Vilhjálmur Árnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 1246 breytingartillaga, barnalög (stefnandi faðernismáls)

145. þing, 2015–2016

 1. 1332 breytingartillaga, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 2. 1711 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

142. þing, 2013

 1. 54 breytingartillaga, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna)
 2. 58 breytingartillaga, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 52 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (faggilding, frestur)
 2. 53 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða)
 3. 70 nefndarálit velferðarnefndar, málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð)
 4. 236 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignasjóður)
 5. 612 nefndarálit, sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
 6. 795 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga)
 7. 816 nefndarálit velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 8. 816 nefndarálit velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 9. 817 breytingartillaga velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 10. 818 breytingartillaga velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 11. 830 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga)
 12. 894 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)
 13. 895 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)
 14. 935 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála
 15. 962 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja)
 16. 1046 nál. með brtt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 17. 1056 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 18. 1058 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 19. 1065 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta)
 20. 1083 nál. með brtt. velferðarnefndar, réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál)
 21. 1086 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 22. 1087 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.)
 23. 1089 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús
 24. 1090 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, barnalög (stefnandi faðernismáls)
 25. 1106 nál. með frávt. meirihluta velferðarnefndar, skilyrðislaus grunnframfærsla (borgaralaun)
 26. 1124 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024
 27. 1159 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 28. 1161 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
 29. 1182 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029
 30. 1183 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna
 31. 1187 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar)
 32. 1195 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða
 33. 1196 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða

147. þing, 2017

 1. 136 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (uppreist æru)
 2. 140 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (málsmeðferðartími)

146. þing, 2016–2017

 1. 54 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2017
 2. 269 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
 3. 278 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (leiðrétting)
 4. 543 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa o.fl.)
 5. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur)
 6. 742 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 7. 758 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisáætlun
 8. 785 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms)
 9. 797 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vegabréf (samningar um framleiðslu vegabréfa)
 10. 819 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga)
 11. 825 nál. með brtt. velferðarnefndar, heildstæð stefna í málefnum einstaklinga með heilabilun
 12. 839 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála)
 13. 855 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum
 14. 885 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, uppbygging að Hrauni í Öxnadal
 15. 886 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 16. 894 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra
 17. 900 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúklingatrygging (málsmeðferð o.fl.)
 18. 901 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (skiptinemar)
 19. 907 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 20. 908 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 21. 909 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjastefna til ársins 2022
 22. 911 nál. með brtt. velferðarnefndar, stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017--2021
 23. 918 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jafnræði í skráningu foreldratengsla
 24. 934 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms)
 25. 939 nál. með brtt. velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar
 26. 942 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)
 27. 983 frhnál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)

145. þing, 2015–2016

 1. 287 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga)
 2. 295 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (sanngirnisbætur vegna Landakotsskóla)
 3. 406 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 4. 407 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 5. 473 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Landhelgisgæsla Íslands (verkefni erlendis)
 6. 510 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (15. samningsviðauki)
 7. 517 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, happdrætti og talnagetraunir (framlenging starfsleyfis)
 8. 627 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (grenndarkynning)
 9. 628 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma (brottfall laganna)
 10. 668 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar)
 11. 767 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk)
 12. 768 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita)
 13. 780 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
 14. 816 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingalög o.fl. (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur)
 15. 843 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna
 16. 870 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, styrkir vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi (miðastyrkir)
 17. 883 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, neytendasamningar (heildarlög, EES-reglur)
 18. 885 nál. með frávt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna)
 19. 904 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, fullnusta refsinga (heildarlög)
 20. 905 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, fullnusta refsinga (heildarlög)
 21. 961 nefndarálit, uppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög)
 22. 973 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna)
 23. 973 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (skilgreining og álagning vatnsgjalds)
 24. 981 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, fullnusta refsinga (heildarlög)
 25. 987 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (samningur Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum)
 26. 994 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, landsskipulagsstefna 2015--2026
 27. 1012 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 28. 1290 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög)
 29. 1315 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 30. 1315 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála og meðferð sakamála (millidómstig, Landsréttur)
 31. 1316 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 32. 1337 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (menntun lögreglu)
 33. 1341 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur)
 34. 1342 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur)
 35. 1378 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (eftirlit með störfum lögreglu)
 36. 1379 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, ný skógræktarstofnun (sameining stofnana)
 37. 1380 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar, breytt valdmörk ráðuneyta, tómstundastarf)
 38. 1400 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (heildarlög)
 39. 1401 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (heildarlög)
 40. 1413 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lýðháskólar
 41. 1414 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun laga um lögheimili
 42. 1416 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Laxnesssetur að Gljúfrasteini í Mosfellsbæ
 43. 1417 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, mjólkurfræði
 44. 1420 breytingartillaga, útlendingar (heildarlög)
 45. 1426 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, tölvutækt snið þingskjala
 46. 1474 nál. með frávt. umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegi
 47. 1475 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum
 48. 1506 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, kjaramál Félags íslenskra flugumferðarstjóra
 49. 1553 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, timbur og timburvara (EES-reglur)
 50. 1583 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptaka)
 51. 1584 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 52. 1585 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 53. 1606 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
 54. 1607 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
 55. 1634 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
 56. 1650 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019
 57. 1651 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019
 58. 1673 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála (gjafsókn)
 59. 1679 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 60. 1680 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 61. 1749 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (eintakagerð til einkanota)
 62. 1756 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

144. þing, 2014–2015

 1. 110 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala (frestun nauðungarsölu)
 2. 162 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 3. 465 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
 4. 466 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 5. 498 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Rauði krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, hálfmánans og kristalsins (heildarlög)
 6. 559 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
 7. 597 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur)
 8. 635 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur)
 9. 636 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
 10. 637 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
 11. 644 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2015
 12. 718 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
 13. 724 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (fjöldi dómara)
 14. 766 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
 15. 966 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, örnefni (heildarlög)
 16. 994 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur)
 17. 1002 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala (frestun nauðungarsölu)
 18. 1024 nefndarálit, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 19. 1025 breytingartillaga, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 20. 1075 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga)
 21. 1076 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, grunnskólar (kæruleiðir, einkareknir skólar o.fl.)
 22. 1110 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin)
 23. 1111 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin)
 24. 1135 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög)
 25. 1137 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur)
 26. 1157 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
 27. 1306 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntamálastofnun (heildarlög)
 28. 1307 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntamálastofnun (heildarlög)
 29. 1312 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur)
 30. 1363 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála o.fl. (aukin skilvirkni, einfaldari reglur)
 31. 1367 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.)
 32. 1368 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur)
 33. 1376 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis)
 34. 1377 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis)
 35. 1430 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
 36. 1440 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verndarsvæði í byggð (vernd sögulegra byggða, heildarlög)
 37. 1479 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 38. 1480 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 39. 1489 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
 40. 1509 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 41. 1561 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, athugun á hagkvæmni lestarsamgangna
 42. 1562 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, plastpokanotkun
 43. 1570 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verndarsvæði í byggð (vernd sögulegra byggða, heildarlög)
 44. 1610 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)

143. þing, 2013–2014

 1. 125 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (embætti héraðssaksóknara)
 2. 126 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (fjöldi dómara)
 3. 170 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl. (aukin neytendavernd, EES-reglur)
 4. 195 nál. með brtt. velferðarnefndar, geislavarnir (heildarendurskoðun, EES-reglur)
 5. 219 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Neytendastofa og talsmaður neytenda (talsmaður neytenda o.fl.)
 6. 224 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skaðsemisábyrgð (ábyrgð dreifingaraðila, EES-reglur)
 7. 258 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (húsgöngu- og fjarsala, EES-reglur)
 8. 330 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, leikskóli að loknu fæðingarorlofi
 9. 331 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta
 10. 333 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynvitund)
 11. 336 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skaðsemisábyrgð (ábyrgð dreifingaraðila, EES-reglur)
 12. 343 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir)
 13. 349 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2014
 14. 357 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skipun nefndar um málefni hinsegin fólks
 15. 369 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 16. 370 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 17. 381 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
 18. 382 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (fjárhæð losunargjalds)
 19. 383 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (eignarhlutir í orkufyrirtækjum)
 20. 397 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala (frestun sölu)
 21. 441 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, veiting ríkisborgararéttar
 22. 442 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta
 23. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur Íslands og Kína
 24. 537 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta (skiptakostnaður)
 25. 538 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta (skiptakostnaður)
 26. 550 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynvitund)
 27. 624 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (frestun gildistöku)
 28. 644 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 29. 645 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði (heildarlög)
 30. 645 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 31. 646 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði (heildarlög)
 32. 647 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 33. 693 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, varðveisla menningararfleifðar á stafrænu formi
 34. 712 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni
 35. 713 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (úthlutunarreglur)
 36. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar (forræði rafmagnsöryggismála)
 37. 719 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landsnet ferðaleiða
 38. 744 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, hert viðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstri
 39. 821 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (EES-reglur og kærunefnd)
 40. 822 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (EES-reglur og kærunefnd)
 41. 906 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE
 42. 946 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinber skjalasöfn (heildarlög)
 43. 947 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, opinber skjalasöfn (heildarlög)
 44. 1054 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu)
 45. 1055 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 46. 1056 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd o.fl. (hert öryggismál í flugi og á hafnarsvæðum)
 47. 1095 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, ráðstafanir gegn málverkafölsunum
 48. 1096 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup, þjónusta o.fl., EES-reglur)
 49. 1097 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 50. 1143 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (bótaákvæði o.fl.)
 51. 1144 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
 52. 1147 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu
 53. 1150 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.
 54. 1182 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (skip- og vélstjórnarréttindi)
 55. 1195 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
 56. 1292 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

142. þing, 2013

 1. 25 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna)
 2. 27 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála (flýtimeðferð)
 3. 53 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna)
 4. 107 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni)
 5. 108 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni)