Guðbjartur Hannesson: ræður


Ræður

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

sérstök umræða

Vegalög

(gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(upplýsingaskylda og dagsektir)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Takmarkað aðgengi að framhaldsskólum

sérstök umræða

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Starfsstöðvar og þjónusta sýslumanna í Norðausturkjördæmi

fyrirspurn

ADHD-teymi geðsviðs Landspítala

fyrirspurn

Þingstörf fram undan

um fundarstjórn

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Staða barnaverndar í landinu

sérstök umræða

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða RÚV

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Verkfall lækna

sérstök umræða

Umræða um skuldaleiðréttinguna

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Málefni tónlistarmenntunar

sérstök umræða

Vinnubrögð í fjárlaganefnd

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Haf- og vatnarannsóknir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

sérstök umræða

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Farmflutningar á landi

(aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

(uppfærsla kerfisins, EES-reglur)
lagafrumvarp

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Uppbygging húsnæðis Landspítala

fyrirspurn

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Ósk um umræðu um LÍN

um fundarstjórn

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Efling veikra byggða

sérstök umræða

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 17. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 18. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Norræna ráðherranefndin 2014

skýrsla

Vandi Búmanna hsf.

fyrirspurn

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Svör við fyrirspurn

um fundarstjórn

Fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Skilyrðing fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Eftirlit með vistráðningu

fyrirspurn

Flutningur verkefna til sýslumanna

fyrirspurn

Nýframkvæmdir í vegamálum

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 14. apríl

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
lagafrumvarp

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heimagisting og flokkar veitingastaða)
lagafrumvarp

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Heimildir lögreglu til símhlerana

sérstök umræða

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Kútter Sigurfari

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 21. apríl

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald uppbyggingar Landspítalans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Skimun fyrir krabbameini

sérstök umræða

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Þjónustusamningur við Samtökin ´78

fyrirspurn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Fjarskiptamál

sérstök umræða

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun og sóknaráætlanir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kvöldfundur og umræðuefni fundarins

um fundarstjórn

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Fyrirkomulag náms til stúdentsprófs

sérstök umræða

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Sameining Iðnskólans í Hafnarfirði og Tækniskólans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Áætluð hækkun bóta og launa í ríkisfjármálaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Auðlindaákvæði í stjórnarskrána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 150 667,68
Andsvar 152 278,78
Um fundarstjórn 29 36,93
Grein fyrir atkvæði 23 24,3
Um atkvæðagreiðslu 12 12,87
Flutningsræða 1 1,23
Samtals 367 1021,79
17 klst.