Ásmundur Friðriksson: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 1344 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (lýðheilsusjóður)

144. þing, 2014–2015

 1. 992 breytingartillaga, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 70 nefndarálit velferðarnefndar, málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð)
 2. 124 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2018
 3. 125 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2018
 4. 126 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2018
 5. 127 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2018
 6. 128 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2017
 7. 129 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2017
 8. 130 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2017
 9. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 10. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 11. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 12. 795 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga)
 13. 815 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.)
 14. 816 nefndarálit velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 15. 816 nefndarálit velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 16. 817 breytingartillaga velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 17. 818 breytingartillaga velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 18. 819 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf)
 19. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 20. 828 nefndarálit atvinnuveganefndar, Matvælastofnun
 21. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 22. 1046 nál. með brtt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 23. 1083 nál. með brtt. velferðarnefndar, réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál)
 24. 1086 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 25. 1088 nál. með brtt. velferðarnefndar, húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs)
 26. 1089 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús
 27. 1097 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum
 28. 1106 nál. með frávt. meirihluta velferðarnefndar, skilyrðislaus grunnframfærsla (borgaralaun)
 29. 1159 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 30. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 31. 1185 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald (veiðigjald 2018)
 32. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 33. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 34. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 35. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 36. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun

146. þing, 2016–2017

 1. 650 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 2. 651 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 3. 760 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 4. 781 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur)
 5. 782 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði)
 6. 783 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 7. 784 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur)
 8. 786 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 9. 805 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.)
 10. 814 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.)
 11. 827 nefndarálit atvinnuveganefndar, orkuskipti
 12. 828 breytingartillaga atvinnuveganefndar, orkuskipti
 13. 872 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum)
 14. 874 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 15. 924 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.)
 16. 925 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 17. 943 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
 18. 944 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 19. 945 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 20. 980 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 21. 984 framhaldsnefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 22. 985 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 23. 1025 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)

145. þing, 2015–2016

 1. 327 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 2. 327 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 3. 328 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 4. 329 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 5. 466 breytingartillaga, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 6. 467 breytingartillaga, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 7. 471 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 8. 472 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 9. 744 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
 10. 962 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar)
 11. 998 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna um nýfjárfestingar
 12. 999 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
 13. 1000 breytingartillaga velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
 14. 1202 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri (eftirlit, verkaskipting, EES-reglur)
 15. 1214 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku)
 16. 1266 nefndarálit velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 17. 1267 breytingartillaga velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 18. 1268 nefndarálit atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 19. 1269 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 20. 1325 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög og lækningatæki (gjaldtaka, EES-reglur)
 21. 1334 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)
 22. 1345 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 23. 1383 nefndarálit atvinnuveganefndar, virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila)
 24. 1385 nefndarálit velferðarnefndar, húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala)
 25. 1386 breytingartillaga velferðarnefndar, húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala)
 26. 1390 nefndarálit velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 27. 1391 breytingartillaga velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 28. 1399 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða)
 29. 1403 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 30. 1415 nál. með brtt. velferðarnefndar, sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga
 31. 1427 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðisbætur (heildarlög)
 32. 1428 breytingartillaga velferðarnefndar, húsnæðisbætur (heildarlög)
 33. 1433 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
 34. 1442 nefndarálit atvinnuveganefndar, áhættumat vegna ferðamennsku
 35. 1581 nál. með brtt. velferðarnefndar, aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana
 36. 1582 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (barnalífeyrir)
 37. 1656 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (síld og makríll)
 38. 1735 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka
 39. 1742 nefndarálit atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist
 40. 1746 nál. með brtt. fjárlaganefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 41. 1747 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2016
 42. 1748 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2016
 43. 1768 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 44. 1769 breytingartillaga atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 45. 1790 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
 46. 1791 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
 47. 1817 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)

144. þing, 2014–2015

 1. 302 nefndarálit velferðarnefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 2. 303 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 3. 304 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur)
 4. 305 nefndarálit velferðarnefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 5. 334 nefndarálit atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 6. 457 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 7. 501 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða)
 8. 517 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda
 9. 588 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur)
 10. 589 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög)
 11. 696 nál. með brtt. velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir)
 12. 726 nefndarálit atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 13. 727 breytingartillaga atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 14. 739 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 15. 753 breytingartillaga atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna)
 16. 789 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 17. 841 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 18. 972 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 19. 973 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um lagningu raflína
 20. 1029 nefndarálit atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 21. 1056 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu
 22. 1091 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 23. 1092 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 24. 1138 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
 25. 1180 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 26. 1259 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ
 27. 1268 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 28. 1269 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 29. 1270 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 30. 1271 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 31. 1272 nefndarálit velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 32. 1273 breytingartillaga velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 33. 1275 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
 34. 1277 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (auglýsingar)
 35. 1309 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 36. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir)
 37. 1332 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
 38. 1332 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 39. 1333 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
 40. 1334 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 41. 1335 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 42. 1336 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar)
 43. 1354 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur)
 44. 1359 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
 45. 1367 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.)
 46. 1368 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur)
 47. 1372 nál. með frávt. velferðarnefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 48. 1376 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis)
 49. 1377 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis)
 50. 1378 nál. með frávt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra
 51. 1383 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, útreikningur nýrra neysluviðmiða fyrir íslensk heimili
 52. 1388 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 53. 1389 breytingartillaga velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 54. 1395 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög)
 55. 1421 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
 56. 1424 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög)
 57. 1477 breytingartillaga velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 58. 1491 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa)
 59. 1560 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, athugun á hagkvæmni lestarsamgangna
 60. 1573 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild)
 61. 1596 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir)

143. þing, 2013–2014

 1. 167 nefndarálit velferðarnefndar, lögfesting Norðurlandasamnings um almannatryggingar
 2. 195 nál. með brtt. velferðarnefndar, geislavarnir (heildarendurskoðun, EES-reglur)
 3. 205 nefndarálit atvinnuveganefndar, síldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður)
 4. 252 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkraskrár (aðgangsheimildir)
 5. 280 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild)
 6. 289 nefndarálit atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
 7. 314 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra (stjórn Framkvæmdasjóðs)
 8. 322 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn)
 9. 340 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur)
 10. 341 nefndarálit atvinnuveganefndar, átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu
 11. 373 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (eftirlit)
 12. 384 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 13. 385 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 14. 410 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunar
 15. 535 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum)
 16. 704 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur, EES-reglur)
 17. 770 nál. með brtt. velferðarnefndar, forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli
 18. 834 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 19. 915 nál. með brtt. velferðarnefndar, skráning upplýsinga um umgengnisforeldra
 20. 917 nál. með frávt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 21. 956 nefndarálit atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 22. 957 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 23. 968 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, efling skógræktar sem atvinnuvegar
 24. 1014 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisstarfsmenn (starfsheiti, aldursmörk og gjaldtaka)
 25. 1045 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða
 26. 1074 nefndarálit atvinnuveganefndar, smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
 27. 1098 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku
 28. 1107 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 29. 1114 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 30. 1118 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, málefni innflytjenda (forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
 31. 1136 nál. með brtt. velferðarnefndar, endurnýjun og uppbygging Landspítala
 32. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 33. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 34. 1139 breytingartillaga velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 35. 1147 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu
 36. 1161 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 37. 1162 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 38. 1163 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 39. 1164 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 40. 1178 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskvegur í Efra-Sog

142. þing, 2013

 1. 21 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 2. 22 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 3. 23 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)
 4. 52 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
 5. 66 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)
 6. 73 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
 7. 79 breytingartillaga, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)