Vilhjálmur Egilsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. 508 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda)
 2. 520 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds o.fl.)
 3. 521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (tryggingatími)
 4. 579 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 5. 580 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
 6. 581 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja (verslunarlánasjóður)
 7. 582 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (elli- og makalífeyrir)
 8. 590 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála
 9. 591 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (vextir)
 10. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 11. 616 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (viðurlög, skilaskylda)
 12. 617 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 13. 618 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
 14. 619 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 15. 620 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 16. 621 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 17. 630 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 18. 631 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 19. 632 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, útflutningsaðstoð (heildarlög)
 20. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (tryggingardeild útflutnings)
 21. 653 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris)
 22. 675 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 23. 676 breytingartillaga, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 24. 677 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)

127. þing, 2001–2002

 1. 461 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 2. 462 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 3. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 4. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 5. 522 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 6. 524 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 7. 525 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 8. 526 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 9. 529 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 10. 530 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 11. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
 12. 538 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (tóbaksgjald)
 13. 539 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 14. 540 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 15. 736 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 16. 869 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds)
 17. 870 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 18. 871 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 19. 907 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 20. 908 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 21. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 22. 979 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 23. 1011 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (lögreglumenn)
 24. 1062 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti)
 25. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur)
 26. 1064 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 27. 1065 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 28. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 29. 1131 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 30. 1148 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
 31. 1149 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
 32. 1171 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 33. 1172 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 34. 1211 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 35. 1212 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 36. 1213 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
 37. 1230 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 38. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (sektir, barnabílstólar)
 39. 1255 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)
 40. 1256 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri)
 41. 1273 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 42. 1274 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 43. 1372 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)
 44. 1408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 45. 1409 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 46. 1467 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

126. þing, 2000–2001

 1. 365 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (EES-reglur)
 3. 490 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 4. 491 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 5. 492 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar)
 6. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 7. 561 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 8. 562 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 9. 563 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald)
 10. 564 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga)
 11. 578 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (reiknað endurgjald)
 12. 579 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (fæðingarorlof)
 13. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 14. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 15. 584 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur)
 16. 592 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
 17. 593 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
 18. 599 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ríkistollstjóri)
 19. 938 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (rekstrarumgjörð)
 20. 939 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (rekstrarumgjörð)
 21. 940 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeildir)
 22. 942 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög)
 23. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög)
 24. 1089 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs)
 25. 1090 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 26. 1091 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 27. 1092 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 28. 1093 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 29. 1142 breytingartillaga, rafrænar undirskriftir
 30. 1211 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (heildarlög)
 31. 1212 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (breyting sparisjóðs í hlutafélag)
 32. 1213 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 33. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 34. 1215 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 35. 1216 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 36. 1217 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 37. 1218 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjald)
 38. 1219 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (ársreikningaskrá)
 39. 1220 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 40. 1221 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
 41. 1222 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (útgáfa matsskrár o.fl.)
 42. 1331 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 43. 1332 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 44. 1333 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 45. 1334 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 46. 1337 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðtryggðar eignir og skuldir)
 47. 1366 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 48. 1371 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (atvinnurekstrarleyfi)
 49. 1401 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gerð neyslustaðals
 50. 1408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmetistegundir)

125. þing, 1999–2000

 1. 207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 2. 208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 3. 249 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 4. 317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 5. 318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 6. 336 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala á 15% hlut)
 7. 343 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 8. 344 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 9. 356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 10. 357 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 11. 358 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 12. 359 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 13. 360 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 14. 361 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 15. 362 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tölvuvædd tollafgreiðsla)
 16. 384 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi norrænna verðlauna
 17. 774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 18. 775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 19. 789 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (fjöldauppsagnir)
 20. 930 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (lækkun gjalda)
 21. 959 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (metangas- eða rafmagnsbílar)
 22. 960 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (ársfundur og skipan stjórnar)
 23. 961 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 24. 962 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 25. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 26. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 27. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 28. 966 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 29. 973 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 30. 974 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 31. 1004 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattleysismörk)
 32. 1035 breytingartillaga, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 33. 1048 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 34. 1049 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 35. 1051 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 36. 1052 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 37. 1053 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 38. 1054 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 39. 1055 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 40. 1056 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 41. 1058 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (Landskrá fasteigna)
 42. 1060 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 43. 1061 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 44. 1062 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (póstþjónusta)
 45. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 46. 1064 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 47. 1113 breytingartillaga, lausafjárkaup (heildarlög)
 48. 1114 breytingartillaga, þjónustukaup
 49. 1115 breytingartillaga, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 50. 1160 breytingartillaga, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 51. 1219 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 52. 1220 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 53. 1221 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 54. 1222 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 55. 1223 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 56. 1224 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 57. 1225 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 58. 1226 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 59. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 60. 1228 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 61. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 62. 1230 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður)
 63. 1231 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 64. 1232 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 65. 1233 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 66. 1234 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 67. 1248 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði
 68. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verkaskipting hins opinbera og einkaaðila
 69. 1255 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhafnir)
 70. 1283 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.)
 71. 1298 breytingartillaga, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 72. 1347 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
 73. 1348 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
 74. 1407 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga)

123. þing, 1998–1999

 1. 260 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (úthlutun sérstakra dráttarréttinda)
 2. 261 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 374 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 4. 375 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 5. 376 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (afnám laga)
 6. 424 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður launamanns)
 7. 425 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 8. 426 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 9. 427 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (sala hlutafjár)
 10. 485 breytingartillaga, tryggingagjald (lífeyrissparnaður launamanns)
 11. 486 breytingartillaga, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 12. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (hlutafé Íslands)
 13. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar
 14. 502 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 15. 503 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 16. 519 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999 (breyting ýmissa laga)
 17. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 18. 538 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 19. 545 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.)
 20. 557 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 21. 559 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 22. 629 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999 (breyting ýmissa laga)
 23. 895 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir)
 24. 896 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir)
 25. 897 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (kranar)
 26. 898 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 27. 899 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 28. 918 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög
 29. 919 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög
 30. 920 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (breyting ýmissa laga)
 31. 922 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 32. 923 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 33. 988 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (vöruþróunar- og markaðsdeild)
 34. 989 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinberar eftirlitsreglur
 35. 990 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, opinberar eftirlitsreglur
 36. 991 breytingartillaga, verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir)
 37. 996 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.)
 38. 997 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.)
 39. 998 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (heildarlög)
 40. 999 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (heildarlög)
 41. 1001 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (gjaldsvið o.fl.)
 42. 1002 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (gjaldsvið o.fl.)
 43. 1040 breytingartillaga, alþjóðleg viðskiptafélög
 44. 1117 breytingartillaga, Lífeyrissjóður sjómanna (heildarlög)

122. þing, 1997–1998

 1. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 2. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 3. 395 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 4. 396 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 5. 457 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 6. 458 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 7. 475 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 8. 476 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 9. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 10. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 11. 513 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 12. 514 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 13. 515 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 14. 518 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 15. 519 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 16. 539 breytingartillaga, rafræn eignarskráning verðbréfa
 17. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 18. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 19. 583 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 20. 584 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 21. 590 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 22. 591 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 23. 600 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 24. 634 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 25. 641 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sala og fyrning aflahlutdeildar)
 26. 675 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 27. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 28. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 29. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (kauphallir, innborgað hlutafé)
 30. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 31. 967 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 32. 1001 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 33. 1002 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 34. 1149 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 35. 1150 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 36. 1159 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands (lægsta mynteining)
 37. 1160 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningar með tilkomu evrunnar
 38. 1177 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 39. 1178 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 40. 1194 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlitsstarfsemi hins opinbera
 41. 1195 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlitsstarfsemi hins opinbera
 42. 1259 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 43. 1283 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 44. 1308 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 45. 1309 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 46. 1310 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 47. 1313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 48. 1314 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 49. 1315 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 50. 1316 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 51. 1317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 52. 1318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 53. 1319 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 54. 1329 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 55. 1330 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup
 56. 1353 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 57. 1354 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 58. 1355 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (breyting ýmissa laga)
 59. 1356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (kröfufyrning)
 60. 1357 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins
 61. 1419 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 62. 1420 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 63. 1425 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 64. 1431 breytingartillaga, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup
 65. 1468 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 66. 1501 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 67. 1507 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 68. 1551 breytingartillaga, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 69. 1557 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjöld af bifreiðum

121. þing, 1996–1997

 1. 79 breytingartillaga, umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.)
 2. 230 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 3. 231 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 4. 232 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 5. 233 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 6. 234 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.)
 7. 235 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.)
 8. 236 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda)
 9. 237 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda)
 10. 238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs)
 11. 239 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
 12. 240 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða)
 13. 241 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Löggildingarstofa
 14. 242 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (umsýslugjald)
 15. 273 breytingartillaga, brunatryggingar (umsýslugjald)
 16. 291 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 17. 292 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 18. 293 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 19. 294 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 20. 305 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 21. 324 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 22. 325 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 23. 326 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 24. 327 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 25. 328 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 26. 329 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 27. 407 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 28. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1996 (útgáfa húsbréfa)
 29. 416 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 30. 417 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 31. 431 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 32. 432 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 33. 457 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 34. 465 breytingartillaga, fjárlög 1997
 35. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999
 36. 485 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 37. 486 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.)
 38. 821 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 39. 822 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 40. 823 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 41. 824 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 42. 938 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 43. 939 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 44. 940 nefndarálit, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 45. 941 breytingartillaga, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 46. 942 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 47. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 48. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 49. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 50. 1067 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafélagaskrá)
 51. 1068 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafélagaskrá)
 52. 1069 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (samvinnufélagaskrá)
 53. 1070 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 54. 1071 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 55. 1094 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 56. 1095 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 57. 1180 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 58. 1181 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 59. 1182 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (vöruflutningar)
 60. 1183 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hámarksfjárhæð gjalds)
 61. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kynslóðareikningar
 62. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbólgureikningsskil
 63. 1187 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erlendar skuldir þjóðarinnar
 64. 1188 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu
 65. 1203 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 66. 1204 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 67. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 68. 1328 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

120. þing, 1995–1996

 1. 123 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 2. 198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu (frestun gildistöku)
 3. 324 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 4. 325 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 5. 326 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (Iðnþróunarsjóður)
 6. 327 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds og ákvörðun þess)
 7. 383 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 8. 384 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 9. 385 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (atvinnutryggingagjald o.fl.)
 10. 386 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 11. 387 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 12. 388 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 13. 389 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 14. 408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga nr. 96/1936
 15. 421 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 16. 422 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 17. 430 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 18. 431 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 19. 437 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 20. 438 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 21. 455 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 22. 456 breytingartillaga, lánsfjárlög 1996
 23. 458 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 24. 472 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 25. 478 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 26. 481 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 27. 482 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 28. 483 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 29. 489 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 30. 490 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 31. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 32. 634 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 33. 635 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 34. 636 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 35. 637 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 36. 638 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 37. 654 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 38. 689 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 39. 690 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 40. 704 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 41. 705 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 42. 764 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 43. 765 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 44. 881 breytingartillaga, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 45. 886 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 46. 887 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 47. 952 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 48. 953 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 49. 972 breytingartillaga, umgengni um nytjastofna sjávar
 50. 1005 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
 51. 1006 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
 52. 1007 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (nauðasamningar)
 53. 1046 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri
 54. 1047 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri
 55. 1088 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði)
 56. 1089 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 57. 1090 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 58. 1114 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
 59. 1114 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 60. 1115 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 61. 1116 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
 62. 1122 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 63. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (forvarnasjóður)
 64. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 65. 1130 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 66. 1145 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 67. 1146 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)
 68. 1147 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)

119. þing, 1995

 1. 47 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 2. 48 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 3. 49 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 4. 67 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 5. 69 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 6. 90 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 7. 130 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup (heildarlög)

118. þing, 1994–1995

 1. 449 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 2. 450 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 3. 451 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 4. 452 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 5. 476 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 6. 477 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 7. 509 breytingartillaga, lánsfjárlög 1995
 8. 550 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 9. 892 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
 10. 893 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vísitala neysluverðs (heildarlög)
 11. 902 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi

117. þing, 1993–1994

 1. 214 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 382 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 3. 481 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 4. 483 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 5. 589 nefndarálit, stöðvun verkfalls fiskimanna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 6. 666 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
 7. 681 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 8. 682 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 9. 1001 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (veitingarekstur og útleiga bifreiða)
 10. 1002 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (veitingarekstur og útleiga bifreiða)
 11. 1090 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 12. 1091 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 13. 1095 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 14. 1096 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 15. 1231 nefndarálit, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum
 16. 1232 breytingartillaga, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum
 17. 1269 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)

116. þing, 1992–1993

 1. 91 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (heildarlög)
 3. 378 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 4. 379 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 5. 389 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 6. 390 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 7. 391 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 8. 392 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 9. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 10. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 11. 409 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 12. 410 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 13. 412 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 14. 413 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 15. 428 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 16. 429 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992 (húsbréf)
 17. 489 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 18. 490 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 19. 491 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 20. 492 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 21. 493 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (Kjaradómur og kjaranefnd)
 22. 532 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 23. 533 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 24. 551 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 25. 553 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 26. 589 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 27. 595 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 28. 647 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög
 29. 654 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 30. 841 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 31. 842 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 32. 904 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 33. 905 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 34. 921 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 35. 922 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 36. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 37. 1014 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 38. 1015 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 39. 1016 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 40. 1017 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 41. 1101 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 42. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 43. 1103 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 44. 1104 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 45. 1105 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (gjaldfærsla stofnkostnaðar)
 46. 1106 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 47. 1131 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (EES-reglur)
 48. 1132 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 49. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 50. 1135 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup (Evrópskt efnahagssvæði)
 51. 1136 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup (Evrópskt efnahagssvæði)
 52. 1181 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni
 53. 1182 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 54. 1183 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 55. 1184 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 56. 1191 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 57. 1192 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 58. 1197 nefndarálit, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

115. þing, 1991–1992

 1. 349 nefndarálit, jöfnunargjald (gildistími)

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 468 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)

127. þing, 2001–2002

 1. 407 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
 2. 517 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds)
 3. 520 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
 4. 521 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
 5. 696 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
 6. 808 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 7. 809 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 8. 889 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
 9. 980 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 10. 981 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 11. 1202 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing)
 12. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
 13. 1204 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni
 14. 1205 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum
 15. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 16. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002
 17. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)
 18. 1268 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)
 19. 1269 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 20. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vörslu kjarnakleyfra efna
 21. 1375 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar)
 22. 1404 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 351 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (fjárhæðir)
 2. 445 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (gildistími)
 3. 728 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (tegundartilfærsla)
 4. 754 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli
 5. 909 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, frestun á verkfalli fiskimanna
 6. 937 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (veiðar umfram aflaheimildir)
 7. 1321 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, könnun á áhrifum fiskmarkaða
 8. 1322 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 9. 1327 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 10. 1362 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 11. 1363 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)

125. þing, 1999–2000

 1. 784 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 2. 902 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (flutningur aflahámarks)
 3. 1029 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (heildarlög)
 4. 1030 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs (breyting ýmissa laga)
 5. 1046 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 6. 1047 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 7. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti
 8. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT
 9. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000
 10. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000
 11. 1082 nefndarálit utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 12. 1083 breytingartillaga utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 13. 1102 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar
 14. 1251 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 15. 1256 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur frá frystiskipum)

124. þing, 1999

 1. 12 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 2. 13 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

123. þing, 1998–1999

 1. 562 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 2. 656 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 3. 657 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 4. 702 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 5. 703 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 6. 1003 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (grásleppuveiðar)
 7. 1018 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 8. 1083 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, kræklingarækt

122. þing, 1997–1998

 1. 459 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (skilgreining togveiðisvæða)
 2. 497 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 3. 498 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 4. 523 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úrelding krókabáta)
 5. 524 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta)
 6. 606 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta)
 7. 1027 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 8. 1028 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 9. 1031 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar)
 10. 1032 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar)
 11. 1055 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna
 12. 1056 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna
 13. 1057 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda)
 14. 1058 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda)
 15. 1059 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs
 16. 1060 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs
 17. 1219 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins
 18. 1277 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd
 19. 1278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög)
 20. 1279 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög)
 21. 1280 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins (krókaveiðar)
 22. 1285 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 23. 1301 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum
 24. 1302 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, framlag til þróunarsamvinnu
 25. 1303 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu
 26. 1304 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998
 27. 1311 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Japan
 28. 1312 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 29. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998
 30. 1379 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum

121. þing, 1996–1997

 1. 301 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög)
 2. 302 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög)
 3. 361 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 4. 362 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 5. 458 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997
 6. 1048 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Veiðiþol beitukóngs
 7. 1049 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, kaup skólabáts
 8. 1050 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu
 9. 1098 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stjórn fiskveiða (veiðiskylda)
 10. 1099 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úrelding fiskiskipa)
 11. 1102 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 12. 1103 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 13. 1112 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, meðferð sjávarafurða (innflutningur, landamærastöðvar)
 14. 1154 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.)
 15. 1155 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.)
 16. 1162 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir innan efnahagslögsögunnar
 17. 1169 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 18. 1236 nefndarálit sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)
 19. 1237 breytingartillaga sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)

120. þing, 1995–1996

 1. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 2. 426 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar krókabáta)
 3. 427 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur krókabáta)
 4. 578 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (umframveiði síldar og hörpudisks)
 5. 836 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (erlend eignaraðild að skipum)
 6. 924 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 7. 925 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 8. 927 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 9. 928 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 10. 982 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (nýting afla o.fl.)
 11. 1003 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 12. 1140 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 13. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál

119. þing, 1995

 1. 56 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 2. 57 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 3. 65 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjaldskylda krókabáta o.fl.)
 4. 66 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (vettvangsathugun eftirlitsmanna EFTA)
 5. 70 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 6. 89 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 7. 120 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna

118. þing, 1994–1995

 1. 248 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu
 2. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 3. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 4. 401 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 5. 402 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 6. 403 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög
 7. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 8. 405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 9. 406 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 10. 407 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 11. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda
 12. 430 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 13. 431 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 14. 432 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 15. 506 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (tekjuskattur barna)
 16. 681 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
 17. 682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 18. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (takmörkun verslunarleyfis)
 19. 685 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (EES-reglur)
 20. 691 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 21. 725 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 22. 726 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
 23. 738 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 24. 747 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda
 25. 748 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttum (breyting ýmissa laga)
 26. 771 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 27. 772 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa)
 28. 773 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 29. 890 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 30. 891 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 31. 894 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)
 32. 901 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu

117. þing, 1993–1994

 1. 348 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir
 2. 381 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 3. 465 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 4. 480 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 5. 667 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 6. 668 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 7. 969 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (hráefni til garðyrkjuafurða)
 8. 970 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (hráefni til garðyrkjuafurða)
 9. 971 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (endurgreiðsla ökumæla)
 10. 972 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (endurgreiðsla ökumæla)
 11. 973 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 12. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
 13. 1000 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 14. 1003 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 15. 1004 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 16. 1005 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (veiting atvinnuréttinda)
 17. 1011 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 18. 1012 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 19. 1013 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 20. 1014 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 21. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja
 22. 1026 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja
 23. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.)
 24. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (undirboðs- og jöfnunartollar)
 25. 1164 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 26. 1165 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 27. 1174 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 28. 1175 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 29. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna
 30. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 31. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 32. 1230 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 33. 1270 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 34. 1288 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 35. 1290 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 36. 1296 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna

116. þing, 1992–1993

 1. 257 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 2. 281 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 3. 282 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 4. 668 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 5. 798 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (aðfararhæfi eldri úrskurða)
 6. 1175 framhaldsnefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 7. 1178 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 8. 1179 nefndarálit iðnaðarnefndar, hönnunarvernd
 9. 1180 breytingartillaga iðnaðarnefndar, hönnunarvernd
 10. 1187 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 11. 1188 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 12. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

115. þing, 1991–1992

 1. 132 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (innheimta)
 3. 274 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 4. 275 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 5. 278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins (frjálst fiskverð)
 6. 285 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 7. 286 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 8. 287 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 9. 288 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 10. 350 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 11. 351 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 12. 353 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 13. 377 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 14. 378 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 15. 383 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 16. 384 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 17. 401 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 18. 402 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 19. 478 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, gæðamál og sala fersks fisks
 20. 479 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, útfærsla togveiðilandhelginnar
 21. 480 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, þorskeldi
 22. 481 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 23. 482 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 24. 483 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 25. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 26. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 27. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 28. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 29. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 30. 495 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirtökutilboð
 31. 639 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 32. 765 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna)
 33. 824 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður ljósmæðra (brottfall laga)
 34. 844 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 35. 845 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 36. 849 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 37. 850 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 38. 871 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
 39. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs
 40. 994 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslukortastarfsemi
 41. 995 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun (endurskoðun á starfsemi)
 42. 996 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 43. 998 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 44. 999 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna)
 45. 1010 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna