Helgi Hrafn Gunnarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Viðvera forsætisráðherra í fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Kjör aldraðra og öryrkja

sérstök umræða

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Fullnusta refsinga

sérstök umræða

Sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu

þingsályktunartillaga

Upplýsingalög

(kaup á vörum og þjónustu)
lagafrumvarp

Málefni flóttamanna

sérstök umræða

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

sérstök umræða

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Réttur til lyfjameðferðar í heilbrigðisþjónustu

sérstök umræða

Vinnubrögð í atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiting Dyflinnarreglugerðarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Notkun dróna

fyrirspurn

Forritun sem hluti af skyldunámi

fyrirspurn

Viðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstri

sérstök umræða

Framtíðargjaldmiðill Íslands

þingsályktunartillaga

Ósk um viðveru heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Ósk um viðveru heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Viðvera heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Efnahagsleg áhrif af komu flóttamanna

fyrirspurn

Störf þingsins

Beiðni um umræðu um afnám verðtryggingar

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Áfengis- og tóbaksneysla

fyrirspurn

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Staða fatlaðra nemenda í framhaldsskólum

sérstök umræða

Fullnusta refsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Starfsumhverfi lögreglunnar

sérstök umræða

Almenningssamgöngur og uppbygging þeirra á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Vopnaburður lögreglunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framganga formanns fjárlaganefndar gagnvart forstjóra Landspítalans

um fundarstjórn

Eftirlit með lögreglu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Refsingar vegna fíkniefnabrota

fyrirspurn

Lögmæti smálána

fyrirspurn

Störf þingsins

Störf þingsins

Leiðrétting þingmanns

um fundarstjórn

Vopnaburður lögreglunnar

sérstök umræða

Störf þingsins

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Breytingartillögur við fjárlagafrumvarpið

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Ásakanir þingmanns

um fundarstjórn

Staða hjúkrunarheimila í landinu

sérstök umræða

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Sala bankanna

sérstök umræða

Afstaða stjórnarliða til sölu Landsbankans

um fundarstjórn

Parísarfundurinn um loftslagsmál, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(bann við hefndarklámi)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Áhrif kjöt- og mjólkurframleiðslu á loftslagsbreytingar

sérstök umræða

Listamannalaun

sérstök umræða

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Verjendur í sakamálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðferð lögreglu á skotvopnum

fyrirspurn

Alþjóðaþingmannasambandið 2015

skýrsla

Höfundalög

(einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Tölvutækt snið þingskjala

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Höfundalög

(einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Embætti umboðsmanns aldraðra

þingsályktunartillaga

40 stunda vinnuvika

(stytting vinnutíma)
lagafrumvarp

Höfundalög

(einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Ný aflaregla í loðnu

sérstök umræða

Sala ríkisins á leigufélaginu Kletti ehf.

fyrirspurn

Höfundalög

(einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur við Japan

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(uppbygging ferðamannastaða)
lagafrumvarp

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(uppfærsla stjórnvaldsfyrirmæla)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í störfum þingsins

um fundarstjórn

Þörf á fjárfestingum í innviðum

sérstök umræða

Þingsköp Alþingis

(kjör forseta)
lagafrumvarp

Auðkenning breytingartillagna

þingsályktunartillaga

Verðtrygging og afnám hennar

sérstök umræða

Fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu

þingsályktunartillaga

Aukin viðvera herliðs á Keflavíkurflugvelli

sérstök umræða

Virðisaukaskattur

(útleiga veiðiréttar og sala veiðileyfa)
lagafrumvarp

Lagaskrifstofa Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur við Japan

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fullnusta refsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(kærunefnd, fjölgun nefndarmanna)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna

þingsályktunartillaga

Spilahallir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Arðgreiðsluáform tryggingafélaganna

sérstök umræða

Mótun stefnu til að draga úr notkun á skaðlegum efnum í neysluvörum

þingsályktunartillaga

Helgidagafriður

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Sáttamiðlun í sakamálum

fyrirspurn

Íslensk tunga í stafrænum heimi

fyrirspurn

Störf þingsins

Afglæpavæðing vörslu neysluskammta af fíkniefnum

sérstök umræða

Fyrirkomulag sérstakra umræðna

um fundarstjórn

Fullnusta refsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Siðareglur fyrir alþingismenn

þingsályktunartillaga

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Störf þingsins

Menningarminjar o.fl.

(Þjóðminjastofnun)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Viðbrögð ráðherra við áltishnekki Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýringar forsætisráðherra á aflandsfélagi

um fundarstjórn

Trúverðugleiki Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á ríkisstjórn

tilkynning frá ríkisstjórninni

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Tímasetning kosninga

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Nauðsyn bættra fjarskiptatenginga og hagræn áhrif gagnavera

beiðni um skýrslu

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Kjördagur og málaskrá ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Viðbrögð stjórnvalda við skattaskjólum

sérstök umræða

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga

um fundarstjórn

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Friðun miðhálendisins

fyrirspurn

Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(kærunefnd, fjölgun nefndarmanna)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra um aðgerðir stjórnvalda vegna aflandsfélaga

skýrsla ráðherra

Lögreglulög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(menntun lögreglu)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(eftirlit með störfum lögreglu)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Ungt fólk og staða þess

sérstök umræða

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

lagafrumvarp

Skráning lögheimilis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Metanframleiðsla

fyrirspurn

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Dómstólar

(heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
lagafrumvarp

Framtíðarsýn í skattkerfum og samfélagslegt hlutverk skatta

sérstök umræða

Stefna í skattlagningu á bifreiðaeigendur

sérstök umræða

Almennar stjórnmálaumræður

Lögreglulög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(menntun lögreglu)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Lögreglulög

(eftirlit með störfum lögreglu)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni hælisleitenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar, breytt valdmörk ráðuneyta, tómstundastarf)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(eftirlit með störfum lögreglu)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál o.fl.

(fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum

þingsályktunartillaga

Tölvutækt snið þingskjala

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(fundir þingnefnda)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Landlæknir og lýðheilsa

(lýðheilsusjóður)
lagafrumvarp

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Störf þingsins

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Félagasamtök til almannaheilla

lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun um orkuskipti

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Stefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland árið 2050

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Aðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(rusl á almannafæri, sektir)
lagafrumvarp

Starfsáætlun sumarþings

um fundarstjórn

Uppboðsleið í stað veiðigjalda

sérstök umræða

Fjármögnun samgöngukerfisins

fyrirspurn

Störf þingsins

Störf þingsins

Mótun stefnu til að draga úr afleiðingum vímuefnaneyslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Eðli og tilgangur þjóðaratkvæðagreiðslna

sérstök umræða

Fyrirkomulag sérstakra umræðna

um fundarstjórn

Samskipti Íslands og Tyrklands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala á eignum sem komu til frá slitabúum föllnu bankanna

sérstök umræða

Netbrotadeild lögreglunnar

fyrirspurn

Framhald og lok þingstarfa

um fundarstjórn

Störf þingsins

Meðferð sakamála og meðferð einkamála

(endurupptaka)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um lögheimili

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fullgilding Parísarsamningsins

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(síld og makríll)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2016 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn

(opinber innkaup, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Yfirlýsing forseta um skýrslu fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Meðferð sakamála

(skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Rekstrarumhverfi fjölmiðla

sérstök umræða

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Meðferð einkamála

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019

þingsályktunartillaga

Höfundalög

(eintakagerð til einkanota)
lagafrumvarp

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Viðbrögð við skýrslu um aðgerðir í vímuvarnamálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Framhald og lok þingstarfa

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Störf þingsins

Kostnaður við ívilnanir til stóriðju

sérstök umræða

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Starfsáætlun og framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Framsal íslenskra fanga

fyrirspurn

Umræða um samgönguáætlun og fjarvera innanríkisráðherra

um fundarstjórn

Störf þingsins

Áætlanir um þinglok

um fundarstjórn

Störf þingsins

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Störf þingsins

Höfundalög

(eintakagerð til einkanota)
lagafrumvarp

Kveðjuorð

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 240 979,5
Andsvar 307 532,58
Flutningsræða 26 164,85
Um atkvæðagreiðslu 42 35,02
Um fundarstjórn 33 34,9
Grein fyrir atkvæði 31 20,03
Samtals 679 1766,88
29,4 klst.