnunarvernd
 13. 1187 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 14. 1188 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 15. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

115. þing, 1991–1992

 1. 278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins (frjálst fiskverð)
 2. 287 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 3. 843 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 4. 887 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
 5. 967 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, útboð (nefnd til að semja frumvarp)
 6. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 457 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, undanþága frá áreiðanleikakönnun, eftirlit o.fl.)
 2. 838 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 3. 839 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 116/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 4. 840 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 5. 841 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 6. 842 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 7. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan
 8. 1194 nefndarálit utanríkismálanefndar, áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu
 9. 1248 nefndarálit utanríkismálanefndar, Rómarsamþykktin um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði
 10. 1257 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016
 11. 1307 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 293/2015 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)
 12. 1308 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 252/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 13. 1309 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 14. 1310 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 15. 1321 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 197/2015 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, EES-reglur)
 16. 1327 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsóknarnefndir
 17. 1424 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla
 18. 1425 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)
 19. 1429 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands og Grænlands
 20. 1430 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisráð
 21. 1544 breytingartillaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 22. 1593 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur (EES-reglur)
 23. 1669 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Parísarsamningsins
 24. 1670 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 25. 1671 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2016 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup, EES-reglur)
 26. 1688 breytingartillaga, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

144. þing, 2014–2015

 1. 714 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 2. 741 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 3. 1057 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
 4. 1058 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 5. 1220 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum
 6. 1221 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (aðgangur erlendra skipa að höfnum)
 7. 1266 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015
 8. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka
 9. 1319 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)
 10. 1415 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd samnings um klasasprengjur (heildarlög)
 11. 1449 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra
 12. 1455 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan

143. þing, 2013–2014

 1. 256 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 94/2013 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur)
 2. 257 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 45/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 3. 258 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (húsgöngu- og fjarsala, EES-reglur)
 4. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur Íslands og Kína
 5. 747 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 6. 1006 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
 7. 1018 frhnál. með brtt. utanríkismálanefndar, stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara
 8. 1019 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2014
 9. 1020 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Lýðveldisins Kostaríka og Lýðveldisins Panama
 10. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamningur sömu ríkja
 11. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu
 12. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014
 13. 1064 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda
 14. 1099 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi líffæra til ígræðslu)
 15. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur)
 16. 1101 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (lyfjagát, EES-reglur)

142. þing, 2013

 1. 37 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 2. 50 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 3. 51 breytingartillaga, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi

133. þing, 2006–2007

 1. 480 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 2. 481 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 3. 502 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar)
 4. 584 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 5. 585 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 6. 590 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
 7. 1028 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 8. 1029 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar)
 9. 1092 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 10. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 11. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 12. 1177 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti)
 13. 1191 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.
 14. 1192 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.
 15. 1193 nefndarálit utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 16. 1194 breytingartillaga utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 17. 1290 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, færanleg sjúkrastöð í Palestínu
 18. 1339 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 19. 1340 breytingartillaga utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum
 2. 1142 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf
 3. 1143 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf vestnorrænna landa í orkumálum
 4. 1144 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi
 5. 1145 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd
 6. 1216 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu
 7. 1217 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (mælitæki)
 8. 1218 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum)
 9. 1219 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (endurnot opinberra upplýsinga)
 10. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði)
 11. 1230 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannaskráningu
 12. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 13. 1274 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins)
 14. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 15. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um tölvubrot
 16. 1392 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)
 17. 1393 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 588 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hækkun gjalds)
 3. 614 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 4. 638 breytingartillaga, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar)
 5. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana)

130. þing, 2003–2004

 1. 468 nefndarálit, fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl. (hækkun þungaskatts og vörugjalds)
 2. 580 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum)
 4. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga)
 5. 1146 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 6. 1147 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 7. 1151 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 8. 1152 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 9. 1181 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
 10. 1182 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 11. 1183 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 12. 1286 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 13. 1287 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 14. 1316 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 15. 1424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (lagaskil)
 16. 1463 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 17. 1464 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans
 18. 1612 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 19. 1613 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 20. 1672 nefndarálit, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn)
 21. 1763 nefndarálit, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)
 22. 1764 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)
 23. 1896 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga um breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögum
 24. 1897 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga um breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögum

128. þing, 2002–2003

 1. 590 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála
 2. 591 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (vextir)
 3. 604 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 616 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (viðurlög, skilaskylda)
 5. 618 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
 6. 631 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 7. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (tryggingardeild útflutnings)
 8. 636 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 9. 639 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 10. 1023 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (ársreikningar, slit félaga)
 11. 1024 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (ársreikningar, samlagshlutafélög)
 12. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (ársreikningar, afskráning félaga)
 13. 1026 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (ársreikningar)
 14. 1027 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur)
 15. 1028 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitslistar)
 16. 1048 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (EES-reglur)
 17. 1278 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (heilsugæslulæknar)
 18. 1340 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

127. þing, 2001–2002

 1. 464 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 2. 470 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 3. 525 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 4. 526 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 5. 528 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 6. 529 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 7. 530 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 8. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
 9. 538 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (tóbaksgjald)
 10. 539 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 11. 540 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 12. 547 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 13. 736 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 14. 869 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds)
 15. 870 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 16. 871 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 17. 907 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 18. 908 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 19. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 20. 1125 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 21. 1131 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 22. 1148 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
 23. 1149 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
 24. 1171 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 25. 1172 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 26. 1211 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 27. 1212 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 28. 1213 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
 29. 1243 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 30. 1244 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 31. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (sektir, barnabílstólar)
 32. 1256 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri)
 33. 1344 nefndarálit, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 34. 1372 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)
 35. 1408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 36. 1409 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 37. 1467 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 352 nefndarálit, fjáraukalög 2000
 3. 397 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 418 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2000
 5. 441 breytingartillaga, fjárlög 2001
 6. 470 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2001
 7. 482 breytingartillaga, fjárlög 2001
 8. 1090 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 9. 1091 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 10. 1092 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 11. 1093 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 12. 1195 breytingartillaga, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)

125. þing, 1999–2000

 1. 228 breytingartillaga, framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun
 2. 347 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 3. 364 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 417 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2000
 5. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 445 breytingartillaga, fjárlög 2000
 7. 478 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 8. 954 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)
 9. 955 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)

123. þing, 1998–1999

 1. 490 framhaldsnefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 540 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999
 3. 543 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Norræna fjárfestingarbankann
 4. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 5. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

122. þing, 1997–1998

 1. 372 nefndarálit utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 2. 373 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 3. 412 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, landafundir Íslendinga
 4. 489 breytingartillaga, fjárlög 1998
 5. 520 breytingartillaga, fæðingarorlof (feður)
 6. 1201 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Marokkós
 7. 1202 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar
 8. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um lögsögumál við Danmörku og Grænland annars vegar og við Noreg hins vegar
 9. 1268 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn
 10. 1381 breytingartillaga, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 11. 1423 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 339 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 360 breytingartillaga, fjárlög 1997
 3. 411 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim
 4. 429 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 479 breytingartillaga, fjárlög 1997
 6. 1047 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn
 7. 1060 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
 8. 1061 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
 9. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar
 10. 1217 nefndarálit utanríkismálanefndar, stuðningur við konur í Afganistan
 11. 1218 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsins
 12. 1219 nefndarálit utanríkismálanefndar, bann við framleiðslu á jarðsprengjum
 13. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi
 14. 1310 breytingartillaga, réttindi sjúklinga
 15. 1326 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti

120. þing, 1995–1996

 1. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 2. 374 breytingartillaga, fjárlög 1996
 3. 479 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 4. 484 breytingartillaga, fjárlög 1996
 5. 495 breytingartillaga, fjárlög 1996
 6. 569 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníu
 7. 937 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um forsjá barna
 8. 938 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings gegn pyndingum
 9. 939 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands
 10. 940 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu
 11. 958 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 12. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál
 13. 1148 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

119. þing, 1995

 1. 60 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 2. 61 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 3. 65 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjaldskylda krókabáta o.fl.)
 4. 98 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 5. 99 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli til breskra stjórnvalda gegn förgun olíupallsins Brent Spar
 6. 100 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)

116. þing, 1992–1993

 1. 183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (heildarlög)
 2. 257 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 3. 480 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum (EES-reglur)
 4. 481 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum (EES-reglur)
 5. 542 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 6. 543 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 7. 549 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar við EB um fiskveiðimál
 8. 573 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 9. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 10. 805 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 11. 960 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (kostnaður við skoðun)
 12. 1011 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 13. 1012 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 14. 1032 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi
 15. 1108 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 16. 1121 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 17. 1125 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum)
 18. 1133 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum)
 19. 1152 nefndarálit landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 20. 1153 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 21. 1174 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (fráviksmörk greiðslumarks)
 22. 1239 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992 (greiðsluuppgjör)
 23. 1240 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991

115. þing, 1991–1992

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala
 2. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 3. 230 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 4. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 235 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (inngreiðslur 1992)
 7. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (heildarlög)
 8. 288 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 9. 417 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þinglýsingalög (málskot úrlausna)
 10. 446 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 11. 447 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 12. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 13. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 14. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, beitumál
 15. 765 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna)
 16. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 17. 818 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 18. 826 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 19. 827 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 20. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga
 21. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, velferð barna og unglinga
 22. 909 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 23. 911 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (yfirskattanefnd)
 24. 932 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskistofa
 25. 935 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla
 26. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs
 27. 999 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna)