Gunnar Bragi Sveinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Fjárlagafrumvarpið -- skuldaleiðrétting

störf þingsins

Frjálsar veiðar á rækju

umræður utan dagskrár

Skuldir heimilanna og afskriftir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldir heimilanna

umræður utan dagskrár

Atvinnumál á Suðurnesjum -- IPA-styrkir ESB -- mannréttindamál í Kína o.fl.

störf þingsins

Fjárhagsstaða sveitarfélaganna

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(afnám sérstakra álagsgreiðslna)
lagafrumvarp

Flug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöll

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Aðstoð við fátæka -- mál á dagskrá

um fundarstjórn

Áform um breytingar á fiskveiðistjórnarlöggjöfinni

umræður utan dagskrár

Samvinnuráð um þjóðarsátt

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

(upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Áframhaldandi samstarf við AGS -- gagnaver -- kostnaður við þjóðfund o.fl.

störf þingsins

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

(nýr samningur um orkusölu)
lagafrumvarp

Staða viðræðna Íslands við ESB

umræður utan dagskrár

Nýtt samkomulag um Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Vinnumarkaðsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tæki og búnaður á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni

fyrirspurn

Raforkuverð

fyrirspurn

Olíuleit á Drekasvæði

fyrirspurn

Ný þjóðhagsspá -- vinnulag við fjárlagagerð -- meðferðarheimilið í Árbót o.fl.

störf þingsins

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða heimila og fyrirtækja

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efnahagsmál -- málefni fatlaðs drengs -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Efling íslenskrar kvikmyndagerðar

þingsályktunartillaga

Stefna ríkisstjórnarinnar gagnvart NATO

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afbrigði fyrir dagskrármáli

afbrigði um dagskrármál

Takmarkanir á dragnótaveiðum

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Nýting orkuauðlinda -- Vestia-samningarnir -- ESB-viðræður -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Grunsemdir um njósnir á Alþingi

um fundarstjórn

Flokksráðssamþykkt VG um styrki ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla forseta um öryggismál tölvukerfis Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Meðferð trúnaðarupplýsinga

um fundarstjórn

Úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing -- íslenskur landbúnaður og ESB -- öryggismál þingsins

störf þingsins

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts af refa- og minkaveiðum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skilyrði sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga

þingsályktunartillaga

Sala fyrirtækja í almannaeigu -- Íbúðalánasjóður -- Læknavaktin o.fl.

störf þingsins

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlitshlutverk Alþingis og seðlabankastjóri

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma, ráðherraábyrgð

um fundarstjórn

Afnám verðtryggingar

umræður utan dagskrár

Stofnun þjóðhagsstofnunar

fyrirspurn

Fréttir af fundi þingflokksformanna

um fundarstjórn

Framkvæmd skólalöggjafarinnar frá 2008

umræður utan dagskrár

Störf í þágu þjóðar -- málefni grunnskólans -- skipulagsmál sveitarfélaga o.fl.

störf þingsins

Orð fjármálaráðherra

um fundarstjórn

Breytingartillögur og ræðutími í umræðum um Icesave

um fundarstjórn

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Viðbragðsáætlun við fjármálaóstöðugleika

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla um endurreisn banka og fjármálastofnana

um fundarstjórn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hækkandi olíuverði

umræður utan dagskrár

Staða kjarasamninga á almennum og opinberum markaði

umræður utan dagskrár

Vatnajökulsþjóðgarður -- framtíð krónunnar -- atvinnumál á Flateyri o.fl.

störf þingsins

Gagnaver -- kosning landskjörstjórnar -- eldsneytisverð og flutningskostnaður o.fl.

störf þingsins

Þingsályktunartillaga um skipun stjórnlagaráðs

um fundarstjórn

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Nýtt mat skilanefndar Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Ástandið í arabalöndunum og ábyrgð vestrænna ríkja

umræður utan dagskrár

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Flug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöll

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar, atvinnumál, efnahagsmál

störf þingsins

Mat á skilaverði eignasafns Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Lán til Landsvirkjunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hernaður Gaddafís gegn líbísku þjóðinni og viðbrögð alþjóðasamfélagsins

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Beiðni um kosningu í nefndir

tilkynningar forseta

Jafnréttismál -- atvinnumál -- umsókn að ESB o.fl.

störf þingsins

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála, nr. 3/2010, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Kynning fjármálaráðuneytisins á Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

NATO, Líbía og afstaða VG -- kjarasamningar -- gjaldeyrishöft o.fl.

störf þingsins

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum -- sanngirnisbætur -- styrkir til stjórnmálaflokka o.fl.

störf þingsins

Mat á beitingu Breta á l. um varnir gegn hryðjuverkum fyrir íslensk fyrirtæki

beiðni um skýrslu

Endurskoðun á tekjum af Lottói

umræður utan dagskrár

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar og framhald Icesave-málsins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(olíuleitarleyfi)
lagafrumvarp

Vatnalög og rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(tímalengd nýtingarleyfa og forgangsréttur)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(ársfundur og stjórnarmenn)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

lagafrumvarp

Eftirlit með skiptastjórum þrotabúa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar -- fundur nefndar þingmanna og Evrópuþingsins o.fl.

störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- verklag í nefndum -- ríkisfjármál

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstrargrundvöllur gagnavera á Íslandi

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afturvirkni laga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landsbókasafn -- Háskólabókasafn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lok umræðu um Stjórnarráðið

um fundarstjórn

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(vörslufjárreikningar, starfsábyrgðartryggingar, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Ökutækjatryggingar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fundur Evrópuþingmanna og alþingismanna -- ummæli þingmanns í fjölmiðlum -- kjarasamningar o.fl.

störf þingsins

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Schengen-samstarfið

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Rannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(ársfundur og stjórnarmenn)
lagafrumvarp

Frumvarp um innstæðutryggingar -- samkeppnishæfi Íslands -- stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Byggðastofnun

(ársfundur og stjórnarmenn)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2011--2013

þingsályktunartillaga

Innflutningur dýra

(gæludýr)
lagafrumvarp

Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

lagafrumvarp

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir fyrir skuldug heimili

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Aðild Íslands að NATO -- efnahagsmál -- Evrópusambandið o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining háskóla landsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ferðamálaáætlun 2011--2020

þingsályktunartillaga

Orkuskipti í samgöngum

þingsályktunartillaga

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Stuðningur Íslands við aðgerðir NATO í Líbíu

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Endurskoðun aflareglu við fiskveiðar

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(olíuleitarleyfi)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Landhelgisgæslan -- uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl.

störf þingsins

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Kvikmyndaskóli Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræður

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á bankalögum -- atvinnumál -- Kvikmyndaskóli Íslands o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppgjör fyrirtækja í erlendri mynt -- Kvikmyndaskóli Íslands -- HS Orka o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afstaða ráðherra til frumvarps um Stjórnarráðið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Safnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um 310. mál, staðgöngumæðrun

tilkynningar forseta

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 190 775,27
Andsvar 278 430,77
Flutningsræða 6 43,8
Um fundarstjórn 25 26,4
Um atkvæðagreiðslu 21 20,62
Grein fyrir atkvæði 17 15,5
Ber af sér sakir 1 0,67
Samtals 538 1313,03
21,9 klst.