Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Atvinnumál, Icesave o.fl.

störf þingsins

Samningsmarkmið Íslands fyrir loftslagsráðstefnuna í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl.

störf þingsins

Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu

þingsályktunartillaga

Staða skuldara -- persónukjör -- stuðningur við Icesave

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Dómstólar

(sameining héraðsdómstóla)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Uppgjör Landsbankans vegna Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Krafa innlánstryggingarsjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Krafa innlánstryggingarsjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla Icesave-málsins úr nefnd -- vinnulag á Alþingi

störf þingsins

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar um ríkislaun

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skattamál, viðvera ráðherra og framhald kvöldfundar

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur

störf þingsins

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Afgreiðsla nefnda á fjárlagafrumvarpinu

um fundarstjórn

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- skattamál -- nauðungarsölur -- vinnubrögð við fjárlög

störf þingsins

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka ákvæðis um smásölu)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, réttindi hluthafa)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Afgreiðsla viðskiptanefndar á Icesave-frumvarpinu

um fundarstjórn

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Vinna við aðildarumsókn að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútgjöld og skattar -- heilbrigðisþjónusta -- vinnulag á þingi -- fjárlagagerð -- styrkir ESB

störf þingsins

Lyfjalög

(gildistaka ákvæðis um smásölu)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(gildistími samningsins og stimpilgjald)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Breyting á skattafrumvarpi ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(gildistími samningsins og stimpilgjald)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

(undanþága frá lögum um frístundabyggð)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.

lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Icesave -- veggjöld -- málefni RÚV o.fl.

störf þingsins

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Kennarastarfið

fyrirspurn

Stuðningur við atvinnulaus ungmenni

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
lagafrumvarp

Frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála

lagafrumvarp

Dómstólar

(reglur um skipun dómara)
lagafrumvarp

Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga

þingsályktunartillaga

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(siðareglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Úttekt á gjaldmiðilsmálum

þingsályktunartillaga

Peningamálastefna Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur

(forgangskröfur)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Kjaramál flugvirkja

(bann við vinnustöðvunum)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi samhliða aðildarviðræðum við Evrópusambandið

fyrirspurn

Lækkun dráttarvaxta og sparnaður heimila og fyrirtækja

fyrirspurn

Álit framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

fyrirspurn

Rafræn sjúkraskrá

fyrirspurn

Sanngirnisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(bílaleigubílar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(bílaleigubílar)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Lífeyrisréttindi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbrögð við eldgosi í Eyjafjallajökli

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur

(ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
lagafrumvarp

Stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs

(undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(sala litaðrar olíu)
lagafrumvarp

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um lengingu fyrningarfrests

um fundarstjórn

Neyðaráætlun vegna eldgoss -- málefni LSR -- tengsl stjórnmálaflokka og fjölmiðla o.fl.

störf þingsins

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur

(gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, aukin vernd launamanna)
lagafrumvarp

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verne Holdings -- ummæli forseta Íslands -- aðgangur að upplýsingum o.fl.

störf þingsins

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(skil á fjármálaupplýsingum)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Iðnaðarmálagjald

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kostnaður vegna tafa á lausn Icesave-málsins

fyrirspurn

Rýmkun heimilda til útgreiðslu séreignarsparnaðar

fyrirspurn

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Reglugerð um strandveiðar

um fundarstjórn

Skerðing lífeyrisréttinda og staða opinberu lífeyrissjóðanna

umræður utan dagskrár

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(markvissara barnaverndarstarf)
lagafrumvarp

Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kennitöluflakk

(heimild til að synja félagi skráningar)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja

lagafrumvarp

Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(heimild til upptöku ólögmæts ávinnings)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(áminningarkerfi)
lagafrumvarp

Samningsmarkmið varðandi landbúnað í viðræðum við Evrópusambandið

fyrirspurn

Þingsályktunartillaga um ákæru á hendur mótmælendum

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Bjargráðasjóður og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(stuðningur við bændur á náttúruhamfarasvæðum)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Aðildarumsókn að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
lagafrumvarp

Stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs

(undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa

(greiðsluaðlögun bílalána)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur

(gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Húsaleigulög o.fl.

(fækkun úrskurðar- og kærunefnda)
lagafrumvarp

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Happdrætti

(hert auglýsingabann)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(réttarstaða skuldara)
lagafrumvarp

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða sparifjáreigenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Heilbrigðisþjónusta

(sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(sala litaðrar olíu)
lagafrumvarp

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(siðareglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar Íslendinga og sjávarútvegsstefna ESB

um fundarstjórn

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota

(ráðstöfun eignar til veðhafa)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota

(ráðstöfun eignar til veðhafa)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota

(ráðstöfun eignar til veðhafa)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Efnahags- og skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 206 1354,25
Andsvar 438 677
Grein fyrir atkvæði 71 59,95
Um fundarstjórn 42 37,57
Um atkvæðagreiðslu 18 15,9
Ber af sér sakir 1 0,62
Samtals 776 2145,29
35,8 klst.