Svandís Svavarsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. september

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Loftslagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgöngumál á Vestfjörðum

sérstök umræða

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Orðaskipti þingmanna um störf þingsins

um fundarstjórn

Uppbygging á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Matarsóun

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Kyrrsetning, lögbann o.fl.

(lögbann, fjárhagslegir hagsmunir)
lagafrumvarp

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Niðurstaða fundar forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúrupassi og almannaréttur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 3. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Ósk um fund með stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins

um fundarstjórn

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(valdheimildir stjórnvalda o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(kostnaður við hættumat)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(aukin skilvirkni)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruminjasafn Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn vatnamála

(gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Framhald umræðu um raforkumál

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur)
lagafrumvarp

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. mars

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Beiðni um þingfund

um fundarstjórn

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 18. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

För ráðherra til Kína

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgjafarnefnd um verndun hella

fyrirspurn

Endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum

fyrirspurn

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Siðareglur ráðherra og túlkun þeirra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Þjónustusamningur við Samtökin ´78

fyrirspurn

Dómstólar

(fjöldi hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarskiptamál

sérstök umræða

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni

fyrirspurn

Verkefnisstjórn rammaáætlunar

fyrirspurn

Stefna í friðlýsingum

fyrirspurn

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Kjaradeilur og breyting á skattkerfi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Intersex

fyrirspurn

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Þátttaka í björgunaraðgerðum á Miðjarðarhafi

þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræðuliðir

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Fyrirkomulag náms til stúdentsprófs

sérstök umræða

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Starfsáætlun

um fundarstjórn

Fjárframlög til túlkasjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Fundur forseta með formönnum þingflokka

um fundarstjórn

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. júní

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Loftslagsmál

(EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 30. júní

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 177 548,08
Andsvar 189 317,98
Um fundarstjórn 82 94,53
Um atkvæðagreiðslu 22 26,2
Flutningsræða 4 18,97
Grein fyrir atkvæði 17 18,08
Samtals 491 1023,84
17,1 klst.