Bryndís Haraldsdóttir: þingskjöl

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 71 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 72 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 3. 74 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 4. 108 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (launafyrirkomulag forstöðumanna)
 5. 110 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 6. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017
 7. 549 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur)
 8. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka og XVII. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, hugverkaréttindi)
 9. 640 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.)
 10. 792 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga
 11. 796 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla
 12. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum
 13. 798 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála
 14. 799 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi
 15. 829 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar)
 16. 842 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (skipan í stjórn, brottfall ákvæða)
 17. 843 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (hálfur lífeyrir)
 18. 892 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, mat á forsendum við útreikning verðtryggingar
 19. 928 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.)
 20. 929 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda
 21. 932 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl)
 22. 933 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna)
 23. 962 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja)
 24. 1020 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.)
 25. 1051 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi)
 26. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vanþróuðustu ríki heims)
 27. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
 28. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.)
 29. 1103 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski)
 30. 1153 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 31. 1154 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)

146. þing, 2016–2017

 1. 54 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2017
 2. 62 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa)
 3. 76 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017
 4. 77 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017
 5. 78 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2016
 6. 80 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017
 7. 400 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu
 8. 650 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 9. 651 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 10. 652 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
 11. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2016 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 12. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
 13. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2016 um breytingu á II. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun, almenn þjónusta, EES-regl)
 14. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2016 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd, EES-reglur)
 15. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2016 um breytingu á XIII. viðauka og XX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, umhverfismál, EES-reglur)
 16. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 17. 760 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 18. 781 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur)
 19. 782 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði)
 20. 783 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 21. 784 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur)
 22. 786 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 23. 805 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.)
 24. 810 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar og aðlægt belti)
 25. 917 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja
 26. 924 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.)
 27. 925 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 28. 942 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)

132. þing, 2005–2006

 1. 395 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 2. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 3. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 4. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 5. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 6. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 7. 479 nefndarálit, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.